Hope QSO Party voor SWL

Hope QSO PartiesNu velen van ons als gevolg van de Corona-epidemie genoodzaakt zijn de tijd thuis door te brengen, kan het geen kwaad om wat extra afleiding te hebben. Dat heeft de RSGB op het idee gebracht om gedurende een aantal weken alle werkdagen een korte contest van 90 minuten uit te schrijven, de “Hope QSO Parties”. Dat gebeurt afwisselend in de modes CW, SSB, RTTY en FT4. De deelnemers daaraan zijn gelicenseerde zendamateurs, maar aan luisteramateurs is daarbij kennelijk niet gedacht.

De NLC heeft daarom gemeend in dat gat te moeten springen en aan de “Hope QSO Parties” een contest voor de luisteramateurs te koppelen. Hierna wordt kort uiteengezet wat er van de deelnemende luisteramateur wordt verwacht. Blijf niet eenzaam thuis zitten, doe mee en laat zien dat de luisteramateurs actief zijn!

De Hope QSO Party voor SWL is eenvoudig van opzet. Wat je moet doen is: op de tijden genoemd in onderstaande schema je ontvanger bijzetten en de gehoorde verbindingen in de QSO Party loggen: roepnamen en uitgewisselde gegevens. Elk door jou gelogd QSO levert één punt op, ongeacht in welke mode de QSO party op dat moment plaatsvindt. Je mag alle in de QSO Party gebruikte modes door elkaar gebruiken. Het is dus niet nodig om per mode een apart log bij te houden. Je score is dan gewoon alle bij elkaar opgetelde punten, ongeacht de mode. Vervolgens stuur je het log na elke contest binnen een week naar NL290@veron.nl.

Verdere gegevens op onze SWL pagina’s.