Hamradio 2018: gezamenlijke Benelux stand VERON, UBA en RLX?

HamRadio Friedrichshafen

Als het aan algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF en voorzitter PR-commissie Johan Jongbloed PA3JEM ligt, staat er volgend jaar een Benelux stand op de HamRadio in Friedrichshafen.

“Samen sta je internationaal toch sterker dan alleen”

De webredactie sprak met Johan Jongbloed PA3JEM, dit jaar beursmanager, over de sfeer op HamRadio. “De sfeer is bijzonder goed en dat geldt ook voor de belangstelling voor de VERON. Er staan eigenlijk wel continu bezoekers bij onze stand. Van Nederlandse radioamateurs die even een praatje komen maken, tot officials van de IARU en andere grote amateurverenigingen zoals ARRL, RSGB, DARC en REF. Zo hebben we ook gesproken met bestuursleden van andere verenigingen kennis en informatie uitgewisseld. De VERON vindt internationale samenwerking belangrijk om de belangen van radioamateurs te behartigen. Samen sta je internationaal toch sterker dan alleen.”

Na een uitvoerig gesprek over o.a. de toekomst van amateurradio en internationale samenwerking, schudt VERON voorzitter Remy Denker PA3AGF de hand van ARRL president Rick Roderick K5UR en ARRL vice president foreign affairs Jay Bellows KØQB.

“Één grote Benelux stand met VERON, UBA en RLX”

Jongbloed wil volgend jaar graag een Benelux stand op HamRadio, hij licht toe: “We staan hier pal naast onze collega’s van de verenigingen UBA, de Belgische afdeling van de IARU en de RLX, de Luxemburgse afdeling van de IARU. Het contact en de samenwerking met deze verenigingen hier op deze beurs is buitengewoon goed. De sfeer is ook bijzonder collegiaal. Uit de gesprekken met deze verenigingen komt ook duidelijk naar voren, dat flink wat problematiek rondom amateurradio in deze landen overeenkomt met wat wij in Nederland ervaren. Door dan samen op te trekken sta je een stuk sterker in de aanpak van deze problemen. Één grote Benelux stand met VERON, UBA en RLX is dan een eerste stap. Daar gaan we met beide verenigingen over praten.”

“Waar samenwerking nuttig of noodzakelijk is, gaan we die nu ook internationaal vaker aan”

Nu een fusie met VRZA van de baan is, wil de VERON dan fuseren met de UBA en RLX? “Dat is zeker niet de intentie van de VERON. We blijven gewoon een Nederlandse vereniging. Waar samenwerking nuttig of noodzakelijk is, gaan we die nu ook internationaal vaker aan. Dat doen we in Nederland ook al op verschillende niveaus met de VRZA. Bijvoorbeeld op het gebied van belangenbehartiging en activiteiten. Dat bevalt bijzonder goed. Dus gaan we voor 2018 proberen om een Benelux stand te realiseren. Alle partijen zijn in ieder geval enthousiast!”, aldus de kersverse voorzitter van de PR-commissie.