Standpunten CEPT voor World Radio Conference 2019

Vorige week was de laatste CEPT-bijeenkomst in Ankara ter voorbereiding van de World Radio Conference 2019 (WRC-2019). Gelijk na de bijeenkomst berichtten wij al over het goede nieuws dat de 2m-band niet langer deel uitmaakt van de studie naar nieuwe frequenties voor luchtvaarttoepassingen. Aanvullend hierop geven wij hier een overzicht van de vastgestelde CEPT-standpunten voor de WRC-2019 die van belang zijn voor radioamateurs.

CEPT-standpunten en -besluiten

De belangrijkste standpunten en besluiten die relevant zijn voor radioamateurs, zijn de volgende:

  1. Er is overeenstemming over een gemeenschappelijk Europees voorstel (ECP) betreffende de secundaire toewijzing van 50-52 MHz aan de amateurdienst (radioamateurs) in heel Regio 1 (Europa, Afrika, Midden-Oosten). Daarbij zijn landen waar de amateurdienst een primaire toewijzing heeft in de band 50-50,5 MHz in een voetnoot opgenomen (WRC-agendapunt 1.1)
  2. Ook is er overeenstemming over een ECP over het frequentiespectrum dat moet worden overwogen voor internationale mobiele telecommunicatie. Dit frequentiespectrum omvat niet de primaire amateurband 47-47,2 GHz (WRC-agendapunt 1.13).
  3. Overeenstemming over een ECP die de huidige regelgeving rond de 5725-5850 MHz-frequentieband behoudt. Dat is inclusief de secundaire toewijzingen aan de amateurdienst en de amateur-satellietdienst (WRC-agendapunt 1.16).
  4. Zoals eerder gemeld, schrapt de CEPT de 2m-band uit een Frans voorstel voor studie naar aanvullend spectrum voor luchtvaarttoepassingen (WRC-agendapunt 10)
  5. Op aandringen van de Europese Commissie komt er een WRC-23-agendapunt om satellietnavigatiesystemen (i.h.b. Galileo) tegen interferentie door amateuruitzendingen in de 23cm-band (1240-1300 MHz) te beschermen. De CEPT bereikte overeenstemming over een ontwerpresolutie. Deze ontwerpresolutie onderstreept ook het belang van deze frequentieband voor de amateurdienst. Daarnaast sluit de resolutie expliciet de verwijdering van bestaande toewijzingen uit. Dat is dus inclusief de secundaire toewijzing aan de amateurdienst (WRC-agendapunt 10).
  6. Het eerder overeengekomen CEPT-standpunt over draadloze Wireless Power Transmission (WRC-agendapunt 9.1.6) is niet aangepast. Hierin staat dat er geen wijziging nodig is in de Radio Regulations om de werkfrequenties voor WPT-EV te regelen. WPT-EV zijn draadloze oplaadsystemen voor elektrische voertuigen. De kwestie rondom ongewenste emissies van deze oplaadsystemen blijft helaas ongeadresseerd.

IARU-R1-logoBijdrage IARU Regio 1

Na de CEPT-bijeenkomst gaf Don Beattie (G3BJ, voorzitter van de IARU Regio 1) een reactie. Hij vertelde onder andere dat het IARU-team met duidelijke en overtuigende argumenten de positie van radioamateurs heeft weten te verdedigen. Ook gaf hij aan tevreden te zijn over het feit dat toezichthouders het belang van de amateurdienst hebben erkend. Tot slot bedankte hij iedereen die bijgedragen heeft aan het resultaat van de bijeenkomst.

De verschillende onderwerpen verhuizen nu naar de WRC-2019 in Sharm el-Sheikh (Egypte). De WRC-2019 wordt gehouden van 28 oktober tot 22 november 2019. Ook daar zal de IARU weer aanwezig zijn om de belangen van radioamateurs te behartigen.

Over Agentschap Telecom, CEPT, ITU en WRC

De International Telecommunication Union (ITU) wijst op wereldniveau frequentiebanden toe aan bepaalde diensten, waaronder ook de amateurdienst. De ITU organiseert daartoe ongeveer om de vier jaar een World Radiocommunication Conference (WRC). Zo wordt van 28 oktober tot 22 november van dit jaar de World Radiocommunication Conference 2019 gehouden. Tijdens deze conferenties worden studies naar frequentietoewijzingen besproken en toewijzingen uiteindelijk vastgesteld.

Op Europees niveau maken de Europese Unie (EU) en de European Conference of Post and Telecommunications Administrations (CEPT) afspraken over de verdeling van frequenties. De CEPT kent 48 deelnemende landen. Agentschap Telecom (AT) neemt namens het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken deel. De CEPT behandelt onder andere voorstellen van individuele lidstaten. Indien de lidstaten tot overeenstemming komen, kan zo’n voorstel als gemeenschappelijk Europees voorstel (ECP) worden ingediend bij een WRC.

Meer informatie

 

Bron: IARU Regio 1