IARU-R1 Landshut: verslag van maandag

Verslaggeving vanaf de IARU-R1 General Conference Landshut

Een rapport van de activiteiten van maandag 18 september 2017

IARU-R1 Landshut: verslag van maandagTijdens het ontbijt zijn de taken voor vandaag besproken. Het eerste halfuur was ingeruimd voor een algemene vergadering waarbij de gang van zaken van de dag ervoor werd doorgenomen gevolgd door enkele aanwijzingen voor vandaag.

De agenda was leidend, hetgeen inhield dat Bram de C5 (VHF en hoger) vergadering zou gaan bijwonen. Gewapend met het VERON Stemgedrag is Bram de vergadering ingegaan. Sjoerd heeft de vergadering van C4 (HF) bijgewoond waarbij Remy in de zaal de discussies aanhoorde.

’s-Middags begon de vergadering van C3 die door Sjoerd en Remy werd bijgewoond. In deze vergadering worden verslagen besproken. Tijdens deze vergadering wordt de mening van de aanwezigen gepeild en daar waar nodig worden discussies gevoerd. Het algemene stemgedrag wordt dus bepaald en de vergadering van vandaag moet dus gezien worden als een voorbereiding voor de vergadering van donderdag. Het is van belang om op te merken dat alle verslagen uiteindelijk in de algemene vergadering op donderdag worden goedgekeurd. Hans heeft de vergadering van C7 bijgewoond. Aan het eind van de dag hebben we Sietse Anema begroet. Sietse is namens het Agentschap Telecom als “observer” aanwezig. Sietse zal vergadering van C3, C4, C5 en C7 bijwonen.

De C2 vergadering, die over de financiën gaat, werd door Remy bijgewoond. Tijdens deze vergadering is gediscussieerd over de kosten die worden gemaakt versus het genereren van inkomsten in de verenigingen met daarbij de focus over de groei van het aantal leden en de projecten die daarvoor nodig zijn ( in financiële zin).

Na het diner werd in een ingelaste vergadering stilgestaan bij de toekomst van onze hobby. Focus hier lag op het enthousiasmeren van de jeugd. Tijdens diverse presentaties werden projecten getoond die door en voor de jeugd zijn georganiseerd. Een ervan was de recent gehouden YOTA bijeenkomst in Engeland. De aanwezigen in de zaal gaven begrepen dat de jeugd op haar eigen wijze benaderd moet worden. De geïnterviewde jongeren gaven ook duidelijk aan op welke wijze zij de hobby beleven. Het gebruik van social media is van groot belang. Met moet elkaar via Facebook kunnen informeren over projecten die zijn gebouwd. Die projecten kunnen variëren van het bouwen van projecten met Arduino’s tot het maken van antennes. De voorzitter van de vergadering deed een beroep op de aanwezigen om eens goed na te denken over hetgeen gepresenteerd was.

De volgende vergadering vindt op woensdag plaats.