Laatste korte FT4-contest RSGB op 4 november 20:00 UTC

FT4

De laatste contest in een serie van drie korte FT4-contesten op de 80m-band is op maandag 4 november van 20.00 UTC tot 21.29 UTC.

De laatste versie van het programma WSJT-X ondersteunt de nieuwe contestmode FT4. Om hiermee ervaring op te doen op de 80m-band, organiseert de RSGB het drietal contesten.

Contestreglement

Doel

Het verzamelen van zoveel mogelijk punten, gebaseerd op de afstand tussen de stations. Daarbij geldt wel een maximum score van 1250 punten per QSO.

Transmissiemode

FT4, zoals geïmplementeerd in WSJT-X V2.1.0. De installatiebestanden zijn op de volgende pagina te downloaden: WSJT-X.

Frequentie

 • De aanbevolen frequenties zijn als volgt: 3576, 3579, 3582 KHz. Hierdoor worden de gebruikelijke FT8-frequenties vermeden en extra bandbreedte gecreëerd.
 • Het is daarbij niet toegestaan om gelijktijdig op verschillende frequenties binnen de audiodoorlaatband uit te zenden.
 • Deelnemers mogen als HOUND optreden in de ‘FOX & HOUND‘-mode.
 • Deelnemers mogen als FOX optreden in de ‘FOX & HOUND‘-mode.

Informatie-uitwisseling tijdens QSO

 • Door toepassing van het ‘NA VHF’-contestformaat, is het niet langer nodig om tijdens een QSO een RST-rapport en volgnummer uit te wisselen. Deelnemers hoeven nog uitsluitend de eerste vier tekens van de Maidenhead-locator door te geven. Bijvoorbeeld: JO31.

Categorieën

Er zijn twee categorieën waarin deelgenomen kan worden: 10 Watt en 100 Watt uitgangsvermogen

Deelnemers

 • Deelnemen kan als single-operator en als multi-operator.
 • Deelnemers uit het VK (Engeland, Isle of Man, Noord-Ierland, Jersey, Schotland, Guernsey en Wales) moeten RSGB-lid zijn.
 • Alle zenders, ontvangers en antennes van een station moeten zich binnen een straal van 500 meter bevinden. Op afstand bediende ontvangers buiten de straal van 500 meter zijn niet toegestaan.
 • De bediening van een station mag vanaf een andere plek gebeuren, zolang de operator zich maar in hetzelfde DXCC-land bevindt. Een operator mag zijn thuisstation, zoals in zijn licentie genoemd, wel vanuit het buitenland bedienen. Een station dat vanaf een andere plek wordt bediend, moet aan alle stationslicenties, operatorlicenties en categorievoorwaarden voldoen. De callsign van het op afstand bediende station moet voldoen aan de voorwaarden die gelden op de plek waar het station zich bevindt. Het station moet ook aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoen.
 • Zowel het adres van de operator als het adres van het station, indien op afstand bediend, moeten op de daarvoor bestemde plaatsen in de logfile (Station Information Page) worden ingevuld. Het RSGB HF Contest Committee kan besluiten om op afstand bediende stations in een aparte resultaattabel op te nemen.

Puntentelling

 • Eén punt per overbrugde kilometer, met een maximum van 1250 punten per QSO. Bereken de afstand steeds vanaf het centrum van een locator square (bijvoorbeeld van IO84mm tot IO91mm). Het aantal punten voor een station binnen de eigen locator bedraagt 50.
 • Voor een verbinding met een station dat geen locator verstuurt, bedraagt het aantal punten eveneens 50.
 • Station die zelf geen locator versturen, ontvangen 50 punten per QSO.
 • QSO’s met G#6XX en G#3DR zijn goed voor 2500 punten.
 • Buitenlandse station mogen andere buitenlandse station werken, maar scoren dubbele punten als het tegenstation wel afkomstig is uit het Verenigd Koninkrijk (afgezien van HQ-stations).
 • Dubbele verbindingen tellen slechts eenmaal mee.
 • Stations buiten het VK mogen ook deelnemen.
 • De scores per categorie en per contest worden genormaliseerd en bij elkaar opgeteld om zo een totaalscore per categorie voor de serie contesten te berekenen.

Log

 • Stuur je logfile op in ADIF-formaat zoals gegenereerd door WSJT-X. Gebruik eventueel het Cabrillo-formaat als alternatief. Logs dienen binnen 24 uur na beëindiging van een contest verstuurd te zijn via deze webpagina. Klik op de volgende link op een voorbeeld te zien van het vereiste Cabrillo-formaat.
 • Indien bij ontvangst van een log in Cabrillo-formaat fouten worden ontdekt, dan wordt het log afgewezen en een foutmelding geproduceerd. Pas vervolgens het log aan. Dat kan met iedere willekeurig teksteditor.
 • Indien je problemen ondervindt, neem dan voor de deadline contact op met de organisator.
 • Fouten in het log leveren 50 strafpunten per keer op. Voor details zie: RSGB HF Adjudication Principles.
 • Om fouten in de frequentie te voorkomen, wordt het gebruik van de CAT-interface met je tranceiver aanbevolen.

Resultaten en certificaten

 • Voor elk van de twee categorieën zullen aparte tabellen met resultaten worden gepubliceerd.
 • Iedere deelnemer kan een certificaat downloaden met zijn persoonlijke score.

Aanvullende regels

 • Het is niet toegestaan om binnen de twee minuten voorafgaande aan een contest al te beginnen met zenden op de contestfrequenties. Ook andere manieren om een frequentie te reserveren zijn niet geoorloofd.
 • Iedere inbreuk op de “geest van de contest” kan ertoe leden dat een ingezonden log wordt beschouwd als checklog. Eventueel volgt volledige diskwalificatie.
 • Jezelf publiceren of laten publiceren op  bijvoorbeeld een spotting-website is niet toegestaan.
 • Callsigns die in het log worden opgenomen moeten gelijk zijn aan de callsigns die in het QSO zijn gebruikt. Het achteraf corrigeren van gelogde callsigns, bijvoorbeeld door gebruik te maken van databases, e-mails of welke andere manier dan ook, is niet toegestaan.
 •  Alle oproepen, reacties op oproepen en het vastleggen van QSO-details moeten binnen het tijdbestek van de contest gebeuren op de afgesproken frequentie en in de afgesproken mode.

Akkoordverklaring

Door aan een willekeurige RSGB-contest mee te doen, ga je akkoord met het volgende:

 • Je station werd gebuikt in overeenstemming met de regels en de geest van de contest, binnen de grenzen van je licentie. Daarbij was het gebruikte uitgangsvermogen niet groter dan toegestaan binnen de categorie waarvoor je je aangemeld hebt (10 Watt of 100 Watt).
 • Bij een eventueel meningsverschil beslist uiteindelijk het RSGB HF Contest Committee.
 • Door een log in te sturen geef je de RSGB toestemming om dat log te beoordelen, aan te vullen, te publiceren, herhaald te publiceren, te printen en op iedere andere manier te verspreiden.

 

Bron: RSGB
Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ