Co-existentie 23cm-band en satellietnavigatie: ITU-R WP4C

ITU logoDe 23cm-amateurband staat onder druk. Op de agenda van de WRC-23 staat een studie naar de bescherming van satellietnavigatie tegen storingen door radioamateurs. De ITU-R Working Party 4C (WP4C) doet daarom onderzoek naar de co-existentie van de 23cm-amateurband en satellietnavigatie. In de periode 5 – 13 juli 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor WRC-23-agendapunt 9.1b voortgezet in WP4C. Deelnemers waren onder andere vertegenwoordigers van IARU-leden uit Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, Japan, Noorwegen, het VK en de VS. Zij verstrekten aanvullende informatie over amateuractiviteiten in deze belangrijke microgolfband.

Frankrijk doet studies

Voorbereidende studies kwamen van Frankrijk op basis van CEPT-onderzoek. Die geven eerste ramingen van de vereiste scheiding tussen GALILEO-RNSS-ontvangers en een steekproef van amateuremissies. Daarnaast verstrekte het GALILEO-team van de Europese Commissie een reeks waarnemingen over RNSS-interferentie in Noord-Italië.

Propagatiemodellen en scenario’s

23cm en Sat-Nav

Overlap tussen IARU-bandplan en RNSS-frequentiespectra

Het door Frankrijk geleverde werk gaat, hoewel het moet worden verfijnd, in de goede richting. Zij maakten gebruik van ITU-R aanbevolen propagatiemodellen en aannames op basis van door de amateurgemeenschap verstrekte scenario’s. Maar meer werk is nodig.  Met name vanwege het grote verschil tussen de bandbreedten van de RNSS-ontvangers en de frequentiebandoffsets van de amateurtoepassingen. Dit op basis van de door Duitsland uitgevoerde metingen.

Criteria voor RNSS-ontvangers aangescherpt

De RNSS-gemeenschap heeft haar criteria voor de bescherming van RNSS-ontvangers bijgewerkt met een update van ITU-R-aanbeveling M.1902, die nu parameters omvat die relevant zijn voor het signaalblok GALILEO E6. Deze criteria maken echter alleen onderscheid tussen een smalbandig en breedbandig interferentieniveau bij de ontvanger en houden geen rekening met offsetfrequenties in de ontvangstbandbreedte of met tijdvariaties.

IARU

De IARU tracht ervoor te zorgen dat de amateurdiensten op realistische wijze worden vertegenwoordigd in de verschillende studies. Het blijft van vitaal belang dat de nationale amateurgemeenschappen hun standpunten over het belang van deze band op een geconsolideerde en consistente manier ook aan hun nationale regelgevende instanties (Nederland: Agentschap Telecom) kenbaar maken. Het werk zal het hele jaar en ook daarna worden voortgezet, zowel in ITU-R als in de regionale telecommunicatie-organisaties (Europa: CEPT). Maar daarbij is de IARU vastbesloten ervoor te zorgen dat elke groep het standpunt van de amateurs over deze belangrijke microgolfband hoort.

Bron: IARU R1