1240-1300 MHz: ITU-R WP5A Meeting verslag

ITU logoITU-R WP5A is de studiegroep bij de ITU die zich onder andere buigt over onderwerpen die verband houden met de amateur- en amateursatellietdiensten. Deze groep is verantwoordelijk voor de opstelling van het verslag van de conferentievoorbereidende vergadering (CPM) over agendapunt 9.1(b). Dit agendapunt voorziet in een “evaluatie van de toewijzingen voor de amateurdienst en de amateursatellietdienst in de frequentieband 1240-1300 MHz om te bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn om de bescherming te waarborgen van de radionavigatie-satellietdienst (ruimte-aarde-dienst) die in dezelfde band opereert in overeenstemming met Resolutie 774 (WRC-19).” Het CPM-verslag zal de basis vormen voor de bespreking van deze kwestie op de WRC-23 volgend jaar. Het is tevens de hoofdgroep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het verslag van de conferentievoorbereidende vergadering over het WRC23-agendapunt over de 23cm-band.

De laatste vergadering van ITU-R WP5A was op 2 juni 2022. De IARU werd vertegenwoordigd door Ole Garpstad (LA2RR – ITU Lead) en Barry Lewis (G4SJH – WRC23 AI9.1b Lead).

Vermogens- en gebruiksbeperkingen

De studiegroep WP5A stelde een ontwerp-aanbeveling op. Die moet de overheden richtsnoeren verschaffen om de bescherming van RNSS (primair) tegen de secundaire amateur- en amateursatellietdiensten te waarborgen.

De ontwerp-aanbeveling is het belangrijkste element van de toekomstige werkzaamheden van WP5A voor de amateur- en amateursatellietdiensten in de 23 cm-band. Het werkdocument bevat een aantal voorstellen voor strenge beperkingen op het gebruik van de band door amateurs. Daaronder zijn vooral beperkingen op het zendvermogen. Bijvoorbeeld wordt voor grote delen van de band zeer lage vermogensniveaus voorgesteld (100% in één geval). In de voorstellen staan ook mogelijke gebruiksbeperkingen voor de frequentieband. Onder andere voor breedbandtoepassingen (bijv. ATV), smalbandtoepassingen en amateursatellietdiensten in 1260-1270 MHz.

Nog niet aangenomen door ITU-R WP5A

Geen van deze voorstellen is op dit moment aangenomen en op de volgende vergadering van WP5A zal verder worden gewerkt aan het rationaliseren van de variaties die door nationale telecom-toezichthouders worden voorgesteld. Een volledig verslag van de vergadering van WP5A staat hier.

De IARU zal zich inspannen om de beperkingen voor radioamateuractiviteiten tot een minimum te beperken. Ook zal de IARU via het ITU-proces blijven streven naar wijzigingen van de ontwerpaanbevelingen. Maar als secundaire gebruiker moeten radioamateurs de noodzaak begrijpen tot enige beperkingen op ons gebruik van de 23 cm-band. Met name om de radionavigatie satellietdienst (RNSS) te beschermen in veel consumenten- en industrietoepassingen. Zoals bijvoorbeeld autonome voertuigen.