World Wide Digi DX Contest 2019

World Wide Digi DX 2019De World Wide Radio Operators Foundation (WWROF), in samenwerking met de Slovenia Contest Club (SCC), kondigt de eerste jaarlijkse World Wide Digi DX Contest (WW-Digi) aan.

Deze nieuwe contest speelt in op het enthousiasme dat is ontstaan door de nieuwe digitale transmissiemodes, ontwikkeld door Joe Taylor (K1JT) en het WSJT-X-ontwikkelingsteam.

De contest duurt in totaal 24 uur en start op 31 augustus 12:00 UTC en eindigt op 1 september 2019 11:59:59 UTC. Hierbij mogen verbindingen uitsluitend gemaakt worden in FT4 of FT8 op 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter. Zowel single- als multi-operatorstations mogen deelnemen.

Puntentelling World Wide Digi DX Contest

De puntentelling tijdens de WW-Digi is gebaseerd op de afstand die operators weten te overbruggen. Het aantal punten per QSO is gelijk aan 1 plus steeds 1 punt extra per 3000km overbrugde afstand. De gebruikte afstand is de afstand tussen middelpunten van de uitgewisselde Maidenhead locators. Voorbeeld: een afstand van 5,522km telt voor 2 punten. Deze puntentelling zal deelnemers aanmoedigen om DX te werken bij vaak relatief zwakke signaalsterktes, wat de technische voordelen van de nieuwe digitale modes onderstreept.

Per band geldt een verbinding per tegenstation slechts één keer, ook als een station zowel in FT4 als in FT8 werd gewerkt.

Daarnaast wordt een multiplier gegeven voor elke nieuwe gewerkte Maidenhead field (bijvoorbeeld JO, IN of KM) per band. De eindscore is gelijk aan het totale aantal QSO-punten vermenigvuldigd met het aantal gewerkte Maidenhead fields.

WSJT-X

De contest gebruikt het programma WSJT-X zonder speciale instellingen. Hierdoor tellen alle QSO’s mee voor de eindscore, dus ook QSO’s met stations die zelf niet (actief) meedoen aan de contest.

Volledige geautomatiseerde afhandeling van QSO’s is expliciet verboden om te voorkomen dat het “menselijke” aspect van het spel verloren gaat.

Aanbevolen frequenties

Stem de tranceiver steeds af op het begin van een subband (bijvoorbeeld 7,080MHz) en werk vervolgens de stations binnen de doorlaatband, typisch 2,5 – 4,0kHz. Als de band te druk wordt, stem dan af op een hogere frequentie in stappen van 2,0 kHz. Bijvoorbeeld: 7,080, 7,082, 7,084, 7,086 en 7,088

A. Aanbevolen subbanden voor FT4:
 • 160m: 1,840 – 1,844MHz
 • 80m: 3,580 – 3,590MHz
 • 40m: 7,080 – 7,090MHz
 • 20m: 14,080 – 14,090MHz
 • 15m: 21,080 – 21,090MHz
 • 10m: 28,080 – 28,090MHz
B. Aanbevolen subbanden voor FT8:
 • 160m: 1,844 – 1,848MHz
 • 80m: 3,590 – 3,600MHz
 • 40m: 7,090 – 7,100MHz
 • 20m: 14,090 – 14,100MHz
 • 15m: 21,090 – 21,100MHz
 • 10m: 28,090 – 28,100MHz

Meer informatie