DGPS uit Nederland stoort buurlanden

Storingen in de 70 cm-band in omringende landen veroorzaakt door DGPS-uitzendingen vanaf Nederlands grondgebied

dgps-b-1Sinds enkele jaren verleent het Agentschap Telecom vergunningen voor het gebruik van DGPS-zenders in het bovenste segment van de 70 cm-band.
Deze zenders veroorzaken een ernstige verstoring van de uitzendingen van de amateurdienst in de band 438-440 MHz. Vooral in de ons omringende landen België en Duitsland wordt dit gedeelte van de band veelvuldig als uitgangsfrequentie voor zowel FM-repeaters als relaisstations voor digitale spraak gebruikt.
Reeds in november 2002 heeft de VERON de hieruit voortvloeiende problemen onderkend en het Agentschap Telecom daar ook op gewezen.
Vooralsnog vindt het Agentschap de oplossing voor deze problemen door geen aanvullende toestemmingen voor onbemand frequentiegebruik meer te verlenen voor repeaters met een uitgangsfrequentie tussen 438 MHz en 440 MHz. Het door AT voorgestelde alternatief leidt tot een specifiek Nederlands bandplan dat sterk afwijkt van het bandplan, zoals dat in IARU Region 1 is overeengekomen en waarbij de internationale harmonisatie wordt genegeerd.

De VERON is reeds vele maanden met AT in overleg om tot een meer aanvaardbare oplossing te komen. De meningen lopen daarbij sterk uiteen.
In tegenstelling tot het Agentschap Telecom is de VERON van oordeel dat een Differential Global Positioning System (DGPS) niet als toepassing van de radiolocatiedienst mag worden gezien, maar, in overeenstemming met de internationaal geldende definities, als aardgebonden component van een satellietnavigatiesysteem moet worden beschouwd.
Voor zo’n toepassing is daarom in de band 438-440 MHz geen ruimte.

Tijdens de recent gehouden HAM-RADIO in Friedrichshafen heeft de VERON met DARC en UBA over deze zaak gesproken. De beide buitenlandse amateurverenigingen delen het VERON-standpunt en verklaarden zich bereid dat standpunt bij de Duitse en Belgische administratie te verdedigen.

Groepen zendamateurs hebben inmiddels bij verschillende Tweede-Kamerfracties hun ongenoegen geuit.
Zij wijzen daarbij o.a. op het innovatieve karakter van de experimenten die radiozendamateurs uitvoeren. Een zaak die zeker het ministerie van Economische zaken toch aan het hart moet gaan!!
De VERON ondersteunt deze pleidooien en vertrouwt erop dat het ministerie van EZ zal inzien dat het Agentschap Telecom in de DGPS-kwestie op de verkeerde golflengte opereert.

Zie ook dit artikel op de UBA site over storingen op de 70 cm band veroorzaakt door DGPS uitzendingen uit Nederland