IARU-R1 Landshut: verslag van donderdag

Verslaggeving vanaf de IARU-R1 General Conference Landshut

Een rapport van de activiteiten van donderdag 21 september 2017

Verslaggeving vanaf de IARU-R1 General Conference LandshutVanochtend zijn alle verslagen die gedurende de afgelopen dagen in de diverse commissies zijn behandeld en goedgekeurd door de leden van de algemene vergadering goedgekeurd. Hier en daar zijn kleine wijzigingen aangebracht maar dat is niet ongebruikelijk. Daarmee zijn de door de VERON ingebrachte voorstellen ook goedgekeurd.

  • Verenigingen gaan in hun land nu aan de slag om Morse code erkend te krijgen als cultureel erfgoed. De IARU official Dave Court gaat aan de slag met ons voorstel om een inventarisatie te maken in het kader van harmonisatie van de Novice licenties in Europa. Dat is een tijdrovende aangelegenheid.
  • Op de nieuwe IARU website zal een link worden geplaatst die moet leiden naar de publicatie op de ARRL website van de laatste uitgave van de DXCC lijst.
  • Vanochtend zijn ook de voorzitters van de werkgroepen (her)benoemd. Lisa Leenders is opnieuw voor een periode van drie jaar benoemd tot voorzitter van de werkgroep Jeugd. Proficiat Lisa. Dit is een mooie waardering voor haar werk gedurende de afgelopen drie jaar. Lisa , we wensen jou veel succes en weten zeker dat Lennart je zal blijven steunen

Tijdens de algemene vergadering is het nieuwe Executive Committee benoemd. Hans Blondeel Timmerman is benoemd tot algemeen secretaris.

De IARU kent een waardering, de Roy Steven Award, voor mensen die zich gedurende een lange periode voor de IARU hebben ingezet. Dit jaar is de award toegekend aan Colin Thomas G3PSM voor zijn werk als voorzitter van het External Relations Committee.

Om 12.45 werd de conferentie door de voorzitter Don Beattie officieel afgesloten. De volgende IARU vergadering zal in Novo Sad, Servie in 2020 plaatsvinden.

Mijn dank gaat uit naar de leden van de Nederlandse delegatie Bram van den Berg PB0AOK, Sjoerd Ypma PA0SHY, Hans Blondeel Timmerman PB2T en Sietse Anema PA4XA. Zij hebben bijgedragen aan zeer waardevolle discussies tijdens deze conferentie.