IARU R1 Conferentie & Workshop over de toekomst van amateurradio van start

IARU R1 Conferentie & Workshop over de toekomst van amateurradio van startOp vrijdag 15 oktober ging de IARU R1 Conferentie & Workshop over de toekomst van amateurradio van start. Bijna 140 afgevaardigden nemen daaraan de komende week, tot 24 oktober, deel. In verschillende break-out sessies werken ze in teams aan het definiëren van visies en ambities. Vooral strategische doelstellingen voor amateurradio. Daarbij is het einddoel acties, mijlpalen en concrete resultaten te definiëren. Dit is overigens slechts een selectie van wat zij zullen gaan doen.

Voorzitter Don Beattie G3BJ

Tijdens de opening gisteren vestigde Don Beattie G3BJ, voorzitter van IARU R1 de aandacht op het volgende:
“Van tijd tot tijd heeft een aantal van u tegenover mij uw bezorgdheid geuit over de positie van amateurradio vandaag. De EC deelt die opvattingen. U hebt gezegd dat we onze public relations moeten verbeteren. Ook zegt u dat we allianties moeten aangaan met andere organisaties op verwante gebieden en zo onze positie moeten versterken. U hebt gezegd dat we mensen uit andere verwante belangengroepen moeten rekruteren voor Amateur Radio. Dit zijn allemaal zeer steekhoudende opmerkingen, maar ze dreigen een belangrijk punt over het hoofd te zien. De amateurradio waar we vandaag over praten is namelijk heel vaak de amateurradio uit het verleden.”

Gedeelde visie

Don vervolgt, en vermeldt dat we een gedeelde visie nodig hebben over wat amateurradio aan het worden is of moet worden.
“We zullen komende zondag niet al onze problemen hebben opgelost. We moeten dit evenement dan ook zien als de voortzetting van een proces. Een proces dat we eerder dit jaar zijn begonnen met de SWOT-analyse (verwijzend naar de SWOT-analysesessie op 24 maart 2021). Een proces dat ook nog een aantal jaren zal duren. Maar het zal ons helpen de richting te bepalen voor het werk aan de ontwikkeling van de hobby in de komende tien jaar.”

Volg de Conferentie & Workshop op Twitter en Facebook voor regelmatige updates.

Video

Een video van de openingstoespraak van Don Beatty vindt u hier.

Bron: IARU-R1