WRC2019 voorbereiding IARU in volle gang

WRC2019 voorbereidingTijdens de voorbereiding voor de WRC2019 is veel vooruitgang geboekt voor de World Radiocommunication Conference in 2019 (WRC-19). De voorbereiding vond plaats tijdens een 2 weken durende vergadering bij de ITU, the International Telecommunication Union (ITU) in Geneve.

Nog veel te doen voor de WRC2019

Het team van de IARU Working Party (WP) 5A van de ITU Radiocommunications Sector (ITU-R) bestond uit radiozendamateurs afkomstig van Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, Ierland, Japan, Noorwegen, Nederland, Groot-Brittannië en Amerika. Hoewel er veel vooruitgang is geboekt is er nog veel te doen voordat alle partijen geheel tevreden zijn.

De eerste afspraken zijn gemaakt

Het hoofddoel van deze 2 weken durende vergadering was de frequentiespectrumallocatie voor de radioamateurdiensten van 50 MHz – 54 MHz, vergelijkbaar met die van R2 en R3. Het huidige toegewezen spectrum van 50 MHz – 52 MHz in regio 1 zijn hoofdzakelijk regionaal gemaakte afspraken. Documenten ingestuurd door de Russische Federatie en Zwitserland hebben direct geleid tot de volgende afspraken;

  • Er is bijna consensus bereikt over de tekst die de technische basis zal vormen voor discussies over de toegang tot 50 MHz – 54 MHz voor de radioamateurdienst in regio 1.
  • Door de IARU is een rekenmethode voorgesteld voor het berekenen van de spectrumbehoeften van de amateurservice in 50 MHz – 54 MHz en is door sommige administraties geaccepteerd. Meer informatie is vereist om de gevraagde bandbreedte te rechtvaardigen.
  • Voor deelonderzoeken, met name met betrekking tot de landmobiele dienst en radiolocatie-applicaties in 50 MHz – 54 MHz, moet nog een onderling overeengekomen propagatiemodel worden bepaald.
  • Er zijn geen grote bezwaren tegen het delen van analoge televisie-uitzendingen in 50 MHz – 54 MHz in regio 1, mits een limiet voor maximale veldsterkte wordt toegepast.

Er staat nog meer op de agenda

Naast een amateurtoewijzing in regio 1 op 50 MHz, zijn er nog andere belangrijke problemen voor de amateurdiensten die op de agenda van de WRC-19 staan. Zo is er het veiligstellen van de primaire toewijzingen voor amateurbediening op 24 GHz en 47 GHz en het minimaliseren van mogelijke interferentie die voortvloeit uit Wireless Power Transmission voor het opladen van elektrische voertuigen.

Dit was de eerste van 3 geplande vergaderingen waarbij de ITU-R als gastheer optreedt. IARU-vicevoorzitter Ole Garpestad, LA2RR vertegenwoordigde de IARU om de voortgang te monitoren van de regionale telecommunicatieorganisaties.

Zodra er meer nieuws is informeren wij u weer.

De VERON is als enige vereniging member society voor Nederland. Wordt daarom lid van de VERON en maak gebruik van ons aanvraagformulier