Club Log stelt QSO gegevens beschikbaar voor analyse

Club Log door Michael Wells G7VJRHet analyseren van onbewerkte gegevens (raw data) uit Club Log is nu niet langer afhankelijk van de inspanningen van Michael Wells G7VJR, de man achter Club Log. Vanaf heden kan iedereen deze raw data downloaden.

Oproep aan lezers

Michael schrijft in zijn blog dat het redelijk moeilijk is om een overzichtelijk rapport te maken vanwege de significante verschillen in dagelijkse en maandelijkse activiteiten. Denk aan de uploads van QSO’s van DX expedities en de vele contesten die plaatsvinden. Hij gaat maandelijks de ruwe gegevens beschikbaar stellen en roept een ieder op om nieuwe en bruikbare rapporten te maken. De meest overzichtelijke rapporten gaat hij dan publiceren.

Download van Club Log gegevens

De laatste versie van gegevens uit Club Log kun je downloaden via deze link

  • Het bestand in .CSV formaat wordt maandelijks rond de 10e bijgewerkt.
  • De dataset bevat per dag het totaal aantal QSOs per mode, startend 1-1-1990. De laatste versie bevat meer dan 10.000 records. Voor het maken van een bruikbare grafiek raadt Michael aan met een selectie van de gegevens te werken.
  • Aangezien sommige gebruikers niet direct de gegevens naar Club Log uploaden is het zinvol om de laatste 2 a 3 maanden aan gegevens niet te gebruiken, hiermee blijven de gegevens representatief.
  • Om de enorme uitschieters in de grafiek af te vlakken is Michael met name geïnteresseerd in welke “smoothing” functie is gebruikt. Zelf gebruikt hij een voortschrijdend gemiddelde over 28 dagen.
  • Bij grafieken gemaakt uit deze data de bron vermelden “Source data: clublog.org”

Zelf aan de slag

Met de gegevens uit Club Log en de standaard functies in Excel, zonder voortschrijdend gemiddelde, heb ik een grafiek gemaakt over de eerste drie maanden van dit jaar en die ziet er dan zo uit:

Club Log QSOs per mode 1e kw 2018

De pieken, groot en klein, in de grafiek zijn duidelijk afkomstig van de contesten gehouden in het eerste kwartaal 2018:

  • 24/25 maart 2018 – CQ WW WPX contest – SSB
  • 17/18 februari 2018 – ARRL International DX Contest – CW
  • 10/11 februari 2018 – CQ WW RTTY WPX Contest – RTTY
  • 10/11 februari 2018 – VERON PACC contest – CW en SSB

Gemiddeld aantal QSOs per mode

Verder valt het op dat het gebruik van FT8 vrij constant is over de gehele periode, gemiddeld 42.500 QSOs per dag. Tegen mijn verwachtingen in zijn de DX expedities, aantal QSOs tussen haakjes, in deze periode zoals: 3D2EU Rotuma (30.000), XR0YD Paaseiland (46.000), 3C0W Annobon (54.000) en 3C3W Equatoriaal-Guinea (30.000) niet waarneembaar. Achteraf niet zo vreemd gezien het gemiddeld aantal QSOs per dag.

De opkomst van FT8

Sinds de introductie van FT8 medio 2017 is het goed te zien hoe deze nieuwe mode zich verhoudt tot de overige modi (CW, phone en RTTY) en in het bijzonder een mogelijke afname in het gebruik van die modi. De laatste door Michael gepubliceerde grafiek over 2017 laat de opkomst van FT8 duidelijk zien

Club Log grafiek met modi die door radio amateurs in 2017 zijn gebruikt en de opkomst van FT8

Grafiek uit Club Log met modi die door radio amateurs in 2017 zijn gebruikt. Credit: clublog.org