Speciale roepnamen in België tijdens de tweede lockdown periode

Op vraag van de UBA (Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs) staat BIPT andermaal toe om aangepaste speciale roepnamen in België aan te vragen. Deze aangepaste speciale roepnamen mogen op de thuisadressen van radioamateurs gebruikt worden. De voorwaarden zijn dezelfde als tijdens de eerste lockdown in het voorjaar. Door de recente strengere COVID-19 maatregelen zitten heel wat radioamateurs noodgedwongen de volgende weken weer grotendeels thuis. Velen doen verplicht aan telewerken, inmiddels voor ettelijke werknemers de nieuwe norm. Voor velen gaat daarom een nieuwe fase in.

Voorwaarden

De uitzonderlijke voorwaarden gelden voor speciale roepnamen met een bemoedigende boodschap (OT1STAYHOME, OQ9STAYSAFE, OR0STAYSAFE, OS0STAYSAFE,  OR6HOPE, ON4LIFE …). Ook het aanvragen van de speciale roepnaam uit de eerste lockdown is mogelijk. Speciale roepnamen gelden voor een periode tot en met 13 december 2020. Bij een verlenging van de strengere COVID-19 maatregelen kan het BIPT beslissen om de geldigheidsperiode te verlengen.

Roepnamen mogen bij uitzondering gebruikt worden op de thuisadressen van radioamateurs. Dit geldt evenzeer voor houders van een klasse B en C vergunning (ON2, ON3). Gebruik de speciale roepnaam alleen conform de voorwaarden van de eigen vergunning (frequenties, zendvermogen, modes).

De speciale roepnamen mogen ook door meerdere radioamateurs gelijktijdig gebruikt worden. Maar niet door twee (of meer) radioamateurs gelijktijdig op dezelfde band. De verantwoordelijke voor het desbetreffende clubstation zorgt daarom voor de nodige coördinatie om een gelijktijdig gebruik op dezelfde band te voorkomen.

De kosten voor de aanvraag van de speciale roepnaam draagt de UBA.

HamAlert-app

Dankzij de HamAlert-app ben je altijd op de hoogte via de smartphone van actieve speciale roepnamen (zoals OT1STAYHOME, OQ9STAYSAFE, OR6HOPE, ON4LIFE …). Verschijnt een bepaald vooraf gekozen radioamateurstation op het Reverse Beacon Network, de SOTAwatch, de DX-cluster of op PSK Reporter, dan meldt HamAlert dat onmiddelijk.

Zie: https://hamalert.org/triggers

Filteren van meldingen kan ook op verschillende criteria:

  • DXCC (zowel feitelijk als roepnaam thuis DXCC)
  • Callsign
  • SOTA top verwijzing
  • CQ zone
  • Continent
  • Band
  • Mode
  • Tijd en dagen van de week
  • Source
  • Spotter callsign en DXCC

Met de HamAlert-app ben je bliksemsnel op de hoogte van speciale roepnamen zonder voortdurend de DX-Cluster in het oog te houden.

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ