HF Digital Mode bandplan opnieuw bekeken

HF Digital Mode Band PlanDe IARU heeft het HF Digital Mode bandplan opnieuw bekeken. Frequentietoewijzingen en operationele belangen van amateurradio’s zijn verschillend in verschillende delen van de wereld. Daarom is de ontwikkeling van bandplannen een verantwoordelijkheid van de drie regionale IARU-organisaties. Elk van de drie gewesten heeft een commissie voor bandplanning om zich op dit werk te concentreren. Bandplannen zijn immers vrijwillige richtlijnen voor het gebruik van het spectrum dat beschikbaar is voor radioamateurs.

Bandplan op één lijn

In de afgelopen jaren zijn er meer inspanningen geleverd om de regionale bandplannen waar mogelijk op één lijn te brengen. Maar de definitieve goedkeuring van herzieningen van het bandplan komt van de regionale conferenties van de IARU-ledenverenigingen. Die zijn om de drie jaar op roterende basis.

Deze benadering van bandplanning heeft in het algemeen gelijke tred gehouden met de evolutie van het gebruik van amateurradio’s. De explosieve groei in HF (onder 30 MHz) digitale modi, met name FT8, heeft geleid tot een duidelijke overbevolking van de bandsegmenten voor digitale modes. Daarom is er nu een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de drie regionale bandplanningscomités.

Bandplan rechtstreeks coördineren voor alle IARU-regio’s

Dit is de eerste keer dat de drie regio’s zich hebben verenigd om de bandplanning rechtstreeks te coördineren. De werkgroep heeft al vruchtbare gesprekken gevoerd met de WSJT Development Group onder leiding van Joe Taylor K1JT. Aanvullende besprekingen volgen ook met andere HF-belanghebbenden. Dit vormt onderdeel van een fundamentele evaluatie van de verschillende digitale HF-modes. Met name hoe deze het beste kunnen worden gecategoriseerd en gerangschikt om het beperkte beschikbare spectrum te delen.

Het belangrijkste doel is om oplossingen te ontwikkelen die congestie binnen zeer populaire modussegmenten verminderen. Dat voorkomt ten slotte wederzijdse interferentie tussen incompatibele modi zoveel mogelijk. De voorgestelde herzieningen van het bandplan moeten worden goedgekeurd door de aangesloten verenigingen in elke regio. Maar recente administratieve veranderingen betekenen dat de wijzigingen kunnen worden doorgevoerd zonder te hoeven wachten op de regionale conferenties.

Radioamateurs worden aangemoedigd om de voortgang te volgen via hun IARU-ledenvereniging (voor Nederland is dat  VERON) en de respectievelijke IARU-websites, die allemaal kunnen worden bereikt via www.iaru.org.

Sumner, Dave, K1ZZ (IARU Secretary)

Bron: IARU: HF Digital Mode bandplan opnieuw bekeken

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ