Resultaten 2 meter propagatie experiment A41 afdeling FlevolandOp 20 juli 2019 is van 17.00z tot 19.00z het 2m-propagatie-experiment gehouden. Het doel daarvan was om zoveel mogelijk activiteiten op de band te creëren en te zien hoe radiosignalen zich in de praktijk gedragen. Het was zeker niet de bedoeling om zoveel mogelijk verbindingen te maken, het propagatie-experiment is geen wedstrijd. Er was daardoor ook voldoende gelegenheid voor het uitwisselen van algemene gegevens.

Ook veel belangstelling vanuit het buitenland

Het evenement was lokaal opgezet door afdeling A41 Flevoland. Toch werd het 2m-propagatie-experiment door veel meer radiozendamateurs, verenigingen en organisaties gesteund, zelfs in het buitenland. Zo is het de aankondiging overgenomen door Southgate, QRZ, WIA, HAM radio Podcast, ARRL, EI7GL, Omroep Flevoland Nieuws, Omroep Flevoland radio, F4CZV en nog veel meer…

Maar natuur laat zich niet sturen

Een propagatie-experiment doen is altijd een gok, want goede propagatie bij voorbeeld via sporadische E of temperatuurinversies komen helaas niet op bestelling. Dus verbindingen via sporadic E of temperatuurinversies, waarbij verbindingen tussen de 800 tot 2200 km mogelijk zijn – en soms veel verder – is vanuit Nederland tijdens dit evenement niet gelukt.

Ook veel reacties van radiozendamateurs

VE3KRP krijgt juist om 19.00z E-skip

VE3KRP maakt geweldige verbindingen met FT8 en meldt:

I recently saw your post on QRZ.com about the 2m Propagation Experiment. But the experiment was only from 1700z to 1900z. I had an amazing 2m multi-hop E-skip believe it or not starting from 1900z…

Vanuit EN58 maakt Eddie verbindingen met EM31, 32, 34, 53, 55 en 74.

ve3krp 2 meter propagatie experiment

Na een QSO te hebben gemaakt met PI40FL meldt DL1KVN:

Bedankt voor de activering van 2 meter van gisteren en bedankt voor het QSO. We waren met onze mobiele Wohnwagen Shack op de Vollrather Höhe, bij Keulen, op een hoogte van 180 meter. We gebruikten de clubcall DL0IGA.

dl1kvn 2 meter propagatie experiment

Activering PI40FL en resultaten 2m-propagatie-experiment

Tijdens dit evenement is Marcel, PA3HEB, uitgekomen met de speciale roepletters PI40FL. Maar helaas ontbrak het aan speciale propagatie via Sporadic-E, temperatuurinversie of aurora. Zoals al aangegeven, de natuur laat zich niet sturen.

Radiozendamateurs leren het allemaal tijdens de studie voor de N- en F-registratie: de hoogte van de antenne is essentieel. Maar het is wel heel mooi om dit ook eens in de praktijk te zien. PA3EOU wist met zijn 1 Watt en een rondstraler op 50 meter hoogte een groot deel van Nederland te bereiken. Terwijl Johan, PA3JEM, met 50 Watt nog geen 20 km kon overbruggen met zijn rondstraler op 6 meter hoogte.

Zeewolde blijkt lastig te bereiken

Tijdens de experimenten in de polder blijkt ook nog eens dat er een obstructie is in de richting van Zeewolde. Het maken van enige verbinding in die richting bleek zeer moeilijk dan wel onmogelijk. Ook A03 Amersfoort geeft in een bericht op hun website (beter op 2 meter) aan dat Zeewolde ook vanuit Amersfoort moeilijk is te bereiken.

Pieter, PA0PHB, en zijn onderzoek naar de radiohorizon

In de aanloop van dit evenement kwam de organisatie in contact met Pieter, PA0PHB. Hij onderzoekt het verzorgingsgebied van het PI4WNO RTTY-bulletin. Voor de mensen die dit nog nooit gelezen hebben, ga eens naar de website van afdeling 66 Woerden. In de bulletins van 20190714 en 20190721 schrijft Pieter al over de radiohorizon. Wat dit nu juist zo interessant maakt is dat er verbindingen gemaakt worden die eigenlijk niet mogelijk zijn. Zoals A41 Flevoland tijdens het 2m-experiment in de praktijk heeft aangetoond, en in onze leerboekjes staat, is de hoogte van de antenne van belang voor het maken van radioverbindingen op de 2m-band. Maar hoe kan het dan dat er verbindingen worden gemaakt met afstanden die de radiohorizon ver overtreffen? Pieter zoekt dit allemaal uit en publiceert dit in zijn PI4WNO RTTY-bulletin.

Free-space loss

F=frequentie, d=afstand, c=lichtsnelheid

Resultaten 2m-propagatie-experiment bevestigen onderzoek IARU

In de reactie van de IARU-R1 aan de CEPT naar aanleiding van het voorstel over de 2m-band van Frankrijk, staat een uitvoerig onderzoek naar het gedrag van radiogolven. Dit rapport is in zijn geheel op de website van de CEPT hier te lezen. Ook hier wordt voorgerekend dat een zender met een uitgangsvermogen van 1 Watt op een hoogte van 1000 meter een gebied met een radius van 200 km bereikt.  Signaalniveaus variëren daarbij tussen de -65 en -119 dBm. Op een hoogte van 10000 meter is de straal bijna 500 km. De IARU concludeert dan ook dat het gebruik van aeronatical mobile services niet haalbaar is vanwege de onvermijdelijk onderlinge interferenties.

Samenvatting 2m-propagatie-experiment A41 afdeling Flevoland

Hoewel er veel bekend is over hoe radiosignalen zich in de atmosfeer gedragen, zijn er toch verrassingen. Ook zonder de speciale propagatieverschijnselen blijken interessante verbindingen, zelfs voorbij de radiohorizon mogelijk. Ook blijkt de warmtekrachtcentrale in Almere-Stad radiosignalen prima te reflecteren.

Het propagatie-experiment had ook leuke bijvangst: er zijn veel interessante verbindingen gemaakt met radiozendamateurs in de omgeving.

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

  • Zelf apparatuur bouwen

    Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

  • Over de wereld zenden

    Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

  • Nieuwe vrienden maken

    Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?