ON Contest 2022: Reglement voor niet-ON stations

ON Contest 2020: Reglement voor niet-ON stationsHet gewest Mechelen (MCL) van de UBA nodigt alle amateurs uit deel te nemen aan de ON Contest 2022.  Dit is de 42e ON Contest.

Datum en tijd ON Contest

  • 25 september 2022 : van 7 tot 10 UTC : 6 m Fone en CW
  • 2 oktober 2022 :van 6 tot 9 UTC :80 m SSB
  • 9 oktober 2022: van 6 tot 9 UTC : 80 m CW
  • 16 oktober 2022:van 7 tot 10 UTC : 2 m Fone en CW

Reglement ON contest

  • Men mag enkel ON stations werken.
  • Uit te wisselen code : RS(T) + QSO nummer vanaf 001.
  • De ON stations geven ook nog de afkorting van hun UBA gewest, vb: 59001 MCL
  • Elk QSO met een Belgisch stations telt voor 3 punten.
  • De vermenigvuldiger is de som der verschillende gewerkte UBA gewesten.

Getuigschrift

In elk contestdeel ontvangen de winnaars van elk land een getuigschrift, als ze minstens 25 geldige QSO’s in de contest gemaakt hebben.

Logs

De logs in cabrillo formaat moeten ten laatste 7 dagen na de ON contest 2022 verzonden worden naar:

Welters Leon ON5WL
Borgstraat 80
B 2580 Beerzel
Belgie

e-mail : ubaon@uba.be

Meer informatie