Zienswijze IARU-voorzitter Tim Ellam op Frans voorstel voor 2m-band

IARU bereidt zich voor op WRC-19In een gesprek met de American Radio Amateur League (ARRL) uitte de algemeen voorzitter van de International Amateur Radio Union (IARU), Tim Ellam, zich over het Franse voorstel voor de 2m-band. Dit is het voorstel om de 2m-band op te nemen in een studie naar nieuwe frequenties voor luchtvaarttoepassingen. Uiteindelijke zou dit kunnen leiden tot het verliezen van de primaire toewijzing van de 2m-band aan de radioamateurs.

Ondanks de onvermijdelijke overlap met eerdere artikelen, geven we hier toch de Nederlandse vertaling van het ARRL-bericht over het gesprek.

IARU-voorzitter Tim Ellam over de 2m-band

Tim Ellam (VE6SH/G4HUA) vertelde dat zijn organisatie de zorgen deelt van radioamateurs wereldwijd over het Franse voorstel om de 2m-band op primaire basis toe te wijzen aan een luchtvaartdienst. Daardoor zouden radioamateurs secundaire gebruikers worden, terwijl de band nu wereldwijd primair is toegewezen aan hen. Ellam verzekerde deze week dat de zaak de volle aandacht van de IARU heeft. Dat terwijl tot nu toe de kwestie nog uitsluitend in Regio 1 (Europa, Afrika, Midden-Oosten en noordelijk Azië) speelt. Toch is de IARU al bezig om de band voor de radioamateurs te verdedigen. Alhoewel het onderwerp inderdaad op de agenda van World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) terecht zou kunnen komen, is dat nog geen gelopen race.

Verkeerde informatie

“Er circuleert veel verkeerde informatie over wat het voorstel inhoudt en hoe de IARU daarop reageert”, vertelde Ellam aan de ARRL. “Hoewel het voorstel zorgelijk is, zullen petities en dergelijke, hoe goed bedoeld ook, maar zeer beperkte waarde hebben. In feite kunnen ze zelfs schadelijk zijn in het gehele proces.”

Reacties tijdens CEPT-bijeenkomst in juni

Het Franse voorstel is vorige maand ingediend bij een vergadering van de European Conferene of Telecommunications en Postal Administrations (CEPT). Het voorstel omvat 144 – 146 MHz binnen een reeks frequenties die moet worden bestudeerd voor toekomstige luchtvaarttoepassingen. Duitsland verzette zich tegen het voorstel en de IARU “protesteerde sterk”, aldus Ellam. “Desalniettemin droeg men het voorstel over aan de volgende CEPT-bijeenkomst, eind augustus.” De IARU verwacht dat tijdens die vergadering ook andere landen zich zullen verzetten tegen het opnemen van de 2m-band in de voorgestelde studie.

Contact met nationale overheden

Sinds de bijeenkomst in juni heeft de IARU-R1 (Regio 1 van de IARU) haar ledenorganisaties gevraagd om contact op te nemen met hun nationale overheden. Hun is gevraagd om het belang van de primaire toewijzing van 2m-band uit te leggen, vertelde Ellam. “Daarnaast onderneemt de IARU ook andere acties om haar standpunt kenbaar te maken aan de betrokkenen bij het voorstel,” zei hij.

Delen van de 2m-band te uitdagend

Volgens Ellam biedt het Franse voorstel geen enkele motivatie om de amateurband op te nemen in de voorgestelde studie. Daarnaast is de IARU van mening dat het delen van de band met luchtvaartdiensten uiterst uitdagend zou zijn. Het zou leiden tot een beperking van de ontwikkeling van de amateur- en de amateursatellietdienst op deze band. Verder heeft de IARU op geschikte alternatieve frequenties gewezen in het VHF-bereik voor de luchtvaarttoepassingen .

“Als dit voorstel wordt aanvaard als agendapunt van de WRC-23, zou dit vier jaar onderzoek door de overheid vereisen”, benadrukte Ellam. “Gezien de eerder genoemde uitdagingen, lijkt de conclusie nu al duidelijk. Namelijk dat het delen van de veel gebruikte 2m-band te veel problemen oplevert en daarom niet levensvatbaar is.”

Hoe kunnen radioamateurs helpen?

Ellam moedigde individuele radioamateurs aan om lid te worden van de bij de IARU aangesloten radioamateurverenigingen. In Nederland is dat de VERON. “Het werk dat ze doen is niet zo bekend als het zou moeten zijn. Daarbij is er ook heel weinig erkenning voor dat werk”, zei Ellam. “Ondersteuning van het werk van de IARU door alle radioamateurs is van groot belang om bedreigingen van het amateurspectrum tegen te gaan.”

Ellam schreef het succesvol opkomen voor de amateurbelangen bij eerdere WRC’s toe aan de IARU-vertegenwoordigers, maar ook aan de ondersteuning vanuit de aangesloten verenigingen. Allen zijn overigens vrijwilligers.

Ellam concludeerde: “Dit recente nieuws over de bedreiging van de 2m-band zou ons de ogen moeten openen: het verdedigen van het amateurspectrum gaat niet vanzelf. De IARU en de aangesloten verenigingen zijn hier voortdurend mee bezig.”

Meer informatie