Succesvolle noodcommunicatie-oefening op QO-100

Op 26 februari namen 22 stations uit 14 landen van IARU-regio 1 deel aan een noodcommunicatie-oefening. Daarbij gebruikten zij de faciliteiten van de geostationaire satelliet QO-100.

Dit was de eerste van een aantal kleinere oefeningen, testen en bijeenkomsten die IARU-regio 1 in de loop van het jaar zal houden. Daarbij wordt voortgebouwd op de eerdere Global Simulated Emergency Tests. Het doel is om zoveel mogelijk aspecten van noodcommunicatie te bestrijken.

Meer samenwerking

Het is de bedoeling om de coördinatoren van verschillende noodcommunicatiediensten, zoals DARES in Nederland, vaker samen te brengen. Daarmee wil de amateurradiodienst laten zien dat zij ook op dit vlak kan samenwerken als een wereldwijde gemeenschap. Daarbij kan bovendien kennisgenomen worden van elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van de noodcommunicatie.

Uitdagingen

De oefening op QO-100 werd als een succes ervaren. De stations wisselden onder andere een aantal formele berichten uit. Natuurlijk waren er ook de onvermijdelijke hindernissen, zoals apparatuurstoringen en taalbarrières. Ook de coördinatie van de oefening, met een dekkingsgebied van Zuid-Afrika tot aan het Verenigd Koninkrijk, was een uitdaging. Ondanks dat de trainingsfeedback nog niet allemaal ontvangen is, staat de volgende noodcommunicatie-oefening op de QO-100 al weer gepland voor oktober van dit jaar.

De QO-100 blijkt een belangrijke nieuwe aanwinst voor de noodcommunicatie in Regio 1.

Bron: IARU-R1