Prijsuitreiking Contestseizoen 2019 en 2020 online

Prijsuitreiking Contestseizoen 2019 en 2020 onlineDe coronamaatregelen zijn aan het versoepelen, maar de VERON VHF contestmanager kan niet meer wachten. Dus organiseert de commissie deze bijeenkomst nu online. Daarom zal op vrijdag 17 september 2021 om 20:00u de prijsuitreiking online plaatsvinden van de VERON VHF en hoger contesten over de jaren 2019 en 2020. De deelnemers die aan de contesten hebben deelgenomen krijgen per email een uitnodiging. Tevens staat in deze e-mail een link om deel te kunnen nemen. Het is een online internet GoToMeeting bijeenkomst. De uitnodiging wordt twee weken voor de bijeenkomst verstuurd. Zet de datum alvast in je agenda!

Normaal is de prijsuitreiking tijdens de VHF en Hoger dag. Maar door de coronamaatregelen kon de VHF en Hoger dag niet plaatsvinden.

Het gaat om de

 • Competitiewedstrijden,
 • Activiteitscontesten,
 • Digitale activiteitscontesten,
 • 50 en 70 MHz contesten,
 • de Zomercontest,
 • Marconie Memorial Contest,
 • Velddagcontest,
 • ATV en
 • DATV contesten.

Rob PE1ITR vraagt aan de stations die op de eerste, tweede en derde plaats zijn geëindigd om online aanwezig te zijn.  De uitslagen zijn ook te vinden op deze pagina.

Programma prijsuitreiking

Het programma zal ongeveer 1.5 uur duren en bestaat in grote lijnen uit de volgende onderdelen:

 • Inleiding
 • Terugblik met de hoogtepunten in de contestseizoenen 2019 en 2020
 • Prijsuitreiking
 • Verhaal over een conteststation
 • Veranderingen in de contesten per 2022
 • Afsluiting

Voor  vragen kunt u terecht bij de VERON VHF Contestmanager.

Over de VHF en Hoger commissie

De VHF en hoger commissie is een commissie binnen de VERON. De commissie bestaat uit een aantal specialisten op VHF/UHF/SHF-gebied. Zij heeft een goed werkend netwerk naar de actieve gebruikers van deze banden. Zo weet men wat er zoal leeft en waar men behoefte aan heeft. De voorzitter van de VHF en hoger commissie is traditiegetrouw ook lid van het hoofdbestuur van de VERON.

Ook zijn binnen de commissie de werkzaamheden verdeeld in aandachtsgebieden te weten: Weak Signal, Information Quality modes, Frequentiemanagement, ATV, Satellieten en Contesten. Op deze pagina kunt u zien wie u het beste voor een onderwerp kan bereiken. Ook heeft elke commissielid een eigen e-mailadres. Dus korte communicatielijnen.

Tot 17 september 2021!