Forten on the Air, maak amateurradio zichtbaar

Forten on the Air, maak amateurradio zichtbaarDe open Monumentendag, het weekend van 14 en 15 september 2019, wordt voor de radiozendamateurs van contestgroep CG1884 een Forten on the Air weekend. Al geruime tijd brengt deze groep fort “Buitensluis” in de lucht en roept andere contestgroepen en/of afdelingen op het voorbeeld te volgen. Doe mee en maak amateurradio zichtbaar.

Radio amateurs actief met Forten on the Air

In april 2017 heeft de contestgroep CG1884 meegewerkt aan de regionale opening van het fortenseizoen. Naar aanleiding hiervan, en een praatje met diverse radioamateurs. Heeft CG1884 tijdens de open monumentendag 2018 geprobeerd om diverse forten / waterlinies te activeren met de radiohobby.

Een leuk evenement en activiteit voor de afdeling

Mogelijk zijn er nog meer radiozendamateurs die een fort tijdelijk privé of met de afdeling willen en kunnen activeren. De contestgroep CG1884 is als contestgroep actief op fort “Buitensluis” tijdens de open Monumentendag van 2019. Ook tijdens plaatselijke open dagen zijn is CG1884 daar actief. De bezoekers komen graag even kijken in de bunker en daarmee ook bij de radiohobby.

Interesse, nieuwsgierigheid en begrip

CG1884 merkt op dat dit na verloop van tijd toch begrip, interesse en vooral nieuwsgierigheid bij de bezoeker opwekt. Jaarlijks is er een wereldwijd Lighthouse-weekend, molenweekend en nog meer van dit soort evenementen die het historisch erfgoed in de lucht brengen. De open monumentendag 2018 was voor CG1884 eigenlijk de eerste “forten / waterlinies On The Air”. Dit is natuurlijk goede promotie van het historisch erfgoed en radiohobby in Nederland.

PI4CG Forten on the airMeeste forten zijn geopend tijden open Monumentendag

De meeste forten zijn tijdens de open monumentendagen (14 – 15 september 2019) te bezichtigen. Voor ons als radiozendamateurs snijdt het mes aan twee kanten. Bezoekers kunnen het fort bezichtigen en kennismaken met de radiohobby. Voor de zendamateur is er dan natuurlijk ook de mogelijkheid QSL-kaarten van de forten te verzamelen of zich binnen te laten praten op de diverse locaties.

Help mee de gehele waterlinie te activeren in 2019

Of de gehele Hollandse Waterlinie is te werken zal afhankelijk zijn van het animo van de diverse zendamateurs. Om de overige locaties te bemannen en natuurlijk de geboden mogelijkheden van de desbetreffende beheerders. Dit evenement moet groeien. De ervaring van CG1884 met de afgelopen jaren is dat bezoeker een rondje door het fort en radiobunker heel leuk vinden. Ook was er meer dan genoeg belangstelling voor onze shack. Veel verbindingen heeft CG1884 vorig jaar niet gemaakt, maar hadden wel een hele leuke dag gehad en een positieve indruk achtergelaten bij bezoekers en beheerders.

Meer informatie

Meer informatie over een fort, bunker of vesting bij u in de buurt is te vinden op de website van forten.nl of Liniebreed.nl.

Namens contestgroep CG1884 Fort Buitensluis Numansdorp, Anne-Sophie NL13789, Evert PA3FXY, Jan PA2JCB, Gerard PD2GSP en Paul PD2PKM