Deelname aan de IARU General Conference in Zlatibor, Servië

Deelname aan de IARU General Conference in Zlatibor, Servië

De Nederlandse delegatie met van links naar rechts: Remy Denker PA0AGF, Erwin Serlé PE3ES. Rob Hardenberg PE1ITR, en Theo Koning PA1CW.

Afgelopen maandag 30 oktober zijn de vier leden van de VERON delegatie naar het vliegveld Belgrado gereisd om vandaar met de bus, samen met andere delegatieleden naar het hotel te reizen. Theo Koning PA1CW en Remy Denker PA0AGF reisden vanaf Schiphol. Rob Hardenberg PE1ITR was vanaf vliegveld Eindhoven afgereisd.

Erwin Serlé PE3ES reisde via vliegveld Charles De Gaulle naar Belgrado. Erwin woont in Frankrijk en reizen via het Franse vliegveld was de beste optie.

Op bestemming aangekomen

Delegatieleden werden op het vliegveld opgevangen en als een groep samen met andere deelnemers in een bus naar het conferentiecentrum gebracht. Na de lange reistijd naar het vliegveld in Belgrado voegde deze busreis er nog eens drie uur reizen er aan toe.

In het hotel werden de toch enigszins vermoeide reizigers door de gastheer Zoran Mladenović YU1EW, de president van de Servische radiovereniging SRS, hartelijk ontvangen.

De SRS bood een welkomst borrel aan gevolgd door een diner. Dit gaf de mogelijkheid om met oude bekenden van vorige IARU vergaderingen bij te praten.

Erwin en ondergetekenden werden daarna nog gevraagd om een korte vergadering bij te wonen.

De eerste conferentiedag

Deelname aan de IARU General Conference in Zlatibor, Servië

De IARU voorzitterstafel met van links naar rechts: Tim Ellam VE6SH, Sylvain Azarian F4GKR, Mats Espling SM6EAN de algemeen secretaris van IARU R1.

Gisteren, woensdag 1 november vond na het ontbijt voor Remy de eerste vergadering plaats. Deze vergadering stond in het teken van het geven van ondersteuning aan verenigingen die om een of andere reden niet goed georganiseerd kunnen zijn. De IARU wil ondersteuning gaan verlenen. Er waren 37 deelnemers uit diverse verenigingen.

Vervolgens doet de President van de IARU-R1, Sylvain Azarian F4GKR verslag over het project “Shaping the Future” waar de IARU-R1 mee bezig is.

De officiële opening, ook wel de Plenary Meeting vond daarna plaats. De voorzitter van de SRS heette de deelnemers van harte welkom. Hierna hield Tim Ellam VE6SH, de president van de IARU (wereld wijd) een toespraak over de toekomst van de IARU. Dit werd gevolgd door de officiële opening door Sylvain. Tijdens deze openingsceremonie werd ook stilgestaan bij overleden amateurs die een rol van betekenis hebben gehad binnen de IARU-R1.

De committees in actie

De committees C4 (HF zaken) , C5 (VHF+ zaken) en C7 (EMC) kwamen na de lunch in actie met hun eerste serie vergaderingen. Met deze vergaderingen kwamen Theo, Rob en Erwin in actie. Hun stemgedrag was reeds met de VERON commissies doorgenomen en vastgelegd.

Hoewel Theo, Rob en Erwin deelnemen aan de vergaderingen van hun “eigen” commissies is Theo lid ook benoemd tot lid van commissie C6. Deze commissie ziet toe op de correcte procedure van de kandidaatstelling van nieuwe voorzitters en op de benoeming ervan later deze week. Remy neemt deel aan de vergaderingen van commissie C2. Deze commissie gaat over financiële zaken zoals de betalingen van de contributie door de verenigingen. Is de contributie niet betaald dan kan die vereniging niet deelnemen aan de conferentie. In C2 worden ook andere zaken zoals budgetaanvragen voor komende activiteiten beoordeeld.

Deelname “Youngsters”

Ook de vergadering van de werkgroep “Youngsters” vond na de lunch plaats. Deze werd gevolgd door een uiteenzetting wereld wijde door Tim Ellam VE6SH over de toekomst van de IARU organisatie. In deze vergadering werden een aantal scenario’s beschreven die in 2025 vorm moeten krijgen.

Gelet op het feit dat er een discussie gaande is over de komende IARU vergadering die of volledig “on-line” gehouden moet worden, of geheel “in person” of een combinatie hiervan, werd een speciale bijeenkomst hierover georganiseerd. De deelnemers hieraan konden hun standpunt kenbaar maken. Er komt een vervolg vergadering.

Met deelname aan deze vergadering sluiten we de eerste conferentie dag af. Daarna was het tijd om de dag te evalueren.

Een amateurradio evenement zonder speciale roepletters? Dat kan echt niet! Vandaar een fotootje van de QSL kaart behorende bij de speciale roepletters YT26IARU.

Alle vergaderverslagen op een rij