11 en 12 september 2021: ‘Forten on the Air’

Forten on the AirIn het verlengde van Open Monumentendag, op 11 en 12 september, is er gelijktijdig ook het evenement ‘Forten on the Air’. Contestgroep CG1884 activeert dan Fort Buitensluis en roept andere contestgroepen en/of afdelingen op om hun voorbeeld te volgen.

Historie

De eerste Open Monumentendag in Nederland werd in 1987 georganiseerd. Tijdens Open Monumentendag zijn monumenten gratis te bezoeken. Op deze manier wil men de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg vergroten. In de loop van de tijd is het uitgegroeid tot Nederlands best bezochte culturele evenement met heel veel activiteiten: tentoonstellingen, rondleidingen, fietsroutes, wandelingen, muziekvoorstellingen, maar ook veel activiteiten voor jongeren, zoals speurtochten.

Forten on the Air

Tijdens Open Monumentendag 2021 zijn de radiozendamateurs van Contestgroep CG1884 actief met ‘Forten on the Air’. Al sinds 2008 brengt deze groep Fort Buitensluis in de lucht tijdens evenementen en contesten. Dit weekend zijn ze actief op diverse frequentiebanden.

De contestgroep beschikt over een ruim bemeten antennepark, waardoor simultane verbindingen op de diverse banden mogelijk zijn. Eenieder is tijdens deze Open Monumentendag 2021 meer dan welkom op Fort Buitensluis en de radiobunker van CG1884. U kunt dan een uitgebreide rondleiding krijgen van een van de aanwezige radiozendamateurs.

Let op: In verband met de beperkte parkeerruimte adviseren wij u om zo mogelijk te voet, of met de fiets te komen. We kijken uit naar uw komst! Kortom zoekt u nog iets, of twijfelde u aan een bezoek aan Fort Buitensluis en de radiobunker van CG1884, wij kunnen met recht zeggen dat het de moeite waard is en kom dus gerust een kijkje nemen.

Fort Buitensluis

Fort Buitensluis uit 1861, met een omliggend terrein van in totaal 7 hectare, ligt ten zuiden van Numansdorp aan het Hollands Diep. Het fort is onderdeel van de Stelling van het Hollands Diep en het sluit aan op de Brabantse Zuiderwaterlinie tussen Willemstad en Grave. Het adres is: Fortlaan 10, 3281 KA Numansdorp.

Meer informatie kunt u lezen op: Fort Buitensluis

Beperkingen

Zoals het er nu naar uitziet zullen de door de overheid afgekondigde coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn. Dit heeft tot gevolg dat voor een rondleiding op het fort u zich van tevoren moet aanmelden bij Fort Buitensluis. Voor de rondleidingen in de radiobunker geldt de 1,5-meterregel.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de leden van Contestgroep CG 1884 of met Gerard Speksnijder, secretaris van afdeling VERON-A52: contactformulier.