Harmonisatie 6m-band in IARU Regio 1

Al eerder berichtten wij over de succesvolle harmonisatie van de 6m-band in IARU Regio 1 (Europa, Afrika en Midden-Oosten), zoals overeengekomen op de World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19). Kort geleden ontvingen wij echter nog een mooi overzicht over dit onderwerp van IARU Regio 1-voorzitter Don Beattie, G3BJ. Lees hier de Nederlandstalige bewerking daarvan.

Introductie

Bij aanvang van de WRC-19 waren er grote verschillen tussen de standpunten van de verschillende regionale telecomorganisaties (RTO). Die varieerden van helemaal geen toewijzing tot het aanbieden van een 4 MHz primaire toewijzing. De IARU stuurde aan op die primaire toewijzing van 4 MHz in heel Regio 1. Daardoor zou namelijk de situatie in Regio 1 gelijk getrokken worden met die in de andere twee IARU-regio’s.

Situatie voor de WRC-19 in Regio 1

Vóór de WRC-19 was er een aantal landen in Afrika met een primaire toewijzing in de gehele of een deel van de 50-54 MHz-band. Daarnaast had een aantal andere landen in Regio 1 een secundaire toewijzing, waarbij interferentie met andere gebruikers moest worden voorkomen.

Situatie na de WRC-19 in Regio 1

 • Landen die voor de WRC-19 al een toewijzing hadden in de 50-54 Mhz-band, behouden die in ieder geval.
 • Daarnaast verkrijgt de amateurdienst in heel Regio 1, met uitzondering van Rusland, minstens een secundaire status voor het bereik 50-52 MHz.
 • Ook verkrijgen 44 landen in Regio 1 (waaronder ook Nederland) een primaire toewijzing in de gehele of een deel van de 50-54 MHz-band. Hieronder benoemen we de primaire toewijzingen in detail.

Primaire toewijzingen

 • Veertien CEPT-landen hebben een primaire toewijzing van 500 kHz in de 50,0-50,5 MHz-band verkregen. Het gaat daarbij om de volgende landen: Nederland, Oostenrijk, Cyprus, het Vaticaan, Kroatië, Denemarken, Spanje, Finland, Hongarije, Letland, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Slowakije en Slovenië.
 • In Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Namibië, Zuid-Afrika, Zambia en Zimbabwe is er een primaire toewijzing voor het bereik 50-54 MHz met bescherming tegen andere diensten.
 • Voor Senegal geldt een toewijzing op primaire basis van 50-51 MHz met bescherming tegen andere diensten.
 • In Angola, Saoedi-Arabië, Bahrein, Burkina Faso, Burundi, de Verenigde Arabische Emiraten, Gambia, Jordanië, Kenia, Koeweit, Mauritius, Mozambique, Oman, Oeganda, Qatar, Zuid-Sudan en Tanzania is de gehele 50-54 MHz-band toegewezen aan de amateurdienst op primaire basis.
 • Djibouti en Libanon verkrijgen 50-52 MHz-band op primaire basis.
 • Net zoals de veertien CEPT-landen is in Guinee-Bissau het 50,0-50,5 MHz-bereik toegewezen op primaire basis.

Bijzonderheden

 • In de Russische Federatie is de frequentieband 50,080-50,280 MHz toegewezen aan de amateurdienst op secundaire basis.
 • De Republiek Congo heeft haar toewijzing van vóór de WRC-19 ingetrokken. Na de WRC geldt daar een secundaire toewijzing voor het bereik van 50-52 MHz.

Kanttekeningen

 • Formeel treedt de slotakte van de WRC-19 pas op 1 januari 2021 in werking. Nationale overheden kunnen echter besluiten om nieuwe toewijzingen eerder of later in te laten gaan.
 • De amateurdienst mag geen schadelijke interferentie veroorzaken met stations van andere primaire of secundaire diensten. Een uitzondering geldt in landen waar vóór de WRC-19 al andere afspraken golden.
 • Individuele amateurs mogen de nieuwe toewijzingen niet eerder gebruiken dan nadat hun nationale telecomautoriteit daartoe toestemming geeft. Dat geldt natuurlijk niet als er al een geldige licentie bestaat.

Situatie per land

De volgende tabel geeft een overzicht per Regio 1-land van alle toewijzingen in de 6m-band van vóór en na de WRC-19: frequentietoewijzingen 6m-band.

Voorbehoud: de IARU is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze tabel. Ook is het zo dat de definitieve toewijzingen onder de verantwoordelijkheid van de individuele nationale overheden vallen.