Belgische radioamateurs krijgen toegang tot 40 MHz

Belgische radioamateurs krijgen toegang tot 40 MHzBegin deze maand, om precies te zijn op 1 september 2023, is in België het Besluit van de Raad van het BIPT van 29 augustus 2023 inzake toewijzing van het spectrum 40,660 MHz – 40,690 MHz aan private radiostations voor individuele opleiding, technische berichtenuitwisseling en studies, gebruikt door radioamateurs gepubliceerd op de BIPT website.

De Raad van het BIPT besluit aan de houders van een klasse A-bedieningscertificaat het gebruik van het frequentiespectrum 40,66 MHz – 40,69 MHz toe te staan onder een aantal voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn:

  1. Er dient een individuele toelating, een bijlage aan de stationsvergunning, gevraagd te worden aan het BIPT;
  2. Het statuut van de amateurdienst is secundair gebruiker;
  3. De toelating is geldig voor één kalenderjaar en kan jaarlijks vernieuwd worden;
  4. Het maximale uitgestraald vermogen wordt beperkt tot 5 W ERP;
  5. De transmissiemodi worden beperkt tot A1A, F3E, J2D, J2B en J3E;
  6. De toelating kan op elk moment door het BIPT ingetrokken worden;
  7. De houder dient een logboek bij te houden met vermelding van de datum, begin- en einduur (in UTC), roepnaam van het tegenstation, gebruikte frequentie, transmissiemode en vermogen;
  8. Op het einde van elk jaar moet de houder zijn logboek aan het BIPT overmaken.

Voor het indienen van de aanvraag dient het aanvraagformulier voor radioamateurs gebruikt te worden. Hierbij moet in het vak “Ik heb een ander soort van aanvraag en deel u deze hieronder mee” vermeld worden dat men een individuele toelating aanvraagt voor het gebruik van het frequentiespectrum 40,66-40,69 MHz.

Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvang je van het BIPT de toelating in de vorm van een bijlage aan de stationsvergunning.

 

Bron: UBA (Koninklijke Unie van de Belgische zendamateurs)