IARU-R1 Landshut: verslag van woensdag

Verslaggeving vanaf de IARU-R1 General Conference Landshut

Een rapport van de activiteiten van woensdag 20 september 2017

Verslaggeving vanaf de IARU-R1 General Conference Landshut

Sietse Anema PA4XA achter de microfoon bij DL17IARU tijdens de IARU conferentie

Vandaag zijn de resterende voorstellen van C2, C3, C4, C5 en C7 besproken en aangepast. Hoewel alle voorstellen belangrijk zijn moet opgemerkt worden dat de uitkomst van het voorstel van C2 verstrekkende gevolgen kan hebben. De commissie C2 bepaalt namelijk het budget voor de komende drie jaar.

Er werd intensief gediscussieerd over het toewijzen van budgetten aan commissies en werkgroepen aangezien het uiteindelijke budget nu wordt vastgelegd voor drie jaar. Tussentijds kan er niets gewijzigd worden. De door de VERON aangedragen input is uiteindelijk overgenomen. Nu wachten op de goedkeuring van de plenaire vergadering.

Alle voorstellen worden op donderdag in een algemene vergadering nogmaals besproken eventueel aangepast en al of niet goedgekeurd. In de voorgaande vergadering van de commissies is er natuurlijk al voor gezorgd dat de voorstellen zodanig zijn voorbereid dat de verwachting is dat ze worden aangenomen.

In commissie C3 is vanmiddag het onderwerp: De toekomst van amateur radio nog een keer doorgesproken. Het was een voortzetting van de vorige vergadering. De vraag werd gesteld op welke wijze de hobby radiozendamateur gestalte gegeven moet worden in het licht van de huidige jeugd die het enthousiasme voor de hobby moet gaan overnemen. De vergadering was het over eens dat sociale media een belangrijke rol zal gaan spelen. De huidige voorzitter van de werkgroep Jeugd Lisa -Leenders PA2LS en haar partner Lennart Kieft PD5LKM zijn op deze conferentie aanwezig en zij hebben de vergadering aangegeven op welke wijze men naar de jeugd moet kijken. Vertegenwoordigers uit Zuid-Afrika, Frankrijk en België gaven een lezing over de jeugdprojecten die in hun van start zijn gegaan. Deze presentaties waren in feite input voor de vergadering over dit onderwerp.

In de plenaire vergadering van donderdag vindt de verkiezing plaats van het nieuwe bestuur. De VERON delegatie heeft de kandidaten besproken en de voorkeur vastgelegd.

In een plenaire vergadering aan het eind van de middag hebben drie verenigingen de mogelijkheid gekregen om hun kandidaat steden voor de vergadering in 2020 aan de vergadering voor te stellen. Morgen, 21 september, wordt via een stemming bepaald welke stad de voorkeur heeft.

De leden van de vergadering zijn door het hoofdbestuur van de DARC, onze gastheer, uitgenodigd voor een diner in een lokaal restaurant.