ATV presentatie door PA3CRX bij IARU-R1 interim meeting in Wenen

ATV presentatie door PA3CRX bij IARU-R1 interim meeting in Wenen.

ATV succes op 70MHz

Tijdens de IARU-R1 interim meeting in Wenen geeft Chris PA3CRX een presentatie over ATV (amateur televisie). Helaas is Chris niet lijfelijk aanwezig maar is deze ATV presentatie via video te zien. Maar het gaat in deze IARU-R1 interim vergadering niet alleen om C5, VHF en hoger. Ook pakt de VERON flink uit op  C7, EMC-EMF en presenteert de VERON EMC-EMF commissie daar de voorlopige resultaten van de ruismeting. Deze ruismeting heeft internationale belangstelling en vervult de VERON EMC-EMF commissie een trekkersrol in deze discussie.

Daarom IARU

De IARU behartigt eigenlijk de belangen voor iedereen. Een schoon radiospectrum is niet alleen van belang voor de radiozendamateur. Maar is ook van belang voor een ongestoorde WIFI ontvangst, uw mobiele telefoon (G3, G4, G5), zelfrijdende auto, radio, TV, IoT, navigatie, luchtvaart, scheepvaart, defensie en ook de voor de hulpdiensten.  Zendamateurs opereren vaak rond het ruisniveau en merken als eerste als er iets binnen het frequentiespectrum iets niet goed gaat. Zo waarschuwen radioamateurs al meer dan 10 jaar voor de gevaren van slecht ontwikkelde of geproduceerde producten en het gebrek aan handhaving voor PLC, ledverlichting, zonnepanelen etcetera.

Daarom heeft de IARU onder ander zitting in de

Vrijwilligers werken elke dag aan een schoon frequentiespectrum.

De kosten worden betaald uit de contributie van VERON leden.
U wilt toch ook dat wij opkomen voor uw belangen?

Word lid van de VERON, zodat dit werk voortgezet kan worden en gebruik ons online aanmeldformulier.

ATV presentatie door PA3CRX, Chris

Bij VHF-en-hoger, C5 is de IARU-R1 agenda van de zondagochtend 28 april 2019 ingericht om te bekijken hoe activiteit op de VHF-en-hoger banden kan verbeteren.
Gezien de populariteit van ATV in Nederland heeft de voorzitter van de IARU-R1 C5 gevraagd aan Chris PA3CRX daarvoor een presentatie te verzorgen.

Een vraag krijgen over de populariteit van ATV in Nederland is een lastige. Wat kan eigenlijk beschouwd worden als ‘populair’? Inhoudelijk is geprobeerd in de korte tijd te laten zien welke aspecten zo leuk zijn aan ATV. En zo een beeld te schetsen van de ATV cultuur in Nederland. Daarbij een vergelijk makend met de andere modulatiesoorten en uiteraard ook over de bandbreedten. Die staat bij ATV niet in verhouding met de andere modulatiesoorten. Zelfs de huidige meest smalle digitale ATV variant beslaat een paar honderd kHz. De meesten gebruiken zelfs signalen van meer dan 16 MHz breed. Gelukkig zijn de hogere frequentiebanden samen vele honderden MegaHertzen breed, die zijn dus echt nodig voor dit soort experimenten.

ATV-ers willen verbindingen maken

Een ander belangrijk punt is dat we niet naar de shack gaan om over de banden te draaien en alleen maar storing of ruis horen. We willen juist wat verbindingen maken of bezig zijn met de experimenten. ATV stations zijn er vaak meerdere avonden per week, op diverse banden en uren lang. Anders zijn er cross-band repeaters te gebruiken waarmee bij andere stations belangstelling gewekt kan worden om een verbinding te maken. Verbindingen maken via een ATV repeater betekent vaak ook dat zelf geen grote draaibare antenne nodig is.

Digitale ATV wordt langzaamaan populairder, mede door het PortsDown project van de Engelse ATV vereniging (BATC), de Adalm Pluto en de HackRF. Ondertussen wordt daarmee D-ATV gedaan via de geostationaire satelliet, dat was echter later dan de presentatie is gemaakt.

Spelen hoge kosten een rol?

Spelen de kosten en de mogelijkheid om een antenne te plaatsen een belangrijke rol? Zijn de kant-en-klare 6 cm modules uit de drone-industrie binnen ieders bereik? Zenders – beeld  en geluid – zijn er al onder de $10,-. Hiermee zijn al hele leuke experimenten te doen.

Vier keer per jaar is er een activiteiten weekend waarbij ATV stations proberen wat tijd in te ruimen om actief te zijn. Dan is de kans dus groot dat eens wat andere beelden worden gezien. Iedereen neemt uitgebreid de tijd om de experimenten te doen. Echt heel anders dan bij een andere contest. Sowieso zijn de sociale aspecten groot. Vaak kent men elkaar ook persoonlijk en helpt men elkaar met bouwen, eventueel afregelen en in gebruik nemen van het station of repeater.

Publicaties is een ander verhaal. In veel buitenlandse uitgaven gaat het in de VHF-en-hoger rubriek alleen over weak-signal verbindingen. Wil je iets uitdragen en promoten, moet dat zich niet beperken tot een paar aspecten.

Wil je de ATV presentatie zelf bekijken?

De presentatie is voor iedereen beschikbaar en zelf te bekijken op: https://prezi.com/zxap36vhivca/popularity-of-atv-in-the-netherlands-jan-2019/. Uiteraard is die in de Engelse taal want hij is bedoeld voor de aanwezigen bij de interim meeting van de IARU-R1 in Wenen.

Speciale aandacht voor EMC tijdens de IARU-R1 interim meeting

In de aanloop naar de WRC (world radio conference) van 2019 krijgt ook de C7, EMC  speciale aandacht tijdens deze IARU-R1 interim meeting in Wenen. Met speciale aandacht voor de WPT (wireless power transfer) en de ruismeting uitgevoerd door de VERON EMC-EMF commissie. Op 1 juli 2018 heeft de VERON al bericht over de acceptatie van dit onderzoeksrapport door de IEEE. Het onderzoek is uitgevoerd door Koos Fockens PA0KDF, Peter Zwamborn PE1GEX en Frank Leferink (UTwente).

Vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw wordt het fenomeen “Man-made noise” al onderzocht. Sinds die tijd is er veel op dit gebied van door de mens gemaakte ruis veranderd. In de vorige eeuw bestond de stoorbron uit een incidentele koffiemolen en de stofzuiger van de buren. Maar vooral de laatste twee decennia is de elektromagnetische omgeving sterk veranderd. Er is een forse toename van steeds ingewikkelder elektronische- en computerapparatuur thuis en op het werk.

Voor geïnteresseerden is het rapport te downloaden op de website van IEEE

Apple trekt ontwikkeling WPT oplaadmat terug

Apple heeft de oplaadmat, een op WPT gebaseerde techniek teruggetrokken.

After much effort, we’ve concluded AirPower will not achieve our high standards and we have cancelled the project.

De echte reden is dat de draadloze oplaadmat uit ontwikkeling is gehaald is dat de mat te veel warmte produceert. Maar voornaamste reden is dat deze WPT techniek niet door de FCC keuring komt. De mat produceert te veel RFI storing. Dan praat men hier nog over een paar Watt. De WPT voor oplaadbare auto’s varieert van 3.000 tot 20.000 Watt.

Kortom voor de IARU zijn er voldoende uitdagingen om aan te werken. Ondersteun dit werk en word lid van de VERON.