Voorbereidende CEPT-vergadering voor WRC-2019

CEPTVan 26 tot en met 30 augustus is de laatste voorbereidende CEPT-vergadering voor de World Radio Conference 2019 (WRC-2019) in Sharm el-Sheikh. Tijdens deze vergadering staat wederom de allocatie van de 2m-band op de agenda, een onderwerp waarover wij al vaker berichtten. Besloten zal worden of het voorstel van Frankrijk om een studie te doen naar nieuwe frequenties voor luchtvaarttoepassingen, als gezamenlijk CEPT-voorstel zal worden ingediend bij de WRC-2019. Op dit moment maakt de 2m-band deel uit van de voorgestelde frequenties. De inzet van de IARU tijdens de vergadering is om de 2m-band uit het voorstel te krijgen.

IARU dient rapport in bij CEPT

Als voorbereiding op de komende CEPT-vergadering in Ankara heeft de IARU rapport CPG(19)115_IARU ingediend. In dit rapport legt de IARU stap voor stap uit waarom de allocatie van de 2m-band voor de aeronautical mobile service geen goed idee is. De IARU-R1 stelt dan ook voor om de allocatie van 144-146MHz te verwijderen uit het oorspronkelijke voorstel.

Annex 1, belang van de 2m-band

In annex 1 van het door de IARU-R1 ingediende document beschrijft wat het strategische belang is van de 2m-band voor de radiozendamateur. Enkele punten zijn:

 • De 144-146MHz-frequentieband is het enige wereldwijd geharmoniseerde spectrum dat is toegewezen aan de amateurdienst in het marifoonbereik.
 • De 2m-band is een veel gebruikte frequentieband met vele honderden repeaterverbindingen, die vaak ook gebruikt worden voor noodcommunicatie.
 • Door de komst van nieuwe technieken voorziet de IARU geen afname in de behoefte aan dit frequentiespectrum.
 • De 144-146MHz-frequentieband is de enige VHF-band met een toewijzing van een amateur-satellietdienst. Het laat een aanzienlijke groei van kleine satellieten zien. Ook bestaande systemen in een baan om de aarde maken gebruik van de 2m-band, waaronder het ruimtestation ISS.
 • De 144-146MHz-frequentieband wordt ook in veel landen gebruikt om noodverbindingen op te zetten tijdens door de mens veroorzaakte of natuurrampen.
 • Er zijn ongeveer 2.25 miljoen radiozendamateurs die beschikken over een radiostations die zijn uitgerust met een 2m-zendontvanger. Tevens houdt dit in dat er voor circa 450 miljoen euro is geïnvesteerd door radiozendamateurs.
 • Uit een evaluatie (gedegen onderzoek) blijkt dat het algemeen aanvaarde criterium van -6db I/N bescherming vrijwel onmogelijk is. Dat komt doordat toegewezen frequenties bedoeld zijn voor het gebruik van HAP’s (high altitude pseudo satellites).
 • Er is 24MHz beschikbaar voor de luchtvaart tussen de 138-174MHZ. Om een deel van dit spectrum beschikbaar te maken voor de aeronautical mobile service, hoeven slechts de beperkingen die gelden voor deze band aangepast te worden.

Annex 2, hiaten in het Franse CEPT-voorstel

Annex 2 is gebruikt om stap voor stap de hiaten in het Franse voorstel aan te geven. Zo geeft de IARU onder andere aan dat:

 • Er is geen gedegen onderbouwing gegeven waarom de aeronautical mobile services nu juist de 2m-band nodig hebben.
 • Verder zijn er geen aanwijzingen of onderzoeken die een nieuwe toewijzing van de 2m-band rechtvaardigen.
 • De IARU merkt op dat er in het Franse voorstel is gekozen voor de 144-146MHz-band, zonder naar bestaande alternatieven te kijken.
 • Daarbij komt nog dat er voor HAP’s al een aantal geharmoniseerde spectrumtoewijzingen zijn, inclusief reservecapaciteit. Dit is in behandeling in het agendapunt WRC-19 AI-1.4
 • In tegenstelling tot het goed ondersteunde AI-10-voorstel tot verbetering van de bestaande VHF-luchtvaartallocaties, is er geen enkel bewijs van wijdverspreide internationale steun van de luchtvaartindustrie voor dit voorstel.
 • In het Franse voorstel is geen uitleg gegeven over de innovatieve methoden om spectrum te delen. In plaats daarvan zou moeten worden erkend dat systemen in de lucht omnidirectionele en niet-richtbare VHF-antennes zullen gebruiken. Daardoor zal het beperken van interferentie met de gevestigde primaire amateur- en amateur-satellietdiensten veel moeilijker worden.

Annex 3, amateurs bieden betere documentatie dan de professionals

In annex 3 geeft de IARU duidelijk aan dat met een technische basisstudie al blijkt dat dit voorstel niet levensvatbaar is.  Een normaal WRC-proces vergt jaren van studie om tot een besluit te komen. IARU geeft aan dat met de huidige kennis van propagatie al snel aan te tonen is dat dit voorstel niet kan functioneren. Om alle partijen deze kostbare tijd te besparen zijn de berekeningen aan het document toegevoegd. Uiteindelijk is met de hulp van een aantal amateurs wel een gedegen document geproduceerd. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde professionals.

Annex 4, overige technische informatie

In het geval men nog niet overtuigd is van de amateuristische opzet van het Franse voorstel, komt de IARU met aanvullende informatie. Hierin wordt aangetoond dat met een zendvermogen van 1 Watt met een antenne op 100 meter een radius van 100 km heel normaal is.

Propagatie-experiment A41 Flevoland

Binnenkort publiceert A41 Flevoland de resultaten van het 2m-propagatie-experiment. Ook hier wordt de conclusie van de IARU bevestigd. Hoewel de antenne van Huub PA3EOU maar op 50 meter hoogte staat, wist hij met zijn 1 Watt bijna heel Nederland te werken. Ook Pieter PA0PHB toont met gedegen onderzoek aan wat het bereik van zijn RTTY-bulletin is. Tevens laat het onderzoek van Pieter zien dat radiosignalen regelmatig tot ver voorbij de radiohorizon komen. Nieuwsgierig geworden naar het onderzoek van Pieter PA0PHB lees dan eens zijn RTTY-bulletin.

Statobus van Thales

Sinds een aantal jaar werkt Thales aan de Stratobus. Thales verwacht om in het jaar 2023 met dit product op de markt te komen. In de basis is het een ballon die lichter is dan lucht. Hierdoor haalt de Stratobus, samen met de verschillende payloads, een hoogte van 20 km. Hiermee kan de Stratobus ingezet worden voor bijvoorbeeld brandbewaking, grensbewaking, luchtkwaliteits- en omgevingsbewaking, verkeersbewaking, rampenbewaking, terreinmodellering, beelden (zichtbaar, infrarood, radar, meteo), videobewaking…

Thales geeft aan dat er voor deze non-safety aeronautical mobile services geen frequentiespectrum beschikbaar is. Wat zij willen, past namelijk niet bij de huidige frequentie-allocaties voor de luchtvaart.

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

 • Zelf apparatuur bouwen

  Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

 • Over de wereld zenden

  Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

 • Nieuwe vrienden maken

  Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?