WRC-19 keurt toewijzing 50 MHz aan radioamateurs Regio 1 goed

WRC-19De World Radiocommunication Conference in Sharm El-Sheikh (WRC-19) heeft vandaag een toewijzing van de 50 MHz-band aan radioamateurs in Regio 1 goedgekeurd. Daarmee wordt dit besluit opgenomen in de Final Acts van de WRC-19.

Zware onderhandelingen

Het besluit valt na twee weken van zware onderhandelingen. Die waren nodig om de ver uit elkaar liggende standpunten van de Regio 1-landen bij elkaar te brengen. Maar het eindresultaat is een aanzienlijke verbetering voor amateurs in Regio 1 (Europa, Afrika en Midden-Oosten). Er waren voor de WRC-19 bijvoorbeeld slechts elf landen in Afrika met een primaire toewijzing in de 6 m-band.

WRC-19 PlenairWanneer de besluiten van de conferentie van kracht worden, moet nog besloten worden. Maar dan zullen 44 landen in Regio 1 een primaire toewijzing van tenminste 500 KHz hebben. Dat is inclusief 26 landen met een primaire toewijzing van de hele 50-54 MHz-band. Nederlandse amateurs verkrijgen de primaire toewijzing van 500 kHz, van 50.0 tot 50.5 MHz.

Daarnaast heeft de hele regio nu minstens een secundaire toewijzing van 50-52 MHz, behalve de Russische Federatie. Rusland stelt namelijk alleen 50.080-50.280 MHz op secundaire basis voor amateurs beschikbaar.

Er zijn voorzieningen om andere bestaande diensten in deze band in Regio 1 en naburige landen in Regio 3 te beschermen. Op de bestaande primaire toewijzing in Regio 2 en 3 heeft dit geen effect. De overheden van de Regio 1-landen bepalen zelf hoe zij deze toewijzing verwezenlijken.

Op vrijdag 22 november worden de nieuwe afspraken definitief bekrachtigd door de ondertekening van de slotakte door hoge vertegenwoordigers van de ITU-lidstaten. Daarna duurt het nog tot 1 januari 2021 voor de nieuwe regels officieel in werking treden. Toch kunnen telecom-autoriteiten al eerder toewijzingen doen binnen de afgesproken nieuwe kaders. Maar ook die worden theoretisch pas na 1 januari 2021 van kracht. In de praktijk is het echter mogelijk om eerder gebruik te maken van nieuwe afspraken, mits alle betrokken partijen akkoord gaan.

Langjarige inspanning

Deze beslissing van de WRC-19 is de bekroning van jaren van inspanning door de IARU en haar aangesloten verenigingen. IARU-regio 1 leverde de grootste inzet, maar ook de andere twee regio’s droegen bij. Dale Hughes, VK1DSH, uit Australië, zat de werkgroep Sector Radiocommunicatie van de ITU voor. Deze werkgroep deed de voorbereidingen voor de conferentie. Dale werd tevens gekozen tot voorzitter van de subwerkgroep die dit agendapunt behandelde op de WRC-19. De subwerkgroep, genaamd 4C1, hield tien bijeenkomsten voordat er overeenstemming was. Daarop ging dit naar Werkgroep 4C. Die discussieerde er verder over en bracht wijzigingen aan. Commissie 4 ontving het resultaat op 12 november. Ook zij schaafden er nog wat aan. Daarna ging het resultaat met een positieve aanbeveling naar de plenaire vergadering. De Plenaire Vergadering van de WRC-19 heeft, nadat een kleine verandering in de voetnoten opgelost was, thans de definitieve beslissing genomen.

Succesvol resultaat

IARU-vicevoorzitter Ole Garpestad, LA2RR, die de WRC bijwoont als lid van de Noorse delegatie, ziet het zo: “Het succesvolle resultaat van dit agendapunt kon alleen tot stand komen door een gezamenlijke inspanning van de IARU-verenigingen en de regionale organisaties. Dit geldt in het bijzonder voor onze vrijwilligers, die de laatste drie jaar eindeloze uren hebben besteed aan voorbereidingen en vergaderingen. Onze dank gaat dan ook uit naar iedereen die hieraan heeft bijgedragen, inclusief de radioamateurs die door hun lidmaatschap van de IARU-vereniging in hun land bijdragen aan de ondersteuning van de IARU.”

Ole Garpestad, LA2RR, had de algehele coördinatie van de de IARU-voorbereidingen voor de WRC-19. Dave Court, EI3IO, leidde de inspanningen van de IARU voor dit agendapunt. Daarbij waren zes regionale telecom-organisaties betrokken: ASMG voor de Arabische landen, ATU voor Afrika, CEPT voor Europa en RCC voor Rusland en sommige landen uit de voormalige Sovjet-Unie. Daarnaast ook CITEL voor Regio 2 en APT voor Regio 3. Hans Blondeel Timmerman, PB2T, secretaris van IARU Regio 1, was voor dit agendapunt coördinator namens de CEPT, de regionale telecom-organisatie voor Europa. Het bereikte compromis was vooral gebaseerd op het voorstel van de CEPT.

 

Bronnen: IARU en DARC

Vertaling: Poll van der Wouw, PA3BYV en Erwin van der Linden, PE1CUP