Thema World Amateur Radio Day 2023: Veiligheid voor Allen

Altijd op 18 april gaan radioamateurs wereldwijd de ether in om de World Amateur Radio Day te vieren. Het was op deze dag in 1925 in Parijs dat de International Amateur Radio Union (IARU) werd opgericht.

Ook dit jaar is World Amateur Radio Day 2023 op dinsdag 18 april en heeft als thema “Veiligheid voor Allen”.

Thema voor World Amateur Radio Day 2023

De International Amateur Radio Union meldt at Human Security for All (HS4A) het thema wordt van de World Amateur Radio Day op 18 april 2023. Voor het eerst werken het Trust Fund for Human Security van de Verenigde Naties en de World Academy of Art and Science samen met de IARU in een campagne om de rol te benadrukken die amateurradio speelt bij het aanpakken van de meest dringende behoeften in de wereld.

Human Security meet veiligheid op individueel niveau. Het concept, dat in 1994 door de VN werd geïntroduceerd, onderscheidt zeven onderling samenhangende dimensies van veiligheid die essentieel zijn voor het welzijn van een individu: economisch, voedsel, gezondheid, milieu, persoonlijk, gemeenschap en politiek.

De partners geloven dat radioamateurs zich in een unieke positie bevinden om mensgerichte, contextspecifieke veiligheidsproblemen aan te pakken door technische kennis, praktische vaardigheden, innovatieve technologie en de inzet van back-upsystemen op gemeenschapsniveau die in tijden van nood kunnen worden opgeroepen, te bevorderen. Onder andere De pandemie, klimaatverandering, natuurrampen en gewapende conflicten op verschillende continenten ondermijnen onze veiligheid en kennen geen grenzen. Amateurradio heeft herhaaldelijk aangetoond in staat te zijn te voorzien in de behoeften van de menselijke veiligheid. Het is een echt wereldwijd communicatiemedium dat bestaat uit ongeveer drie miljoen radioliefhebbers die gemeenschappen en volkeren in de wereld met elkaar verbinden.

IARU, een federatie van de nationale radioamateurverenigingen van meer dan 150 landen wereldwijd, is de wereldwijde pleitbezorger van amateurradio via haar sectorale lidmaatschap in de Internationale Telecommunicatie-unie, een agentschap van de VN, en andere activiteiten. Ter gelegenheid van Wereldamateurradiodag zullen de IARU en haar leden een speciaal twee weken durend ‘on the air’-evenement organiseren van 11 tot 25 april. Special even stations zullen vanuit de hele wereld radiocontacten leggen om de aandacht te vestigen op de HS4A-campagne.

IARU werkt voor de radioamateur

IARUExperimenterende radioamateurs waren de eersten die ontdekten dat het kortegolf-spectrum  geen woestenij was, maar wereldwijde propagatie kon ondersteunen. In de haast om deze kortere golflengten te gebruiken, liep amateurradio “groot gevaar aan de kant te worden geschoven,” aldus de geschiedenis van de IARU. Pioniers op het gebied van radioamateurisme kwamen in 1925 in Parijs bijeen en richtten de IARU op om wereldwijd radioamateurisme te ondersteunen.

Amper twee jaar later, op de Internationale Radiotelegraafconferentie, kreeg amateurradio de toewijzingen die vandaag nog steeds worden erkend – 160, 80, 40, 20, en 10 meter. Sinds haar oprichting heeft de IARU onvermoeibaar gewerkt aan de verdediging en uitbreiding van de frequentietoewijzingen voor Amateur Radio. Dankzij de steun van goedwillende regeringen in alle delen van de wereld kunnen radioamateurs nu experimenteren en communiceren. En wel op frequentiebanden die strategisch zijn gesitueerd in het radiospectrum.

Van de 25 landen die de IARU in 1925 vormden, is de IARU uitgegroeid tot 160 aangesloten verenigingen in drie regio’s. IARU-regio 1 omvat Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Azië. Regio 2 omvat Noord- en Zuid-Amerika. Regio 3 beslaat Australië, Nieuw-Zeeland, de eilandstaten in de Stille Oceaan en het grootste deel van Azië. De Internationale Telecommunicatie-Unie (ITU) heeft de IARU erkend als vertegenwoordiger van de belangen van amateurradio.

Populairder dan ooit

Vandaag is amateurradio populairder dan ooit, met meer dan 3.000.000 gelicentieerde zendamateurs!

 

Bron: IARU