De UBA DX Contest 2024

De UBA DX Contest 2024De Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs (UBA) nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de UBA DX Contest 2024. Deze contest geniet de hoge bescherming van de Europese Unie.

De 37ste EUROPEAN UNION TROPHY zal toegekend worden aan de hoogst scorende Single Operator High Power en de Single Operator Low Power uit een land van de Europese Unie zowel voor de SSB als de CW competitie.

Het volledig contestreglement is terug te vinden via deze link.

Contestperiode van de UBA DX Contest 2024

 • SSB – van 27 januari tot 28 januari 2024 (begint ieder jaar op de laatste zaterdag van januari).
 • CW – van 24 februari tot 25 februari 2024 (begint ieder jaar op de laatste zaterdag van februari).

Van 13:00 UTC op zaterdag tot 13:00 UTC op zondag.

De deadline

De deadline voor het insturen van de logs is 7 dagen.

 • Voor SSB 4 februari 23:59 UTC
 • Voor CW 3 maart 23:59 UTC

Te laat verzonden logs komen niet in aanmerking voor de contest en zullen behandeld worden als checklog.

Stuur je log als bijlage via e-mail naar het volgende adres:

 • ubassb@uba.be voor SSB en vermeldt in de onderwerplijn “UBASSB – uw CALL”.
 • ubacw@uba.be voor CW en vermeldt in de onderwerplijn “UBACW – uw CALL”.

Doel

Zoveel mogelijk Belgische en andere radioamateurs contacteren en een manier voorzien om de Belgische awards te werken.

Met betrekking tot deelname aan activiteiten van competitieve aard (contesten, ARDF-wedstrijden, behalen van awards, e.d.) heeft het UBA-bestuursorgaan besloten dat de UBA de maatregelen van diverse IARU zusterverenigingen en reguliere sportorganisaties bijtreedt. Dit houdt in dat, tot nader order, radioamateurs uit de Russische Federatie en Wit-Rusland van deelname worden uitgesloten.

De IARU stipuleert dat politiek en het radioamateurisme geen uitstaan met elkaar mogen hebben. Dat de UBA besloten heeft Russen en Wit-Russen te weren uit door haar georganiseerde activiteiten met competitieve strekking vindt zijn oorsprong in het feit dat we oordeelden dat het om een morele kwestie gaat en niet om politiek. QSO’s met de Russische Federatie en Wit-Rusland tellen derhalve voor 0 QSO punten en 0 punten voor vermenigvuldigers.

Categorieën

Stations met QTH in België

 • AH – Single Operator 6 uur Hoog Vermogen alle banden. (HAREC).
 • AL – Single Operator 6 uur Laag Vermogen alle banden. (HAREC en ON2).
 • BH – Single Operator 12 uur Hoog Vermogen alle banden. (HAREC).
 • BL – Single Operator 12 uur Laag Vermogen alle banden. (HAREC en ON2).
 • CH – Single Operator 24 uur Hoog Vermogen alle banden. (HAREC).
 • CL – Single Operator 24 uur Laag Vermogen alle banden. (HAREC en ON2).
 • D – Multi Operator alle banden.
 • E – Single Operator QRP alle banden. (Maximum 18 uur toegestaan) (HAREC, ON2, ON3).
 • BASE – Single Operator Basisvergunning alle banden (Voorbehouden aan ON3 stations bediend door een houder van een basisvergunning).
 • F – SWL (ONL) alle banden (Reglement zie item 12 via deze link).

Stations met QTH buiten België

 • A10HP – Single Operator 10 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A10LP – Single Operator 10 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A15HP – Single Operator 15 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A15LP – Single Operator 15 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A20HP – Single Operator 20 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A20LP – Single Operator 20 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A40HP – Single Operator 40 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A40LP – Single Operator 40 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A80HP – Single Operator 80 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A80LP – Single Operator 80 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • CHP – Single Operator Hoog Vermogen alle banden (24 uur activiteit is toegestaan),
 • CLP – Single Operator Laag Vermogen alle banden (24 uur activiteit is toegestaan),
 • D – Multi Operator alle banden,
 • E – Single Operator QRP alle banden (Maximum 18 uur toegestaan),
 • F – SWL alle banden (Reglement zie item 12 via deze link).

Opmerkingen

Stations die willen deelnemen in een single band categorie, maar die ook een aantal QSO’s op andere banden maken zijn verplicht om al hun QSO’s te sturen in 1 logfile. Zorg ervoor dat de Cabrillo header de juiste single band categorie vermeld.

Stations in categorie D dienen zich te houden aan de 10 minutenregel. Een station moet minstens 10 minuten op dezelfde band blijven alvorens van band te veranderen. De 10 minuten gaan in vanaf het eerste QSO op een band. Het gebruik van een station om nieuwe vermenigvuldigers te werken op een andere band binnen de verplichte 10 minuten (een zogenaamd multiplierstation) is toegestaan.

 • Hoog Vermogen meer dan 100 Watt uitgangsvermogen.
 • Laag Vermogen maximum 100 Watt uitgangsvermogen.
 • QRP in SSB maximum 10 Watt uitgangsvermogen, in CW maximum 5 Watt uitgangsvermogen.

Frequenties

De contest heeft plaats op 80, 40, 20, 15 en 10 meter met inachtneming van het IARU-bandplan en de IARU-contest voorkeurfrequenties.

WAARSCHUWING: Niet-naleving van de bandplanning kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

Oproepen en rapporten

 • CW “TEST UBA” – SSB “CQ UBA”.

Uit te wisselen gegevens

 • Stations met QTH in België: RS(T) + serienummer, te beginnen met 001 + de afkorting van de UBA sectie (vb. 59001 ACC).
 • De sectie maakt integraal deel uit van het rapport en moet in de log vermeld staan. Stations die geen lid zijn van de UBA gebruiken XXX.
 • Nationale UBA stations (ON4UBA, ON4DIG en ON4YLC) gebruiken UBA als sectie.
 • Stations met QTH buiten België: RS(T) + serienummer, te beginnen met 001.

Veel succes!

Met dank aan Ronny Plovie ON6CQ

De UBA DX Contest 2024