Belgium Mill Award Contest op 17 september 2023

Belgium Mill Award Contest op 17 september 2023Op zondag 17 september 2023 organiseert sectie Kortrijk (KTK) van de UBA de jaarlijkse Belgium Mill Award contest.

Het doel van deze contest is natuurlijk het promoten van het Belgische wind-, water- en rosmolen patrimonium. Immers, niet alleen onze noorderburen hebben de nodige molens op haar grondgebied. Alle info over deze contest is terug te vinden op deze website.

Reglement van de Belgium Mill Award contest

1. Naam en doel

 • BMA of Belgium Mill Award contest.
 • Promoten van het Belgische wind-, water- en rosmolen patrimonium.

2. Datum en duur

 • 17/09/2023 van 08.00 tot 12.00 lokale tijd (van 06:00 tot 10:00 UTC)

3. Contest call

 • CQ BMA contest

4. Categorieën

HF 80 meter band SSB.

 • A HF : op HF deelnemen vanaf een niet molenreferentie
 • B HF : op HF deelnemen vanaf een geldige molenreferentie
 • C HF : Buitenlandse deelnemer
 • D HF : Luisteramateurs

VHF 2 meter band SSB + FM

 • A VHF : op VHF deelnemen vanaf een niet molenreferentie
 • B VHF : op VHF deelnemen vanaf een geldige molenreferentie
 • C VHF : Buitenlandse deelnemer
 • D VHF : Luisteramateurs

Enkel point-to-point verbindingen via de ether zijn geldig.

5. Rapport

 • Stations met een molenreferentie: RST + QSO serienummer beginnend met 001 + molenreferentie.
 • Stations zonder molenreferentie: RST + QSO serienummer beginnend met 001 + provincie.
 • Buitenlandse stations: RST + QSO serienummer beginnend met 001 .
 • De provincie en molenreferentie maken integraal deel uit van het rapport en moeten in de log vermeld worden.
 • Enkel Belgische molenreferenties zijn geldig.
 • Alle Belgische provincies: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB en WV.
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BR.

6. Punten

Stations met een molenreferentie:

 • Een QSO met een station met een molenreferentie 10 punten.
 • Een QSO met een ander station 3 punten.

Stations zonder molenreferentie:

 • Een QSO met een station met een molenreferentie 10 punten.

Enkel QSO’s waarvan minstens één station een Belgische geldige molenreferentie heeft zijn geldig.

Iedere call komt slecht eenmaal voor in de log (vb. on6xx gewerkt dan is on6xx/p on6xx/m on6xx/a een dubbel).

7. SWL’s

Aan eenzelfde GEHOORD station mag slechts éénmaal punten toegekend worden. Eenzelfde TEGENSTATION mag maximaal 10 keer voorkomen.

In ieder gelogd QSO dient minstens één van de stations een ON station te zijn met een molenreferentie.

8. Deelnemen vanaf een molenreferentie

Deelnemende stations bevinden zich op of in het zicht (maximum 250 meter weg) van de molen met een Belgisch referentienummer.

Het is een portable opstelling en speciaal voor deze contest opgezet. Er moet steeds een vrije toegang zijn voor het controleteam.

De stroomvoorziening moet volledig autonoom zijn ten opzichte van het vaste stroomnet (via een generator, batterijen, draagbare zonnepanelen) voor alle apparaten die van stroom moeten worden voorzien (TRX en zijn randapparatuur, computer, verlichting en verwarming, enz… ).

Om als geldige molenreferentie in aanmerking te komen dienen minstens 25 QSO gemaakt te worden en dient men minstens 24 uur voor aanvang van de contest ingeschreven te zijn via het online inschrijvingsformulier op de website http://www.ON7QR.be waar ook de molenreferenties te vinden zijn.

9. Deelname en vermogen

Alle radioamateurs uit binnen- en buitenland die beschikken over de nodige licentie voor bovenvermelde categorieën kunnen deelnemen.

Vermogen volgens de vergunning van de deelnemer, met een maximum van 100W.

10.Vermenigvuldigers

 • Alle Belgische provincies (x1).
 • Alle geldige ingeschreven Belgische molenreferenties (x1).

Totaal multipliers = de som van de verschillende Belgische provincies plus het aantal verschillende molens met Belgische referentie.

11. Eindscore

 • (totaal geldige QSO punten) x multipliers.

12. Bandplanning

Iedere deelnemer dient zich aan de IARU bandplanning te houden.

 • 80m SSB : van 3600 tot 3650 MHz en van 3700 tot 3775 MHz.
 • Op VHF 2m wordt er gewerkt in het SSB en/of FM segment.

13. Logs

Iedere categorie een log apart. We aanvaarden alleen logs in het CABRILLO formaat. Zorg dat je het juiste formaat instuurt.

Zorg er ook voor dat alle nodige informatie correct in de header is vermeld. (call, categorie, naam en adres deelnemer, UBA sectie, eventueel molenreferentie, gebruikte apparatuur en type antenne).

De log dient als een normale bijlage te worden meegestuurd.

Logs met ontbrekende of incorrecte informatie in de header komen niet in aanmerking voor het klassement en zullen als checklog gebruikt worden.

Deelnemers met een molenreferentie sturen een foto mee van de opstelling (genomen met GSM voor plaatsbepaling controle).

En elke radioamateur kan per contestdeel slechts één log insturen. (ofwel als ONL, ofwel met zijn/haar ON-call ofwel met zijn/haar 2de callsign)

14. Deadline

Alle logs dienen via mail te worden verstuurd binnen de 14 dagen na de contest naar BMA.contest@on7qr.be

 • De deadline is 03/10/2022 om 2359 UTC.

Indien geen bevestiging na 4 dagen stuur de log opnieuw naar ON7QR@tvvlaanderen.net

Te laat ingestuurde logs komen niet in aanmerking voor het klassement en zullen als checklog gebruikt worden.

Vanaf het ogenblik dat een log AANVAARD is kunnen er GEEN wijzigingen aan – of vervangingen van de log meer gebeuren.

15. Strafpunten en diskwalificatie

De QSO’s die niet in de log van het tegenstation voorkomen tellen voor nul punten.

Valsspelen, denkbeeldige logging, selfspotting, overtreding van het wedstrijdreglement, overtreding van het IAURU bandplan en de contest voorkeurfrequenties kan aanleiding geven tot diskwalificatie.

Indien éénzelfde persoon meer dan één log instuurt, dan worden de beide logs gediskwalificeerd.

En het ontbreken van 1 of meerdere uit punt 13 opgesomde gegevens kan aanleiding geven tot diskwalificatie.

16. Logsoftware

Voor deze contest is N1MM aanbevolen.

17. Trofeeën

Per categorie wordt een Award voor de winnaar voorzien.

18. Door deelname gaat u integraal akkoord met de volgende punten

 • U het reglement gelezen en begrepen hebt. En dat u ermee akkoord gaat en u er zich zal aan houden.
 • U uw station zal bedienen volgens de radioreglementen die geldig zijn in uw land en volgens uw vergunning.
 • Alle acties en beslissingen van het Contest Comité officieel en definitief zijn.

Veel succes toegewenst!

best 73,
Het KTK-BMA team.

Lees ook: