UBA-DST organiseert de BIPT CW-proef

UBA-DST organiseert de BIPT CW proefIn 2019 organiseert UBA-DST voor de 4e maal de BIPT CW-proef. Voor diegenen die hun kennis van morse graag bevestigd zien met een officieel Belgisch BIPT-certificaat, is nu het ogenblik aangebroken. Je kunt je nog opgeven tot 13 maart!

In overeenstemming met het besluit van de Raad van BIPT van 2 augustus 2006 is het BIPT op de hoogte gebracht. De examinatoren zijn dan ook erkend door het BIPT. Het slagen voor deze proef levert een BIPT-certificaat op. Dat certificaat is erkend in alle landen die de CEPT-aanbevelingen TR61/01 & 02 toepassen.

Datum: 13 April 2019 om 13u30.
Plaats: Citadel z/n te Diest (lokalen UBA/DST).
Voor wie: ON radioamateurs en radioamateurs uit landen die de CEPT-aanbeveling TR61/01 & 02 toepassen.
Seinsnelheid: 5 WPM en/of 12 WPM (uw keuze)

Wens je aan deze CW-proef deel te nemen? Gelieve je dan aan te melden via een e-mail aan on6kl@uba.be met vermelding van volgende gegevens: Naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, adres, roepletters en een kopie van je identiteitskaart (recto/verso).

Opgelet: uiterste inschrijvingsdatum: 13 maart 2019

Meer informatie nodig?: on6kl@uba.be

Voorbereiding voor de BIPT CW-proef

Het internet biedt tal van toepassingen die je kunnen helpen bij de voorbereiding van de CW-proef (aanleren van tekens & snelheid verbeteren). Het meest aangewezen zijn die toepassingen die de Koch-methode gebruiken:

Ook voor smartphones bestaan er prachtige App’s:

  • ANDROID App: IZ2UUF Morse Koch CW (gratis)
  • iPhone App: Koch-trainer van Pignology

Het aanleren van morsetekens doe je het beste op een relatief hoge seinsnelheid (18 WPM). En met een grote afstand tussen de tekens en tekengroepen (spatiesnelheid = 5 WPM). Deze afzonderlijke instellingen voor seinsnelheid van de tekens en spatiesnelheid is in de meeste leerprogramma’s voorzien. Al naar gelang je vordert kan je dan de spatiesnelheid aanpassen naar een hogere waarde.

Een hoge seinsnelheid, eigen aan de Koch-methode, verbetert je “reactievermogen”. En hiermee vermijd je dat je punten en strepen gaat “tellen”.

Succes gewenst!

73, Lode/ON6KL