Belgian Lighthouse Award (BLHA)

Belgian Lighthouse Award (BLHA)Vuurtorens en lichtschepen hebben altijd tot de verbeelding gesproken. En ze behoren tot ons historisch erfgoed. De nog actieve torens vervullen nog dagelijks hun werk. En dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Om dit erfgoed wat meer
onder de aandacht te brengen is er nu het Belgian Lighthouse & Ship Award (BLHA).

De eerste en moeilijke hindernis die genomen moest worden is het onderscheid maken tussen vuurtorens (lichtschepen) en NATS (Navigal Aid To Shipping). Elke vuurtoren is een NATS maar elke NATS is géén vuurtoren! De ARLHS (Amateur Light House Society) bijvoorbeeld nummert zowat elke paal met een lamp erop. De BARLS (British Amateur Radio Light Society) reikte mij een interessante definitie aan : “Een vuurtoren is een bouwwerk waar men in kan gaan en die eventueel van binnen in kan geactiveerd worden“. Een lichtschip voldoet automatisch aan deze definitie. Vuurtoren NoordwijkAangezien de meeste vuurtorens en lichtschepen niet vrij toegankelijk zijn, wordt een activatie als geldig beschouwd als het activerende amateur station in het gezichtsbereik van vuurtoren/lichtschip is opgesteld met een maximum afstand van 500 meter. Een activatie is geldig vanaf 1 (één) gemaakt QSO.

Met bovenstaande gegevens ben ik aan de slag gegaan om een lijst samen te stellen van de Belgische Vuurtorens en Lichtschepen, resulterend in (voorlopig) 18 geldige BLHA referenties en gebruik makend van de bestaande ARLHS nummering.

De Belgian Lighthouse Awards zijn GRATIS in .PDF formaat te downloaden via het “GMA outdoor activating” platform op www.cqgma.net Er zijn Awards voor de vuurtoren jagers, activators en SWL. Het basis award is 5 voor gewerkte/geactiveerde/gehoorde referenties. De volgende levels zijn 10 en 15 referenties. De startdatum is 1 april 2012. (oudere activeringen en logs zijn niet geldig)

Hoe ga je te werk voor het BLHA?

Als vuurtoren jager

  1. Register op www.cqgma.net. En geef je log in van de gewerkte vuurtorens (bovenste menubalk GMA _ Logging)
  2. Ga in de linkermenu naar respectievelijke jaarlijkse CHASER Triathlons (menu in blauw). Open en druk op “Checking for new GMA References“. De nieuwe gelogde references verschijnen in een pop-up. Druk op “Close“.
  3. Ga in het linkermenu naar “Award Request” (menu in bruin). En kies de optie “Belgian Lighthouse Award“. Dan verschijnen uw scores. En indien voldoende punten, een knop om uw award automatisch te downloaden in .PDF formaat.

Als vuurtoren aktivator

  1. Register op www.cqgma.net. En upload uw log van geactiveerde vuurtoren of lichtschip (bovenste menubalk GMA _ Import/Export) in .ADIF formaat.
  2. Ga in de linkermenu naar respectievelijke jaarlijkse ACTIVATOR Triathlons (menu in rood). Open en druk op “Checking for new GMA References“. De nieuwe gelogde referenties verschijnen in een pop-up. Druk op “Close“.
  3. Ga in de linkermenu naar “Award Request” (menu in bruin). En kies de optie “Belgian Lighthouse Award“. Dan verschijnen uw scores. En indien voldoende punten, een knop om uw award automatisch te downloaden in .PDF formaat.

Als vuurtoren SWL

Additionele informatie

Alle verdere info en referenties zijn te vinden op de Belgian Lighthouses and Lightships website.

  • BLHA rekent op uw fairplay en hamspirit bij het opladen van contacten en logs. Niettemin gebeuren er regelmatig cross-checks tussen ingevoerde QSO’s en logs.
  • Foto’s van activaties zijn zeer welkom ter publicatie op de BLHA website! (mail aan danny@on4vt.be)
  • Vele stations gebruiken als suffix /LH of /LS wanneer men een vuurtoren of lichtschip activeert. Dit is géén officiële of wettelijke suffix! In België is het wenselijk te activeren met de /P, /M of /MM suffix.
  • Elk 3e volledig weekend van augustus is er het ILLW, International Lighthouse & Lightship Weekend. Het ideale moment om uw scores wat op te krikken !

’73 de Danny, ON4VT