4 mei 2015 herdenking gevallen radioamateurs

Herdenking 4 mei 2015

Elke vijf jaar organiseert de VERON op 4 mei een herdenking bij het gedenkteken voor de gevallen radioamateurs.

Deze herdenking zal ook dit jaar weer plaatsvinden en de besturen van de VERON en de VRZA nodigen u hierbij uit om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn.

Het integrale programma op 4 mei ziet er als volgt uit:

19.00 Aankomst en aansluitend ontvangst van de bezoekers met een kop koffie
19.45 – 19.50 Samenkomst bij het monument
19.50 – 19.58 Toespraak door de voorzitters van de VERON en  de VRZA
19.58 Taptoe
20.00 Twee minuten stilte
Aansluitend Kranslegging door de beide voorzitters
Kranslegging door aanwezigen
Defilé langs het monument
Koffie
20.30 Afsluiting

Hoewel Nederland al 70 jaar in vrijheid leeft, vinden de besturen van de VERON en de VRZA het belangrijk dat op 4 mei 2015 de radioamateurs, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, worden herdacht.

Deze radioamateurs waren er zich terdege van bewust dat zij gevaarlijk werk verrichtten en inherent eraan hun leven riskeerden, hoe kleinschalig hun deelname aan de illegaliteit ook was. Een verspreking of het per ongeluk achterlaten van een notitie kon het einde betekenen van hun activiteit en die van anderen of erger, het einde van hun leven. Daarnaast was er nog de onzekerheid of iedereen wel echt te vertrouwen was. Helaas hebben zij zelf niet meer mogen meemaken dat hun werk heeft bijgedragen aan het herkrijgen van de vrijheid waarin wij nu leven.

Dit is de belangrijkste reden dat de besturen van de VERON en de VRZA er veel waarde aan hechten om de in de oorlog omgekomen radioamateurs te herdenken.

Meer informatie over dit monument kunt u vinden in het VERON Vademecum.

Het monument staat op het terrein van KPN Broadcast Services te Hilversum.

Het adres is Witte Kruislaan 47, 1217 AM Hilversum.

 

Update 9 mei 2015, foto’s van de herdenking op 4 mei 2015:

Hedenking gevallen zendamateurs 4 mei 2015

 

Hedenking gevallen zendamateurs 4 mei 2015

 

Hedenking gevallen zendamateurs 4 mei 2015