De Unie van Spaanse Radioamateurs viert haar 75e verjaardag

Unie Spaanse RadioamateursDe Unie van Spaanse Radioamateurs (URE) werd op 1 april 1949 opgericht als een door de staatssecretaris van Telecommunicatie erkende radioamateurvereniging.
Deze Unie, ook wel de Unión de Radioaficionados Españoles genoemd, is een organisatie die zich inzet voor radioamateurs in Spanje. De missie van URE is om de belangen van radioamateurs te behartigen, technische kennis te bevorderen en de radioamateurdienst te promoten.

URE

De URE is lid van de International Amateur Radio Union (IARU) en werkt samen met andere nationale radioamateurverenigingen wereldwijd. Ze vertegenwoordigt de belangen van Spaanse radioamateurs op internationaal niveau. De URE organiseert ook regelmatig speciale roepnamen ter gelegenheid van jubilea, evenementen en belangrijke gebeurtenissen.
Gezien het belang van de URE op het gebied van amateurradio, haar bijdrage aan de ontwikkeling en verspreiding van radiocommunicatie in het algemeen en aan de gemeenschap van de amateurradio in het bijzonder, had de staatssecretaris van Telecommunicatie besloten om toestemming te verlenen voor het tijdelijk gebruik van speciale roepnamen van 1 tot 30 april 2024.

75-jarig jubileum

Om het 75-jarig jubileum van URE te vieren, werd in de maand april een belangrijk operationeel programma uitgevoerd dat de URE op een vooraanstaande plaats bracht bij de viering van dit soort evenementen. Voor elk van de territoriale organisaties (EA1-EA9) was een AO75-roepnaam operationeel. Dit naast de roepnamen die overeenkomen met de hoofdkwartieren AO75URE en CQ75URE. Deze speciale roepnamen waren operationeel in alle modes (SSB, CW, FM, RTTY, FT8 en FT4), op HF, VHF, UHF en SHF, inclusief de QO-100-satelliet en de DMR.

Al in de eerste week werden een half miljoen contacten bereikt. En ook waren het aantal gelijktijdig werkende radiostations en het aantal QSO’s per minuut spectaculair. Het organiseren van dit evenement was een uitdaging vanuit verschillende gezichtspunten: zowel organisatorisch, technisch als wat betreft de coördinatie. Het platform dat heeft gezorgd voor de coördinatie tussen de operatoren en de registratie van radiocontacten in realtime, is ongetwijfeld één van de sleutelpunten geweest voor het succes van dit initiatief.

Gemiddeld zijn elke dag zo’n 44.110 QSO’s gelogd.
In totaal zijn er 1.323.352 QSO’s gelogd in 260 DXCC landen.

QSO’s per mode

Phone: 395.503
CW: 225.366
DIG: 682.377
SAT: 13.740
DIG voice: 6.284

Speciale roepnamen van 1 mei tot 30 mei 2024

De Unie van Spaanse Radioamateurs (URE) heeft, ter gelegenheid van de viering van de 75e verjaardag van haar oprichting. En ook om bij te dragen aan de ontwikkeling en verspreiding van radiocommunicatie in het algemeen. En aan de wereld van de amateurradio in het bijzonder, toestemming gekregen voor de gebruik van bepaalde speciale roepnamen met een algemeen karakter. Deze toelating geldt voor elke Spaanse radioamateur die er gebruik van wil maken en zonder dat daarvoor een voorafgaande aanvraag moet worden ingediend.

Klik hier om de resolutie van de staatssecretaris van Telecommunicatie en Digitale Infrastructuur te zien waarin het gebruik van speciale roepnamen door radioamateurs op tijdelijke basis wordt toegestaan.

De staatssecretaris van Telecommunicatie en Digitale Infrastructuur geeft van 1 mei tot 30 mei 2024 de houders van machtigingen voor amateurradio de toestemming om speciale roepnamen te gebruiken. De suffix van hun roepnaam te behouden en de prefix en districtsnummer te wijzigen, in overeenstemming met het volgende:

  • Roepnamen met de prefix EAx kunnen het AOx75-voorvoegsel gebruiken
  • idem EBx kunnen het ANx75-voorvoegsel gebruiken
  • idem ECx kunnen het AMx75-voorvoegsel gebruiken

Voorbeelden

EA4ZZZ… AO475ZZZ

EB4ZZZ… AN475ZZZ

EC4ZZZ… AM475ZZZ

Met dank aan Ronny Plovie ON6CQ