Opleiding in UBA-sectie RAM in de Belgische provincie Henegouwen werpt vruchten af

Opleiding in UBA-sectie RAM in de Belgische provincie Henegouwen werpt vruchten af

Na vele uren opleiding, studeren en oefenen reisden ze naar Brussel om aldaar het examen af ​​te leggen. Zowel de vader als zijn dochter ontvingen met succes het certificaat voor de basislicentie.

In de Belgische provincie Henegouwen is het jaar 2024 goed begonnen voor de leden van de UBA-sectie RAM (Radio Amateurs Mouscronnois). Deze sectie is gelegen in de stad Moeskroen (meer bepaald in de deelgemeente Dottenijs) nabij de Frans-Belgische grens.

Niet minder dan 13 nieuwe afgestudeerden behaalden namelijk hun radioamateurlicentie. Na de lessenreeks, ingericht door leden van de UBA-sectie RAM, zijn met name acht nieuwe HAREC bedieningscertificaten en vijf nieuwe ON3 bedieningscertificaten uitgereikt.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de jongste geslaagde YL slechts 12 jaar oud is.

Twaalf jaar en geslaagd!!!

Laatstgenoemde volgde gedurende het jaar 2023 de cursussen voor de basislicentie. En dat deed ze in het gezelschap van haar vader alsook nog samen met andere leden van de sectie.

Opleiding in UBA-sectie RAM in de Belgische provincie Henegouwen werpt vruchten af

De jongste YL die met succes het certificaat voor de basislicentie behaalde is slechts 12 jaar oud. Zij volgde gedurende het jaar 2023 de opleiding voor de basislicentie in het gezelschap van haar vader alsook nog samen met andere leden.

Na vele uren studeren en oefenen reisden ze naar Brussel om aldaar het examen af ​​te leggen. Zowel de vader als zijn dochter ontvingen met succes het bedieningscertificaat voor de basislicentie. Immer, voordat men radioamateur kan worden die over de hele wereld via radiocommunicatie contacten mag leggen, moet men eerst het bewijs kunnen leveren van bepaalde kennis en vaardigheden. ON7AUR Aurore geeft voornamelijk deze cursussen. Maar voorzitter ON4LBF Albert alsook nog enkele anderen geven les.

Basisvergunning

Wie slaagt in het examen krijgt een bedieningscertificaat dat de houder ervan toelaat om uit te zenden en een vergunning aan te vragen om een radiostation te mogen opstellen en gebruiken. Een ON3 vergunning is een basisvergunning voor radioamateurs in België. Deze vergunning geeft de houders ervan de mogelijkheid om met een beperkt zendvermogen toegang te krijgen tot verschillende amateurbanden. Het examen voor deze vergunning bestaat uit twee delen: een praktische proef en een theoretisch examen.

De praktische proef kan worden afgelegd na het volgen van een opleiding bij een lokale afdeling van de UBA (Unie van Belgische Amateurzenders). Het theoretische examen wordt afgenomen door het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie). De ON3 vergunning is bedoeld als een instapvergunning en heeft eigenlijk een hoog slagingspercentage. Het BIPT is belast met de omkadering van het radioamateurisme in België. Je moet kunnen bewijzen dat je over een bepaalde kennis en vaardigheden beschikt om radioamateur te worden. Alle radioamateurexamens worden georganiseerd in de lokalen van het BIPT te Brussel. Er is ten minste één examen per maand.

Roepnamen voor basisvergunninghouders

De roepnamen van radioamateurs met een basisvergunning beginnen met ON3 gevolgd door een unieke suffix die eigen is aan het station. Bijvoorbeeld zou de roepnaam ON3XXX een operator met een basislicentie aanduiden.

Het is belangrijk om op te merken dat de ON3 vergunning beperkingen heeft in vergelijking met een HAREC vergunning, wat betreft de frequenties en de vermogens die gebruikt mogen worden.

De gehele UBA-sectie RAM feliciteerde natuurlijk de nieuwe afgestudeerden van harte.

Met dank aan Ronny Plovie ON6CQ