De UBA CW DX Contest 2024

De UBA CW DX Contest 2024

Aanstaand weekend, op 24 en 25 februari 2024, vindt de UBA CW DX Contest plaats. En de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs (UBA) nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze wedstrijd, die de hoge bescherming van de Europese Unie geniet.

De 37e EUROPEAN UNION TROPHY zal toegekend worden aan de hoogst scorende Single Operator High Power en de Single Operator Low Power uit een land van de Europese Unie zowel voor de SSB als de CW competitie.

De Russische Federatie en Wit-Rusland zijn uitgesloten

Met betrekking tot deelname aan activiteiten van competitieve aard (contesten, ARDF-wedstrijden, behalen van awards, e.d.) heeft het UBA-bestuursorgaan besloten dat de UBA de maatregelen van diverse IARU zusterverenigingen en reguliere sportorganisaties bijtreedt. Dit houdt in dat, tot nader order, radioamateurs uit de Russische Federatie en Wit-Rusland van deelname worden uitgesloten.

De IARU stipuleert dat politiek en het radioamateurisme geen uitstaan met elkaar mogen hebben. Dat de UBA besloten heeft Russen en Wit-Russen te weren uit door haar georganiseerde activiteiten met competitieve strekking vindt zijn oorsprong in het feit dat we oordeelden dat het om een morele kwestie gaat en niet om politiek. QSO’s met de Russische Federatie en Wit-Rusland tellen derhalve voor 0 QSO punten en 0 punten voor vermenigvuldigers.

Stuur de logs op tijd in!

Hou er rekening mee dat de einddatum voor het inzenden van de log zeven dagen is. De einddatum is dus 3 maart om 23:59 UTC (de lokale tijd is dus 4 maart 00h59).

Het volledig UBA CW DX Contest reglement is terug te vinden via deze link.

De UBA CW DX Contest 2024Stations met QTH in België

 • AH – Single Operator 6 uur Hoog Vermogen alle banden. (HAREC).
 • AL – Single Operator 6 uur Laag Vermogen alle banden. (HAREC en ON2).
 • BH – Single Operator 12 uur Hoog Vermogen alle banden. (HAREC).
 • BL – Single Operator 12 uur Laag Vermogen alle banden. (HAREC en ON2).
 • CH – Single Operator 24 uur Hoog Vermogen alle banden. (HAREC).
 • CL – Single Operator 24 uur Laag Vermogen alle banden. (HAREC en ON2).
 • D – Multi Operator alle banden.
 • E – Single Operator QRP alle banden. (Maximum 18 uur toegestaan) (HAREC, ON2, ON3).
 • BASE – Single Operator Basisvergunning alle banden (Voorbehouden aan ON3 stations bediend door een houder van een basisvergunning).
 • F – SWL (ONL) alle banden (Reglement zie item 12 via deze link).

Stations met QTH buiten België

 • A10HP – Single Operator 10 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A10LP – Single Operator 10 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A15HP – Single Operator 15 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A15LP – Single Operator 15 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A20HP – Single Operator 20 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A20LP – Single Operator 20 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A40HP – Single Operator 40 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A40LP – Single Operator 40 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A80HP – Single Operator 80 meter Hoog Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • A80LP – Single Operator 80 meter Laag Vermogen (24 uur activiteit is toegestaan),
 • CHP – Single Operator Hoog Vermogen alle banden (24 uur activiteit is toegestaan),
 • CLP – Single Operator Laag Vermogen alle banden (24 uur activiteit is toegestaan),
 • D – Multi Operator alle banden,
 • E – Single Operator QRP alle banden (Maximum 18 uur toegestaan),
 • F – SWL alle banden (Reglement zie item 12 via deze link).

Opmerkingen

 • Stations die willen deelnemen in een single band categorie, maar die ook een aantal QSO’s op andere banden maken zijn verplicht om al hun QSO’s te sturen in 1 logfile. Zorg ervoor dat de Cabrillo header de juiste single band categorie vermeld.
 • Stations in categorie D dienen zich te houden aan de 10 minutenregel. Een station moet minstens 10 minuten op dezelfde band blijven alvorens van band te veranderen. De 10 minuten gaan in vanaf het eerste QSO op een band. Het gebruik van een station om nieuwe vermenigvuldigers te werken op een andere band binnen de verplichte 10 minuten (een zogenaamd multiplierstation) is toegestaan.
 • Hoog Vermogen meer dan 100 Watts uitgangsvermogen.
 • Laag Vermogen maximum 100 Watts uitgangsvermogen.
 • QRP in SSB maximum 10 Watts uitgangsvermogen, in CW maximum 5 Watts uitgangsvermogen.
 • Contest Online ScoreBoard

Frequenties

De UBA CW DX Contest 2024De contest heeft plaats op 80, 40, 20, 15 en 10 meter met inachtneming van het IARU-bandplan en de IARU Contestvoorkeur frequenties.

WAARSCHUWING: Niet-naleving van de bandplanning kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

Uit te wisselen gegevens

 • Stations met QTH in België: RS(T) + serienummer, te beginnen met 001 + de afkorting van de UBA sectie (vb. 59001 ACC). De sectie maakt integraal deel uit van het rapport en moet in de log vermeld staan. Stations die geen lid zijn van de UBA gebruiken XXX. Nationale UBA stations (ON4UBA, ON4DIG en ON4YLC) gebruiken UBA als sectie.
 • Stations met QTH buiten België: RS(T) + serienummer, te beginnen met 001.

Puntentelling voor stations met QTH buiten België:

 • Een QSO met een Belgisch station 10 punten.
 • Een QSO met een station in één van de DXCC landen van de Europese Unie op het ogenblik van de contest 3 punten.
 • Alle andere QSO’s 1 punt.

Een bijkomende bonus zal toegekend worden aan buitenlandse stations op basis van het aantal QSO’s met België op het aantal geldige QSO’s. Voorbeeld: 50 QSO’s met België (500 QSO points) op een totaal van 320 QSO’s betekent 15,6 % QSO’s met België en geeft je (15,6 % van 500 Belgische QSO punten) een extra van 78 QSO punten op je totaal QSO punten. Deze berekening wordt gedaan nadat de log is nagezien.

Vermenigvuldigers

Stations met QTH buiten België.

 • Op elke band alle UBA secties. XXX te gebruiken door niet UBA leden telt NIET als vermenigvuldiger.
 • Alle Belgische prefixen zoals ONx, OOn, OPn, OQn, ORn, OSn, OTn (x 1 – 9) (n 0 – 9).
 • De DXCC landen van de Europese Unie op het ogenblik van de contest: 5B, 9A, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EI, ES, F, FG, FM, FR, FY, HA, I, IS, LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK, OM, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV/A, TK, YL en YO.

Opmerking: Een QSO met een Belgisch station kan je twee vermenigvuldigers geven (UBA sectie en prefix). Vermenigvuldigers tellen één maal per band.

Eindresultaat UBA CW DX Contest 2024

Het totaal aantal QSO-punten (op alle banden) vermenigvuldigd met het totaal aantal vermenigvuldigers (op alle banden).

Stuur de log enkel naar ubacw@uba.be en vermeldt in de onderwerplijn “UBACW – uw CALL”.

Gebruik geen ander adres anders komt de log niet op de juiste plaats aan. Je zal een bevestiging ontvangen als de log in het juiste formaat is. Enkel het Cabrillo formaat wordt aanvaard. Let er op a.u.b. dat in je log de juiste categorie vermeld wordt.

Veel plezier in de UBA CW DX contest!

Met dank aan Ronny Plovie ON6CQ

De UBA DX Contest 2024