WRC-19, IARU-verslag week 2

WRC-19In week 2 van de WRC-19 domineerden de heftige discussies over de meest controversiële onderwerpen. Er waren echter weinig concrete besluiten. Het is duidelijk: er wachten lange dagen en nachten in de laatste twee weken. Lees hier het IARU-verslag over de tweede week van de World Radiocommunication Conference 2019 in Sharm El-Sheikh, Egypte.

Maak kennis met het team

Veertien vertegenwoordigers van de IARU en haar leden-verenigingen nemen deel aan een deel of de hele WRC. De IARU is toegelaten in een niet-adviserende rol. Dat betekent dat degenen die de IARU vertegenwoordigen geen spreekrecht hebben, tenzij de voorzitter hen om informatie vraagt. Dat gebeurt af en toe, maar het meeste praten doen onze delegatieleden in de wandelgangen tijdens de pauzes. Met andere woorden: het is lobbywerk. Drie deelnemers zijn er namens de IARU: President Tim Ellam, VE6SH, is hier al twee weken. Secretaris Dave Sumner, K1ZZ, en Dave Court, EI3IO, voorzitter van de Spectrum & Regulatory Liaison Committee van Regio 1, zullen blijven tot de laatste week.

IARU-afvaardiging WRC19. Van links naar rechts: JA1CJP, PB2T, K1ZZ, DF2ZC, VE3QN, PY2ZX, VE6SH, LA2RR, WB3ERA, VK2EMR, DK4VW, G6JYB, VK1DSH, EI3IO.

De overige elf leden van het IARU-team hebben zich bij hun nationale delegaties gevoegd: IARU Vice President Ole Garpestad, LA2RR, voor Noorwegen; Ulli Mueller, DK4VW, en Bernd Mischlewski, DF2ZC, voor Duitsland; Murray Niman, G6JYB, voor het VK; Ken Yamamoto, JA1CJP, voor Japan; Hans Blondeel Timmerman, PB2T, voor Nederland; Flavio Archangelo, PY2ZX, voor Brazilië; Bryan Rawlings, VE3QN, voor Canada; Dale Hughes, VK1DSH, en Peter Pokorny, VK2EMR, voor Australië; en Jon Siverling, WB3ERA, voor de VS. Omdat Bernd, Ken, en Peter hun bijdrage in de eerste helft van de conferentie hebben geleverd, zijn zij inmiddels naar huis.

Leden van de VERON en andere IARU-verenigingen maken dit mogelijk

De contributies van de leden van de bij de IARU aangesloten verenigingen in alle drie regio’s hebben dit team mogelijk gemaakt. In het bijzonder ontvingen we hulp van de volgende aangesloten verenigingen: Deutscher Amateur Radio Club (DARC), Radio Society of Great Britain (RSGB), Japan Amateur Radio League (JARL), Radio Amateurs of Canada (RAC), Wireless Institute of Australia (WIA) en de American Radio Relay League (ARRL). Zonder hun ondersteuning was een effectieve vertegenwoordiging van radioamateurs en de amateur-satellietdienst bij de WRC-19 niet mogelijk geweest. Overigens geldt dat ook voor andere internationale bijeenkomsten en conferenties.

Voor amateurs belangrijke agendapunten de komende weken

50 MHz in Regio 1

Er is overeenstemming dat radioamateurs een plaats moeten krijgen in de frequentietoewijzing van de 6 meter-band in Regio 1. Maar een aantal details over de bescherming van bestaande gebruikers tegen interferentie moet nog uitgewerkt. De bestaande toewijzingen in Regio 2 en 3 blijven ongewijzigd. De WRC neemt beslissingen bij consensus. De Regio 1-landen kwamen echter met ver uit elkaar liggende standpunten naar de WRC. Dat liep uiteen van een 4 MHz primaire toewijzing tot helemaal geen toewijzing. Daarom was een tactvol compromis nodig voor een positieve uitkomst.

Het is nog te vroeg om iets te vieren, maar we zijn voorzichtig optimistisch dat het bereikte compromis overeind blijft. De voorzitter Dale, VK1DSH, hield tien vergaderingen over dit onderwerp in de verantwoordelijke sub-werkgroep. De komende dagen zal het bereikte compromis op werkgroep- en commissieniveau bekeken worden. Maar een besluit zal pas definitief genomen worden als het document voor de tweede keer in de plenaire vergadering komt.

Agendapunten voor komende WRC’s

Voor de komende WRC’s heeft de IARU geen agendapunten. Het spectrum van 8.3 kHz tot 275 GHz is volledig bezet. Bovendien zijn er zelfs al bestemmingen voor een deel van het spectrum boven 275 GHz. Elk voorstel voor uitbreiding en nieuwe toewijzingen betekent delen met bestaande gebruikers. De druk van commerciële partijen om toegang tot delen van het spectrum is immens. Voor een bestaande service als de onze is elke WRC, waar we niets hoeven in te leveren een succes.

Het idee om onze 2 m-band mee te nemen in een studie naar luchtvaart-mobiele toepassingen, is niet opnieuw opgedoken. Maar we zijn bezorgd over een voorstel voor de WRC-23. Dit betreft het opnieuw bekijken van de amateurdienst en amateur-satellietdienst in de 23 cm-band. De regelgeving is al duidelijk: radioamateurs hebben een secundaire status in deze band. Dat betekent dat we geen interferentie mogen veroorzaken met de primaire gebruikers. Het is overigens aan de individuele landen om dit ook te waarborgen.

23 cm-band en satellietnavigatie

De enige goed gedocumenteerde casus van storing van een Galileo-ontvanger was meer dan vijf jaar geleden en is snel opgelost door de plaatselijke overheid. Sindsdien zijn er geen voorvallen meer geweest. Toch leidde dit voorval tot het voorstel voor dit agendapunt.

In 1947 werd 1215-1300 MHz op exclusieve, primaire basis toegewezen aan radioamateurs. Om plaats  te maken voor radartoepassingen, werd deze toewijzing later aangepast naar een secundaire status en begrensd tot 1240-1300 MHz. In 2000 voegde men de toepassing van satellietnavigatie aan deze band toe. Radioamateurs werken al jaren met succes in deze band als secundaire dienst. Gezien de betrekkelijk geringe dichtheid en aantallen uitzendingen van radioamateurs in de 23 cm-band, vinden wij dit Galileo-georiënteerd agendavoorstel voor de WRC-23 buiten proportioneel.

De IARU onderkent de zorgen en wil op geen enkele manier dat de radioamateurdienst het Galileo-systeem stoort. Daartoe zijn aanbevelingen voor het werken op deze band al aangepast. Ook zullen we waar nodig aanvullende aanbevelingen ontwikkelen en wereldwijd uitrollen.

De CEPT evalueert momenteel al twee voorlopige meetstudies (uit 2015 en 2019) over de prestaties/kwetsbaarheid van Galileo-ontvangers. Binnen de CEPT kunnen discussies actueler en gerichter gevoerd worden dan in ITU-verband. De IARU is van mening dat de lopende acties binnen de CEPT al tot een bevredigende oplossing kunnen leiden. En daarom rechtvaardigt deze zaak gaan actie op WRC-niveau.

Er is over dit onderwerp nog geen besluit genomen. Wel is het zo dat de Europese Commissie via de delegatie van een EU-land sterk aandringt op de totstandkoming van dit WRC-23-agendapunt.

Satellieten

Alhoewel niet van directe invloed op het amateurspectrum, volgen we een agendapunt over mogelijke frequentietoewijzingen voor kortdurende satelliettoepassingen van niet-geostationaire satellieten (Cubesats, en dergelijke).  De discussies gaan over het spectrum in de buurt van 137 MHz (downlink) en 149 MHz (uplink). Het bereiken van overeenstemming blijkt erg moeilijk te zijn.

In het verleden werden de 2 m-band en de 70 cm-band nogal eens gebruikt/misbruikt voor genoemde satelliettoepassingen, terwijl er geen enkele relatie was met de amateurdienst. Daarom hebben ook wij een indirect belang bij het welslagen van de onderhandelingen over dit onderwerp.

Resoluties

Elke WRC beoordeelt de resoluties en aanbevelingen van eerdere conferenties. Dit keer werd voorgesteld om twee resoluties met betrekking tot de amateurdienst te laten vervallen.

Resolutie 641, die omroepuitzendingen verbiedt in de 7000-7100 kHz-band, werd in 1987 voor het laatst herzien en was in 2003 zelfs volledig verouderd toen de wereldwijde amateurband werd uitgebreid tot 7200 kHz. Telecom-autoriteiten waren niet overtuigd dat de resolutie moest blijven bestaan. Ook was er niemand die om een aanpassing vroeg om de extra 100 kHz af te dekken. Laten vervallen van de resolutie leek daarom de beste optie. De IARU heeft daarom ook niet geprobeerd dit tegen te houden.

Ook beoordeelde men Resolutie 642 uit 1979. Deze resolutie regelt de aanleveringsprocedure van informatie over grondstations voor amateursatellieten aan de ITU. Diverse telecom-autoriteiten vonden intrekking van deze resolutie echter voorbarig en daarom wordt zij ongewijzigd gehandhaafd. Mogelijk volgt er een update van de resolutie in de toekomst.

Nachtwerk

Het vergaderwerk ging in het weekend gewoon door en zal iedere dag worden voorgezet, tot in de nacht. De World Radiocommunication Conference 2019 eindigt op 22 november.

 

Bron: IARU

Vertaling: Poll van der Wouw, PA3BYV & Erwin van der Linden, PE1CUP