Herdenking 75-jarig bestaan van de NAVO

Herdenking 75-jarig NAVOTer gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de NAVO, zijn er op 20 en 21 april 2024 zoveel mogelijk Koude Oorloglocaties open voor publiek. Dan komen er, net als in het Koude Oorlogweekend van 2023, ook weer radiostations in de lucht. Tijdens het Koude Oorlogweekend ter gelegenheid van 60 jaar Cubacrisis op 22 en 23 oktober 2022 (met 60 objecten geopend voor het publiek) schonken we ook aandacht aan radio. Tenslotte was communicatie ook toen erg belangrijk; niet alleen tussen de diverse onderdelen, maar ook voor alle geheime communicatie. Uiteindelijk resulteerde dat in maar liefst 26 deelnemende stations, die in de lucht kwamen vanaf een (voormalige) Koude Oorloglocatie met een special call.

Verbindingen per locatie

Hoewel het uitdrukkelijk geen contest was en het aantal verbindingen per locatie varieerde van 4 tot 400, was het aantal contacten toch indrukwekkend;

  • ruim 2300 verbindingen op HF (voornamelijk 40 en 20 meter)
  • ruim 260 verbindingen op VHF en UHF
  • modes SSB, CW, FM en FT-8
  • QRP-opstellingen met accu’s en eensimpel draadje tot halve conteststations met grote antennes

Het leuke was dat we niet alleen maar verbindingen maakten, maar ook het aanwezige publiek konden vertellen wat we deden, waarom we het deden en wat de rol van draadloze communicatie in de Koude Oorlog was. Gezien de reacties van het publiek, zijn we hier goed in geslaagd en dat is een mooie promotie van onze hobby.

NAVO 75 jaar

Gezien de reacties van zowel de stations, objectbeheerders als de bezoekers, besloten we om ook in 2024 een soortgelijk landelijk evenement te organiseren. Daarom zullen we vanwege het feit dat de NAVO 75 jaar geleden is opgericht, op 20 en 21 april 2024 weer zoveel mogelijk Koude Oorloglocaties openstellen voor het publiek en ook in de lucht brengen. We hopen opnieuw veel verbindingen te maken!

De aanmeldingen lopen nog, maar de volgende locaties hebben we al genoteerd (PDF met stand half april 2024).

Wellicht zijn er nog mensen die ook willen meedoen. Dat kan zeker; mocht je belangstelling hebben, laat het dan weten en wij koppelen je aan een Koude Oorlogobject. Er zijn nog een aantal provincies onderbelicht!

Namens de radio-organisatie van het NAVO-weekend, Michel Bleijenberg PD4AVO en Dan de Bruijn PA1FZH