Speciale prefix voor alle Belgische radioamateurs

Speciale prefix voor alle Belgische radioamateursDe Belgische regelgever (het BIPT) staat alle Belgische radioamateurs die houder zijn van een vergunning toe om de speciale prefix “OP” te gebruiken in plaats van de standaard-prefix “ON”. En dit gedurende de periode van 1 tot en met 30 november 2018.

Het BIPT wenst, in samenwerking met de Belgische radioamateurs, bij te dragen tot de herdenking van de 100e verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. En de rol van de radio in de strijd door deze speciale prefix aan alle Belgische radioamateurs toe te kennen.

De Eerste Wereldoorlog heeft de geschiedenis van België en ook van talrijke andere landen grondig gewijzigd. Ook bekend onder de naam “De Groote Oorlog” was deze oorlog de eerste internationale strijd van wereldwijde omvang.

Speciale prefix door UBA aangevraagd

De UBA heeft aan het BIPT de toelating gevraagd om de speciale prefix “OP” te gebruiken ter herdenking van de “Poppies”. Poppies (of klaprozen) zijn de enige planten die nog bloeien op de verwoeste gronden als er niets anders meer groeit. Zoals dat het geval was op de slagvelden rond de IJzer. Klaprozen bloeien als alle andere planten in de buurt dood zijn.

De klaproos is het voorwerp geweest van een gedicht “In Flanders Fields” van de Canadese militaire arts en dichter luitenant-kolonel John McCrae. En het is het symbool van de Eerste Wereldoorlog geworden. De definitieve versie schreef hij op 8 december 1915. McCrae stierf op 28 januari 1918 toen hij tijdens de “De Groote Oorlog” in een veldhospitaal werkte.

In Flanders Fields

Gedicht van John McCrae waarvan links de tekst wat duidelijker is weergegeven

In Flanders fields the poppies grow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

Communicatie op afstand in de oorlog

In de landen waar de oorlog woedde was het absoluut noodzakelijk geworden om op afstand te kunnen communiceren. In het begin van de strijd, waren de traditionele middelen zoals de telefoon of de telegraaf de voornaamste gebruikte middelen. Maar deze middelen werden te vaak en te gemakkelijk gestoord. De lijnen werden geregeld door bombardementen vernietigd, waardoor de communicatie onderbroken werd. De radio, die in het begin van de Eerste Wereldoorlog nog maar in haar kinderschoenen stond, zou spoedig talrijke ontwikkelingen ondergaan.

De eerste ontvangers zijn aanvankelijk eenvoudige detectoren die vaak opgebouwd zijn uit natuurkristallen gekoppeld aan een goede selectieve resonator. Aan het einde van de oorlog verschenen de eerste radio-roepnamen, die een unieke aanduiding voor elk zendstation omvatten. Ze bestonden uit drie letters: de eerste letter stond voor het land, de tweede voor de naam van de compagnie en de derde voor het (militaire) gebouw.

’73 Ronny ON6CQ