OR24WARD en OP24WARD als speciale evenementen stations actief voor Wereld Amateur Radio Dag

OR24WARD en OP24WARD als speciale evenementen stations actief voor Wereld Amateur Radio DagTer gelegenheid van de Wereld Amateur Radio Dag in 2024 zal de UBA de speciale evenementen stations OR24WARD en OP24WARD activeren gedurende de maand april.

De operatoren zijn zowel UBA-bestuursleden als leden van de HF-commissie van de UBA. De stations zullen actief zijn op alle amateurradiobanden in telefonie, telegrafie en digitale modes.

Een Award zal worden uitgereikt in zes verschillende klassen voor het werken met deze stations in verschillende band/mode slots. Hierbij zullen de modes RTTY, PSK31, FT8, PSK63, FT4, enz. worden beschouwd als één enkele digitale mode.

Vereisten (SES = Special Event Station)

Award Class Punten benodigd Beide SES dienen te worden gewerkt
Brons 5 neen
Zilver 10 neen
Goud 15 ja
Platina 20 ja
Diamant 30 ja
Extreme 40 ja

Elke verschillende band/mode slot met zowel OR24WARD als OP24WARD telt 1 punt. Houd er rekening mee dat vanaf de “Gold” klasse de beide stations gewerkt moeten worden! Dit wil zeggen dat het aantal punten mag behaald worden in elke combinatie van de twee SES. Maar behalve voor de “Brons” en “Zilver” klassen, moeten beide stations minstens één keer voorkomen in het log.

Logboek zoeken en prijzen downloaden is beschikbaar via HAMLOG.ONLINE

SWL’s die geïnteresseerd zijn in het aanvragen van de Award kunnen hun logboekuittreksel met vermelding van het door de SES gewerkte station sturen naar ON4CAS via on4cas@uba.be

Wereld Amateur Radio Dag is een gelegenheid om na te denken over onze prestaties sinds 1924. We moeten onze diverse gemeenschap en de vooruitgang en innovaties die we hebben geboekt vieren, terwijl we uitkijken naar de viering van het honderdjarig bestaan van de IARU volgend jaar.

QSL Info OR24WARD en OP24WARD

De UBA biedt u twee manieren om een ​​bevestiging te krijgen:

  • eQSL (als u in het logboek zit, wordt er automatisch een eQSL verstrekt)
  • Bureau QSL-kaarten: alleen via Clublog. Stuur niet uw eigen kaart via het bureau, deze wordt niet beantwoord. Gebruik in plaats daarvan de Clublog OQRS-tool.

Let op: om uw OR24WARD en OP24WARD QSL te verkrijgen dient u vóór eind 2024 gebruik te maken van het OQRS-systeem.

OR24WARD en OP24WARD als speciale evenementen stations actief voor Wereld Amateur Radio Dag

Een overzicht van alle verschillende UBA awards die via OR24WARD en OP24WARD te verdienen zijn.


Wereld Amateur Radio Dag

Elk jaar op 18 april gaan radioamateurs over de hele wereld de ether in om Wereld Amateur Radio Dag te vieren. Het was op deze dag in het jaar 1925 dat in Parijs de International Amateur Radio Union werd opgericht.

Amateurradiopioniers waren de eersten die ontdekten dat het kortegolfspectrum wereldwijde voortplanting kon ondersteunen. In de haast om dit kortegolfspectrum te gebruiken, liep de amateurradio groot gevaar om terzijde te worden geschoven, zo blijkt uit de geschiedenis van de IARU. Amateurradiopioniers ontmoetten elkaar in 1925 in Parijs en richtten de IARU op om amateurradio wereldwijd te ondersteunen.

Slechts twee jaar later, op de International Radiotelegraph Conference, kreeg amateurradio de toewijzingen die vandaag de dag nog steeds worden erkend: de banden 160, 80, 40, 20 en 10 meter. Sinds de oprichting heeft de IARU onvermoeibaar gewerkt aan het verdedigen en uitbreiden van de frequentietoewijzingen voor amateurradio. Dankzij de steun van verlichte regeringen in alle delen van de wereld kunnen radioamateurs nu experimenteren en communiceren in frequentiebanden die strategisch verspreid zijn over het hele radiospectrum.

Amateurradio is poplairder dan ooit

Van de 25 landen die in 1925 de IARU vormden, is de IARU uitgegroeid tot 160 ledenverenigingen in drie regio’s. IARU Regio 1 omvat Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Azië. Regio 2 bestrijkt Amerika. En regio 3 bestaat uit Australië, Nieuw-Zeeland, de eilandstaten in de Stille Oceaan en het grootste deel van Azië.

De Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) heeft de IARU erkend als vertegenwoordiger van de belangen van amateurradio.

Tegenwoordig is amateurradio populairder dan ooit, met meer dan 3.000.000 gelicentieerde operatoren.

De Wereld Amateur Radio Dag is de dag waarop de IARU-lidverenigingen de capaciteiten van radioamateurs aan het publiek kunnen laten zien. Ook kunnen radioamateurs genieten van wereldwijde vriendschap met andere radioamateurs over de hele wereld.

Een eeuw van verbindingen

De IARU is zeer verheugd het thema aan te kondigen:

A Century of Connections: Celebrating 100 years of Amateur Radio Innovation, Community, and Advocacy

Het thema omhelst met andere woorden het vieren van 100 jaar amateurradio-innovatie, radiogemeenschap en belangenbehartiging.

De IARU viert haar honderdjarig bestaan in 2025. Sinds de oprichting in Parijs heeft de IARU onvermoeibaar gewerkt om innovatie op het gebied van amateurradio te bevorderen. En om de groei van de radiogemeenschappen over de hele wereld aan te moedigen.

De IARU heeft de radioamateurdiensten vertegenwoordigd bij internationale en regionale regelgevende instanties door te vertrouwen op de vrijwilligers die uit vele landen en gemeenschappen komen. De IARU is sinds 1932 sectorlid van de ITU. En het werk van de vrijwilligers is sindsdien met ongeëvenaard succes voortgezet. Dit werd benadrukt door de prestaties op WRC-23.

Het is een uitstekende gelegenheid om aan de wereld de radiohobby, de technologie, de wetenschap en ook de diensten voor te stellen.

Oprichter Hiram Percy Maxim

Hiram Percy Maxim

In 1924 moest Hiram Percy Maxim, de oprichter van de American Radio Relay League, de radioamateurvereniging van de Verenigde Staten van Amerika, zich voor zaken naar Europa begeven. Hij wenste er de vertegenwoordigers van de Europese radioamateurverenigingen te ontmoeten. De Raad van Bestuur van de ARRL had hem de opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken om een internationale radioamateurorganisatie op te richten.

De grondleggers van de IARU kwamen samen te Parijs in april 1925. De stichting van de International Amateur Radio Union vond plaats tijdens een zitting in de Sorbonne, waarbij 23 landen waren vertegenwoordigd. De Réseau Belge had hiervoor Robert Deloor, Laurent Henrotay en Jacques Heynen afgevaardigd.

De IARU nam de jaren daarna een belangrijke uitbreiding en haar prestige is thans zo aanzienlijk, dat haar vertegenwoordigers als waarnemers en raadgevers deelnemen aan de internationale bijeenkomsten betreffende telecommunicatie. Inclusief die van de ITU, ten einde er de belangen van alle radioamateurs te verdedigen.

Sinds 1950 is de IARU ingedeeld in drie regio’s. Ons land maakt deel uit van Regio 1 dat Europa, Afrika en het Midden-Oosten omvat.

Meer info op de website van de IARU. Zie hiervoor ook deze webpagina en verder.

De wereld van amateurradio

Als je nieuw bent in de wereld van amateurradio, is dit een uitstekende gelegenheid om meer te leren over de hobby.

Bestudeer de basisprincipes van radio, antennes, propagatie en regelgeving. Overweeg om een licentie te behalen als je dat nog niet hebt gedaan. Ongeacht je ervaringsniveau, geniet van Wereld Amateur Radio Dag en vier de magie van draadloze communicatie! Gebruik sociale media, blogs of lokale evenementen om het bewustzijn over amateurradio te vergroten. Vertel anderen over de fascinerende wereld van radio-experimenten en technologie.

Nodig andere radioamateurs uit voor een speciale bijeenkomst, een activiteit of voor de organisatie van een contest. Dit kan zowel fysiek als virtueel zijn. Het delen van kennis en het samenwerken met andere radioamateurs is een geweldige manier om deze dag te vieren. Maak contacten met andere radioamateurs over de hele wereld via telefonie, morsecode of digitale modes. Deel je ervaringen, stel vragen en leer van anderen.

In de aanloop naar het honderdjarig bestaan moeten we de tijd nemen om na te denken over de opmerkelijke prestaties van radioamateurs in de afgelopen honderd jaar. Hoewel de radiomateurs al meer dan een eeuw actief zijn, was 1924 het eerste jaar waarin intercontinentale radioamateurcommunicatie min of meer gemeengoed werd.

Sinds die tijd hebben radioamateurs een ongeëvenaarde vooruitgang geboekt in de technologieën die verband houden met de amateurdiensten, die vandaag de dag een cruciale rol spelen bij het in stand houden van wereldwijde communicatie en radioamateurs in staat stellen te reageren op mondiale noodsituaties.

Bron: https://www.uba.be/en/hf/awards/uba-awards

Met dank aan Ronny Plovie ON6CQ