Het radioexamen in Assen van 16 mei 2018

Het radioexamen in Assen van 16 mei 2018

Tonny bekijkt het examen in Assen

Op 16 mei 2018 zijn in Assen voor de zesde keer zendamateurexamens afgenomen door de Stichting Radio Examens, de SRE. Deze Stichting verzorgt circa zes keer per jaar examens van het Agentschap Telecom. In de Stichting hebben leden van zowel de VERON als de VRZA. De examens vinden plaats in verschillende plaatsen verspreid over Nederland.

Gelukkig kunnen we in onze omgeving terecht in Assen in het buurthuis “het markehuus”, Scharmbarg 35. In de grootste zaal is er toch maar ruimte voor 29 kandidaten. De inschrijvingen waren dan ook al snel volgeboekt. De examens voor het F-certificaat beginnen om 13.00 uur en die voor N om 15.00 uur.

Nog steeds belangstelling voor het zendamateurisme

De belangstelling voor het zendamateurisme is gelukkig nog steeds actief. Maar er komen de laatste tijd in Groningen steeds vaker cursisten die zich aanmelden voor de cursus omdat ze behoefte hebben aan meer kennis op het gebied van elektronica. En die krijgen dan ook meteen een inleiding over het zendamateurisme.

Voor het zendexamen slaagden sinds 2000 ongeveer 14 cursisten per jaar, zodat er in totaal sindsdien meer dan 250 geregistreerde zendamateurs zijn bijgekomen. Gaan we uit van het een voorzichtige raming van het slagingspercentage van 75%, dan zijn dat meer dan 310 cursisten. Bij de laatste cursus in Groningen van september 2017 tot mei 2018 zijn er 15 geslaagd van de 17 cursisten. Men vond het examen kennelijk moeilijk omdat de kandidaten vrij laat uit het lokaal kwamen.

Voor F waren er 30 aanmeldingen uit het hele land, en van de 28 opgekomen kandidaten zij er 13 geslaagd, dit is een percentage van 46%. Voor N waren er 31 aanmeldingen en met 22 geslaagden van 29 opgekomen was het percentage 76%.

Wat houdt het zendamateurisme in?

De definitie luidt (van 28-8-2017). Radiocommunicatiedienst voor zelfstudie, onderlinge communicatie en technische onderzoekingen, uitgeoefend door bevoegde personen die zich voor de radiotechniek interesseren voor stikt persoonlijke motieven en zonder financieel belang.

Wereldwijde verspreiding

Wereldwijd zijn er ongeveer 2,8 miljoen amateurs in ongeveer 160 nationale verenigingen. In Nederland zijn de zendamateurs grotendeels verdeeld over twee verenigingen: DE VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek) met ca. 6200 leden in 63 regio’s en de VRZA (Vereniging van Radio Zend Amateur met ca. 100 leden in 14 regio’s. Een andere vereniging in Nederland is nog de nooddienst DARES (Dutch Amateur Radio Emergency Service).

De buurlanden

Nederland heeft zo ongeveer 10000 radioamateurs op een totaal van 17.016.967 inwoners in 2016. Nederland beslaat 41.543 km2 (15% water).

Duitsland is 8,5 keer groter met 357.121 km2 en 80.594.017 (2017) inwoners – 4,75x zo veel als Nederland. In Duitsland is de DARC (Duitse Amateur Radio Club) de centrale vereniging. Verhoudingsgewijs zijn er met 67,500 zendamateurs maar weinig meer dan in Nederland, nl : 1 op 1196.

België is met 30.528 km2 kleiner dan Nederland, met ca. 11.000.000 inwoners. Bij het enige orgaan voor de zendamateurs in België, de UBA (Unie van Belgische Zendamateurs) zijn 3039 leden geregistreerd, met een verhouding van 1 op 3620 verspreid over 80 locaties over het land. Er is in België ook een nooddienst de B-EARS (Belgische Emergency Amateur Radio Service).

Engeland en Ierland is de tellen volgens een callbook van de Radio Society Of Great Britain (RSGB) 87.500 amateurs. Op 53.000.000 inwoners en is met 130.395 km2 dus meer als 3 keer groter dan Nederland. Waarbij op de 605 mensen er 1 een zendamateur is.

Novice examen op 16 mei 2018 in Assen

Novice examen op 16 mei 2018 in Assen

Niet alleen hobby

De amateurs, als gezegd boven, houden zich ook bezig met doelen buiten de directe hobby. Ze zetten hun kennis ook in bij calamiteiten en in geval van nood. Zelfs in de tijd van internet heeft het beoefenen van de radiohobby niets van zijn fascinaties verloren. Integendeel, veel van de nieuwe (digitale) technieken laten zich prima met onze hobby verenigen en zijn niet meer weg te denken. Kortom het is een amateur hobby met een wereldwijde blik en de aarde omspannend. Radioamateurs zijn niet alleen technisch en wetenschappelijk bezig, maar zijn ook sociaal geëngageerd.

Nieuwe cursussen in Assen en omgeving

Geïnspireerd door het mooie resultaat van 16 mei in Assen worden weer cursussen voor zowel de F- als de N-licentie gestart. Eind augustus wordt er weer begonnen. Er zijn al aanmeldingen voor beide cursussen binnen. De cursussen worden gegeven op de locatie van De Jonge Onderzoekers (DJOG) aan de Dirk Huizingastraat 13 in Groningen.

Belangstellenden kunnen zich per email melden bij pa4ton@veron.nl. Dan wordt uitgebreide informatie toegezonden.

De cursus kan ook schriftelijk worden gevolgd. Daarbij wordt dan huiswerk opgegeven aan de hand van examenvragen. In de retourmail worden dan niet alleen de antwoorden gegeven, maar ook de uitwerkingen. De reden hiervoor is dat de nadruk moet liggen op het beredeneren en onderbouwen van het antwoord.

73, De Tonny, PA4TON