Het weekend van 13 en 14 juli staat in het teken van de IARU HF Championship

Het weekend van 13 en 14 juli staat in het teken van de IARU HF ChampionshipDe IARU HF Championship is een prestigieuze amateurradio contest die wereldwijd wordt gehouden.

Dit evenement, dat jaarlijks plaatsvindt, is een kans voor radioamateurs om hun vaardigheden in radiocommunicatie te verbeteren, technische onderzoeken uit te voeren en contacten te maken met andere radioamateurs over de hele wereld. Vooral met hoofdkwartierstations van de IARU-lidverenigingen.

Bovendien kunnen radioamateurs op die manier hun aantal gewerkte prefixen verhogen.

De wedstrijd begint op zaterdag om 12:00 UTC en loopt door tot zondag 11:59 UTC, waarbij zowel single als multi-operator stations de volledige 24 uur mogen opereren. Hierbij proberen de deelnemers zoveel mogelijk contacten te leggen op de 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter banden.

Multipliers zijn het totaal aantal ITU-zones plus IARU-lidvereniging hoofdkwartierstations die op elke band gewerkt zijn.

Het is een evenement dat niet alleen de geest van competitie viert, maar ook de internationale solidariteit en vriendschap binnen de wereldwijde amateurradiogemeenschap.

Het tweede volledige weekend van juli (13-14 juli 2024)

Klik hier voor het volledige IARU HF Wereldkampioenschapsreglement.
Neem voor wedstrijdinformatie contact op met contests@arrl.org ofwel (860) 594-0232

Het weekend van 13 en 14 juli staat in het teken van de IARU HF ChampionshipHoofdkantoren van IARU-leden sturen een signaalrapport en de officiële afkorting van de IARU-lidvereniging zoals vermeld op de IARU-website.

Het IARU Internationaal Secretariaat clubstation met als roepnaam NU1AW geldt als een HQ-station en verzendt “IARU” .

Leden van de IARU-bestuursraad en de drie regionale uitvoerende comités van de IARU sturen indien nodig “AC”, “R1”, “R2” en “R3”. Alle anderen sturen een signaalrapport en de ITU-zone.

Dit is een typisch contest contact als voorbeeld:

CQing Station: CQ test from W9JJ
Answering Station: G3BJ
CQer: G3BJ 59 8
Answer: 59 27
CQer: Thanks, CQ test from W9JJ

Dit is nog een typisch contest contact:

CQing HQ Station: CQ TEST DE W1AW
Answering Station: N1SFE
HQ station: N1SFE 599 ARRL
Answer: 599 8
HQ station: TU N1SFE

Deadline voor indienen van het logboek

Logboeken moeten binnen ZEVEN (7) dagen na afloop van het evenement worden ingeleverd. Logboeken kunnen online of via e-mail worden ingediend, maar elektronische Cabrillo-logboeken verdienen de voorkeur. Elektronische logs moeten worden ingediend via de webapp.

Logboeken die elektronisch zijn ingediend, worden vermeld op de pagina Ontvangen logboeken.
Klik hiervoor op de naam van de wedstrijd om een ​​lijst met ingediende logs weer te geven, gesorteerd op roepnaam en clubnaam.

Logboeken in Cabrillo-indeling upload je via de webapp.

Papieren logs per post indienen

Zorg ervoor dat u uw ingevulde samenvattingsblad en logbladen (inclusief een dupeblad als er meer dan 500 QSO’s zijn) met een poststempel vóór de deadline voor het indienen van de logs opstuurt naar: IARU HF Contest Logs c/o IARU International Secretariat, Box 310905, Newington , CT 06111-0905 VS.

Voor meer info hieromtrent zie het IARU HF-samenvattingsblad.

Zie ook de internationale kaart.

Omzetten naar Cabrillo

Als u uw log wilt omzetten naar een log in Cabrillo-indeling voor elektronische indiening, ga dan naar deze webpagina en selecteer het gewenste evenement.

U kunt uw loggegevens invoeren die voor u worden geconverteerd naar een Cabrillo-geformatteerd log (er wordt een log gegenereerd en naar u teruggestuurd) en vervolgens kunt u op uw beurt uw Cabrillo-log online indienen via de webapp.

Er worden certificaten toegekend aan de hoogst scorende inzending

De IARU kent certificaten toe aan de hoogst scorende inzending in elke categorie in elke ITU-zone, elk DXCC-land en elke ARRL-sectie.

Certificaten van deelname worden uitgereikt aan alle HQ-stations die lid zijn van de IARU. Prestatieniveau-beloningen worden uitgereikt aan degenen die ten minste 250 QSO’s maken of een vermenigvuldigingstotaal van 75 of meer hebben.

Gebruik dit formulier om commentaar en/of foto’s te geven die verband houden met uw recente deelname aan de ARRL-wedstrijd. Zie ook de kalender.

Veel succes aan alle deelnemers!

Bronnen:

Met dank aan Ronny Plovie ON6CQ