CEPT-studie naar gemeenschappelijk gebruik 23cm-band

Barry Lewis (G4SJH), voorzitter van de IARU-R1-commissie spectrumzaken, rapporteerde op 28 april over een recente CEPT-vergadering over het gezamenlijk gebruik van de 23cm-band door satellietnavigatiediensten (RNSS), zoals Galileo en GLONASS, en radioamateurs.

De IARU behartigt de belangen van radioamateurs wereldwijd. Een belangrijke opgave daarbij is de verdediging van het amateurspectrum, zoals de 23cm-band. Dat gebeurt onder meer door deel te nemen aan studies, zoals die van de CEPT en de ITU. 

CEPT-vergadering

De betreffende CEPT-vergadering, waarin Barry Lewis (G4SJH) IARU Regio 1 vertegenwoordigde, was van 24 tot maart 2021. In de bijeenkomst presenteerde een CEPT-team eerste coëxistentie-berekeningen voor de 23cm-band. Zij baseerden deze berekeningen op eerste aannames over het gebruik van de band door radioamateurs. De IARU zal bijdragen aan een verdere verfijning van deze aannames om de berekeningen representatiever te maken voor het daadwerkelijke bandgebruik. De vergadering was het er overigens over eens dat een uitgebreidere studie inderdaad nodig is.

Andere aspecten

Metingen toonden eerder aan dat de mogelijkheid tot coëxistentie in de 23cm-band sterk afhangt van de uitzendfrequentie van radioamateurs in relatie tot de bandbreedte van RNSS-ontvangers. Men dient dit aspect zorgvuldiger te bekijken zodra er overeenstemming is over eerste gebruiksscenario’s en de daarbij bijbehorende berekeningen.

De IARU blijft ook vragen houden over de vereisten die gaan gelden voor RNSS-ontvangers ter voorkoming van storende interferentie door andere RF-bronnen. Deze beschermingsvereisten spelen immers een belangrijke rol bij het onderzoek naar de coëxistentie van RNSS en amateurradio in de 23cm-band.

Voorbereiding op World Radio Conference in 2023

Het werk dat de IARU doet naar coëxistentie van onze 23cm-band en Galileo in de CEPT, is belangrijk vanwege de WRC-23. Daar staat het onderwerp namelijk op de agenda als punt 9.1b. De werkgroepen 4C en 5A van de ITU-R-studiegroep bestuderen dit onderwerp ook, maar dan in een breder kader. Zij kijken namelijk wereldwijd naar alle satellietsystemen voor radionavigatie (RNSS) in de 1240-1300MHz-band.

De IARU ondersteunt de actie om hieraan te werken in de CEPT. Wel vindt zij nog steeds dat de mogelijke interferentie van amateurs en amateursatellieten op de RNSS overdreven wordt.

Over Galileo en GLONASS

Galileo is het niet-militaire, wereldwijde satellietnavigatiesysteem (RNSS) dat gebouwd wordt door de Europese Unie (EU) in samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA.

GLONASS is een Russisch satellietnavigatiesysteem, zoals het Europese Galileo en het Amerikaanse GPS.

 

Bron: Recent activity on the 23cm band RNSS Coexistence Studies