UBA Lente Contest 2018

UBA Lente Contest 2018

De UBA Sectie DST (Diest) nodigt alle radioamateurs uit om deel te nemen aan de 35ste uitgave van de UBA LENTE CONTEST 2018.

1. Contestdata / Contestdelen

HF-80m CW: 04 maart 2018 (07.00-11.00 uur UTC).
VHF-2m Phone/CW: 11 maart 2018 (07.00-11.00 uur UTC).
HF-80m Phone: 18 maart 2018(07.00-11.00 uur UTC).
VHF-6m Phone/CW: 25 maart 2018 (06.00-10.00 uur UTC).

Opgelet: alleen UTC-tijd in de log is geldig!

2. Contest call

CQ UBA contest.

3. Punten

3 punten per verbinding.
Enkel point to point verbindingen via de ether zijn toegelaten.

4. SWL’S

Aan eenzelfde GEHOORD station mag slechts éénmaal punten toegekend worden.

Eenzelfde TEGENSTATION mag maximaal 10 keer voorkomen.

In ieder gelogd QSO dient minstens één van de stations een ON station te zijn.

5. Vermenigvuldigers

Iedere gewerkte UBA sectie (lettergroep van 3 letters), te vermelden door ON stations lid van de UBA. vb.: DST, OSB en LGE zijn 3 vermenigvuldigers.
De lettergroep XXX, te vermelden door ON stations NIET lid van de UBA.
De lettergroep UBA, te vermelden door het Nationaal verenigingsstation ON4UB.
Enkel voor ON stations: ieder land dat voorkomt in de DXCC lijst, uitgezonderd ON.

6. Uit te wisselen gegevens

ON deelnemers: Rapport = RS(T) + QSO serienummer beginnend met 001 + UBA sectie of XXX voor NIET UBA leden: vb.: ON4DST -gegeven 59(9)001 DST -ontvangen 59(9)003 MCL.
Niet ON deelnemers: Rapport = RS(T) + QSO serienummer beginnend met 001. vb.: PA3AWV -gegeven 59(9)001 -ontvangen 59(9)002 DST.

Het QSO serienummer moet continu doorlopen, ongeacht de wijze van transmissie (VHF).

7. Buitenlandse deelnemers

Enkel verbindingen met ON stations zijn geldig.

8. Eindscore

Totaal QSO punten x Totaal VERMENIGVULDIGERS.

9. Klassementen

Individueel klassement per contestdeel:

ON Stations (QRP apart klassement).
Buitenlandse Stations (QRP apart klassement).
SWL Stations ON.
Buitenlandse SWL Stations.

10. QRP stations

QRP stations vermelden duidelijk “QRP” in de log hoofding.

Opmerking: maximum toegelaten uitgangsvermogen: CW = 5 Watt, Phone = 10 Watt.

11. Trofeeën

De winnaars van elk klassement ontvangen een award, indien zij minstens 25 geldige QSO of 25 gehoorde stations in hun log hebben.
Een wisselbeker is voorzien voor het winnend gewest HF en VHF. Na 3 OPEENVOLGENDE overwinningen door eenzelfde gewest wordt deze wisselbeker eigendom van dit gewest.

12. Logs

Enkel CABRILLO logfiles worden aanvaard.

Hernoem de bestanden naar MYCALL.CBR of MYCALL.LOG waar “MYCALL” uw roepnaam is. (Voorbeelden ON4DST.CBR of ON4DST.LOG).

Zorg ervoor deze in te sturen in het juiste Cabrillo formaat.

Er worden GEEN papieren logs meer aanvaard!

“Cabrillo header” moet het volgende bevatten:

Callsign.
Naam, voornaam en volledig adres.
UBA-gewest (enkel voor UBA-leden).
Categorie waar u in deelneemt.
Stationsbeschrijving met zendvermogen.

Onvolledige logs dienen als ‘checklog’.

Opmerking: elke amateur kan per contestdeel slechts één log insturen, ofwel als SWL, ofwel als zendamateur).

13. Deadline

De logs moeten ten laatste 2 weken na IEDERE contestdatum bezorgd worden via http://Springcontest.on4dst.be

14. Diskwalificatie

Logs waar meer dan 5% van de geclaimde QSO’s foutieve vermeldingen vertonen, worden gediskwalificeerd.
Indien éénzelfde persoon meer dan één log per contestdeel instuurt, worden deze logs gediskwalificeerd.
Ontbreken van 1 of meerdere uit punt 12 opgesomde gegevens kan aanleiding geven tot diskwalificatie.

15. HF bandplanning

Aan iedere deelnemer wordt gevraagd zich aan de bandplanning te houden. De contest voorkeurfrequenties op 80m zijn:

CW van 3,510 tot 3,560 MHz.
SSB van 3,600 tot 3,650 MHz en 3,700 tot 3,775 MHz.

16. Opmerking

Door hun deelname verklaren de deelnemende stations:

gewerkt te hebben volgens de geldende regels voor radioamateurs in hun land.
Het contestreglement en iedere beslissing van het UBA lentecontestcomité te aanvaarden

Veel succes! Het UBA lentecontestcomite: ON3LIS-ON6KL.