70 MHz terug in Duitsland

DARC 70 MHzDuitse zendamateurs met een A-licentie kunnen vanaf nu tot 31 december 2020 weer een deel van de 4 meter-band gebruiken. De 70 MHz-band is daarmee op secundaire basis weer open voor experimenten in Duitsland. De autoriteiten hebben dit in hun mededeling nr. 8/2020 gepubliceerd. Dit volgt op een desbetreffend voorstel in de Runden Tisches Amateurfunk (het Duitse Amateuroverleg) van medio november 2019, zo meldt de DARC.

Storingen op 70 MHz vermijden

Het vrijgegeven frequentiespectrum loopt van 70.150 tot 70.200 MHz. Alle modes zijn toegestaan, maar het maximale vermogen is 25 W ERP. Verder is de maximale bandbreedte 12 kHz en de antennepolarisatie horizontaal. Ook is het gebruik beperkt tot vaste amateurstations. Andere radiodiensten en telecommunicatie-installaties mogen niet gestoord worden. In geval van een storing moet de zendamateur de storende uitzending onmiddellijk staken. Daarentegen moeten zendmateurs storingen door andere radiodiensten of door telecommunicatie-inrichtingen dulden. Verder wijst de Bundesnetzagentur erop, dat sensibel omgegaan moet worden met deze gedoogregeling. Vermijd storingen en gebruik het maximale vermogen alleen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld om de verbinding in stand te houden. Of als het voor experimentele doeleinden per se noodzakelijk is.

Deze mededeling doet de Bundesnetzagentur onder nr. 8/2020, meldt de DARC.  De DARC dankt de Bundesnetzagentur voor deze regeling. Verder is de regeling afgestemd met het Duitse ministerie voor verkeer en infrastructuur en het Duitse ministerie van defensie. Primaire gebruikers van de 70 MHz-band in Duitsland zijn namelijk defensie en de hulpdiensten. Tevens heeft het spoor hier ook een toewijzing.

TV-stations uit Rusland

In steeds meer landen is een deel van de 4 meter band beschikbaar voor secundair gebruik door zendamateurs. In Nederland is de 4 meter-band ook vrijgegeven in 2012. Nederlandse zendamateurs mogen op secundaire basis uitzenden tussen 70.0 en 70.5 MHz met maximaal 50 W PEP. Duplexverbindingen zijn overigens niet toegestaan. De band kent een bijzonder karakter. Zo wordt propagatie op deze band sterk beïnvloedt door troposferische condities. Maar ook sporadische-E propagatie maakt het op deze band mogelijk om flinke afstanden te overbruggen, met relatief weinig vermogen. Echter, dan kan er vanuit het oosten veel storing ontstaan. In Rusland en de voormalige Sovjetlanden gebruiken TV-stations namelijk nog de 4 meter-band. Deels zelfs met te sterke en brede signalen, die de 4 meter-band onbruikbaar kunnen maken.