CQ World Wide 160 meter wedstrijd op 23-25 februari 2024

CQ World Wide 160 meter-wedstrijd op 23-25 februari 2024Doe je aanstaand weekend nog mee met de CQ World Wide 160 meter wedstrijd? Het is in SSB van 22:00 utc op 23 februari tot 22:00 utc op 25 februari 2024.

De wedstrijd bestaat uit twee afzonderlijke evenementen. In het laatste volle weekend van januari wordt in CW gewerkt. En komend weekeind, het laatste volle weekend van februari, wordt de wedstrijd in “spraak” gehouden. Daardoor is het voor ieder wat wils.

DEADLINE VOOR HET INDIENEN VAN LOG’S IS VIJF DAGEN!

I. DOEL

Voor amateurs over de hele wereld om contact op te nemen met andere amateurs in zoveel mogelijk Amerikaanse staten, Canadese provincies en landen die gebruik maken van de 160 meter-band.

II. BANDGEBRUIK

1810–2000 kHz in ITU-regio 1. 1800–2000 kHz in ITU-regio’s 2 en 3. Alle deelnemers worden aangemoedigd zich zo veel mogelijk te verspreiden, waarbij ze de frequentiebeperkingen en vermogenslimieten voor hun eigen land moeten naleven. Elke overtreding van het ITU-bandgebruik kan leiden tot diskwalificatie.

Houd rekening met andere gebruikers van datamodes zoals FT8 in de wedstrijdbandsegmenten.

III. CATEGORIEËN

Alleen voor één operator met assistentie: Het gebruik van één en slechts één externe ontvanger binnen een straal van 100 kilometer van de hoofdzenderlocatie is toegestaan, naast de ontvanger op de zenderlocatie. WebSDR’s zijn prima, maar moeten zich binnen de limiet van 100 km bevinden. De regel is ontworpen om tegemoet te komen aan nieuwe technologie en voor degenen die hoge geluidsniveaus ervaren op de zendlocatie. Iedereen die betrapt wordt op het gebruik van een externe ontvanger buiten de limiet, wordt gediskwalificeerd.

Voor alle categorieën: De hoofdlocatie is gedefinieerd omdat alle zenders, ontvangers en antennes zich op hetzelfde aaneengesloten terrein moeten bevinden. Als het pand niet aaneengesloten is, moet alle apparatuur binnen een straal van 1500 meter vallen. Alle antennes moeten via draden op het hoofdstation worden aangesloten. Deze regel geldt voor alle deelnemers.

Er is slechts ÉÉN CQ Running-frequentie toegestaan ​​voor elk station. “Flip Flopping” tussen 2 frequenties gedurende dezelfde periode (en dus 2 frequenties in beslag neemt) is onsportief en zal resulteren in diskwalificatie.

Het gebruik van zogenaamde “Chat Rooms” via internet of soortgelijke middelen voor communicatie tussen stations of operators tijdens de wedstrijdperiode is ten strengste verboden. Regel of bevestig QSO’s op geen enkele andere manier dan door gebruik te maken van de 160-meterband en dezelfde modus als gebruikt in de wedstrijd. Dergelijk gebruik kan, ter beoordeling van de commissie, leiden tot diskwalificatie. Het gebruik van zelfspot is in geen enkele categorie toegestaan.

Let op:

Bediening op afstand voor NIET-ONDERSTEUNDE vermeldingen is toegestaan ​​onder de volgende voorwaarden:

  • Het gebruik van een ontvanger die zich buiten de hoofdlocatie bevindt, is ten strengste verboden.
  • Het gebruik van een aparte ontvanger op de locatie van de afstandsbediening is ten strengste verboden.
  • Elke ontvanger die zich niet fysiek op de hoofdlocatie van TX bevindt, is ten strengste verboden. Dit geldt ook voor ontvangers die via internet of RF zijn verbonden en die zich niet op de hoofdTX-locatie bevinden.
  • Als het op afstand bediende station zich in een andere DXCC-entiteit bevindt, moet het voldoen aan alle lokale landelijke regelgeving.

Bedrijfstijd: Elke wedstrijd duurt 48 uur en begint om 2200Z. Stations met één operator mogen slechts 30 van de 48 uur in bedrijf zijn. Multi-Operator-stations kunnen 40 uur in bedrijf zijn. De vrije tijd moet voor alle categorieën minimaal 30 minuten duren.

Mogelijke operators

(A) Eén operator: Eén persoon voert alle bedienings-, registratie- en detectiefuncties uit. De maximale bedrijfstijd bedraagt ​​30 uur. Hulp bij het vinden van QSO’s is NIET toegestaan* (zie definitie hieronder). Er is op elk moment slechts één verzonden signaal toegestaan. Het maximale vermogen bedraagt ​​1500 watt totaal vermogen.

(B) Eén operator/laag vermogen: Hetzelfde als (A) met de uitzondering dat het uitgangsvermogen niet hoger mag zijn dan 100 watt . Stations in deze categorie concurreren alleen met andere Low Power-stations.

(C) QRP: Hetzelfde als (A) met de uitzondering dat het uitgangsvermogen niet hoger mag zijn dan 5 watt. Stations in deze categorie concurreren alleen met andere QRP-stations. Let op: Alle QRP-stations kunnen QSO-zoekhulp gebruiken .

(D) Single Operator Assisted/High Power: Hetzelfde als (A) met de volgende uitzonderingen: Het gebruik van QSO-zoekhulp IS toegestaan. Het gebruik van slechts één externe ontvanger binnen een straal van 100 kilometer van de zenderlocatie is toegestaan.

(E) Eén operator ondersteund/laag vermogen: Hetzelfde als (D) met de volgende uitzonderingen: Het uitgangsvermogen mag niet hoger zijn dan 100 watt .

(F) Multi-operator: ALLEEN HOOG VERMOGEN. Alle regels zijn van toepassing zoals bij Single Op Assisted ( behalve externe ontvangers zijn NIET toegestaan ); er zijn echter meer dan één operator (persoon) bij de operatie betrokken. De maximale bedrijfstijd bedraagt ​​40 uur. Er is op elk moment slechts één verzonden signaal toegestaan. Maximaal vermogen bedraagt ​​1500 watt .

Definitie:

* QSO VINDENDE HULP: Het gebruik van elke technologie of andere bron die de operator een roepnaam of multiplier-identificatie van een signaal biedt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van een CW-decoder, DX-cluster, DX-spottingwebsites (bijv. DX Summit), lokale of externe roepnaam- en frequentiedecoderingstechnologie (bijv. CW Skimmer of Reverse Beacon Network), of operationele regelingen waarbij andere personen betrokken zijn.

IV. UITWISSELING

RS(T) en staat voor de VS, provincie voor Canada en CQ Zone voor DX. Let op: Zones zijn alleen locatie-indicatoren en tellen niet mee voor vermenigvuldigers.

V. VERMENIGVULDIGER

Amerikaanse staten: (48 aangrenzende staten); Amerikaans District van Columbia (DC) (1)

Canadese provincies: (14) VO1, VO2, NB, NS, PEI (VY2), VE2, VE3, VE4, VE5, VE6, VE7, VE8 (NWT), VY1 (YUK), VY0 (NU). Opmerking VO1 en VO2 zijn vanwege traditie gescheiden.

DXCC-landen en inclusief WAE-landen: WAE: 1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD , GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT (zonder IG9/IH9 Zone 33 die vermeld zijn in Afrika), JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB.

VI. PUNTEN

  • Contacten met stations in eigen land: 2 punten.
  • Contacten met andere landen op hetzelfde continent: 5 punten.
  • Contacten met andere continenten: 10 punten
  • Maritieme mobiele contacten tellen voor 5 punten. Er is geen vermenigvuldigingswaarde voor een maritiem mobiel contact.

VII. SCOREN

Alle stations: de eindscore is het resultaat van het totaal aantal QSO-punten vermenigvuldigd met de som van alle vermenigvuldigers (staten, VE-provincies, DX-landen).

VIII. PRIJZEN

Aan alle inzendingen worden certificaten uitgereikt. Ze kunnen worden gedownload en zijn hier te vinden.

Er worden trofeeën uitgereikt aan topscorers in vele categorieën. De trofeeën en donateurs voor alle categorieën vind je hier.

Als u geïnteresseerd bent in het sponsoren van een plaquette, neem dan contact met ons op via dit mailadres.

IX. CLUBCOMPETITIE

Elke club die minstens drie logs indient, mag deelnemen aan de clubcompetitie. De naam van de club moet duidelijk worden vermeld onder clubcompetitie op het samenvattingsblad of het samenvattingsgedeelte van het Cabrillo-logboek. Zorg ervoor dat alle deelnemers van uw club dezelfde clubnaam (hetzelfde gespeld) gebruiken in de Cabrillo-inzending. De meeste clubnamen vind je hier.

Als u niet aan dit verzoek voldoet, kan dit tot gevolg hebben dat uw score niet wordt bijgeschreven op de inzending van uw club.

X. LOGBOEKINSTRUCTIES

De deadline voor het indienen van logboeken is 5 dagen vanaf het einde van de wedstrijd. Dus voor SSB is dit 2200z 1 maart 2022.

Het indienen van Cabrillo-logboeken is vereist. Dien CQ WW 160 meter wedstrijdlogboeken in via de webuploadtool op deze webpagina.

Papieren/schijflogboeken: Papieren logboeken of andere formaten dan Cabrillo worden niet langer geaccepteerd voor indiening.

Voor problemen waarbij meer tijd nodig is voor het indienen van logbestanden, kunt u een e-mail sturen naar < director@CQ160.com >. Wij zullen er alles aan doen om u tegemoet te komen als u een geldige reden voor vertraging heeft.

Cabrillo-geformatteerde logs worden ontvangen door een logverwerkingsrobot. Als uw log correct is verzonden, antwoordt de robot met een bevestiging. Als er een probleem is met uw log, stuurt de robot u een foutmelding met suggesties voor het oplossen van uw log. Lees deze e-mail aandachtig. De meeste problemen met het indienen van logboeken zijn klein en kunnen in één keer worden verholpen. Dien uw logboek zo vaak in als nodig is. Het laatst ingediende logbestand is de versie die meetelt voor uw officiële deelname. U kunt de status van uw log controleren op onze webpagina Log ontvangen tabblad. Andere vragen kunnen worden gestuurd naar < questions@cq160.com >.

XI. STRAFFEN EN DISKWALIFICATIE

De logbestanden worden aan een kruiscontrole onderworpen en er worden, naar goeddunken van de commissie, sancties opgelegd voor contacten die slecht of kapot zijn. Het slechte QSO wordt verwijderd en er wordt alleen op de punten een straf van nog twee gelijkwaardige QSO’s toegepast. Er mag geen boete worden opgelegd voor unieke QSO’s, tenzij deze als buitensporig worden beschouwd. Een log kan worden gediskwalificeerd wegens overtreding van de regels voor amateurradio, onsportief gedrag of het claimen van buitensporige, niet-geverifieerde contacten.

Rapportbestandsuitvoer met berekeningen van de eindscore zal voor alle deelnemers beschikbaar zijn nadat de resultaten zijn gepubliceerd. De beslissingen van de CQ WW 160 Wedstrijdcommissie zijn definitief.

XII. VERKLARING

Door een CQ 160 Meter Wedstrijdlogboek in te dienen, en rekening houdend met de inspanningen van de CQ WW 160 Wedstrijdcommissie om dat logboek te bekijken en te evalueren, gaat een deelnemer er onvoorwaardelijk en onherroepelijk mee akkoord dat hij/zij: 1) de regels van de wedstrijd heeft gelezen en begrepen wedstrijd en stemt ermee in eraan gebonden te zijn, 2) wordt geëxploiteerd volgens alle regels en voorschriften die betrekking hebben op amateurradio voor de locatie van het station, 3) stemt ermee in dat de loginvoer voor het publiek toegankelijk mag worden gemaakt, en 4) aanvaardt dat de uitgifte van diskwalificaties en andere beslissingen van de commissie zijn officieel en definitief. Als een deelnemer niet wil of kan instemmen met al het voorgaande, mag de deelnemer de inzending niet indienen of de inzending alleen als Checklog indienen.

Met dank aan Ronny Plovie ON6CQ