Eremedailles in IARU Regio 1

Don Beattie (G3BJ), algemeen voorzitter van IARU Regio 1 (IARU-R1), maakt bekend dat zes mensen een eremedaille ontvangen voor hun bijzondere bijdrage aan het werk in IARU-R1. De bedoeling was eigenlijk om deze aankondiging tijdens een persoonlijke bijeenkomst te toen. Maar omdat zowel de jaarvergadering in 2020 als ook een geplande workshop in oktober online-bijeenkomsten zijn, heeft het dagelijks bestuur van IARU-R1 besloten de aankondiging niet langer uit te stellen.

Dave Court, EI3IO

Dave, kortgeleden teruggetreden als voorzitter van de Spectrum and Regulatory Liaison Committee (SRLC ) en eveneens als lid van het dagelijks bestuur (Executive Comittee, EC), leidde de SRLC in de periode van World Radio Conference 2019 (WRC-19). De WRC-19 resulteerde in de toewijzing van een 2MHz-segment in de 50MHz-band aan de radioamateurdienst.

Dave leidde het IARU-werk aan deze 6-metertoewijzing en had zitting in het dagelijks bestuur van IARU-R1.

Hij blijft overigens lid van de SRLC.

Hilary Claytonsmith, G4JKS

Hilary is lid en tot voor kort ook bijna 25 jaar secretaris van de EMC-commissie. Daarnaast was zij IARU-vertegenwoordiger in de Europese standaardisatieorganisatie ETSI tijdens discussies over PLC (Power Line Communication, telecommunicatie via het stroomnet).

De EMC-commissie is een forum om in IARU-R1 vooruitgang te boeken op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Veel van het succes van de commissie is te danken aan het vroege werk van Hilary.

Hilary blijft lid van de EMC-commissie.

Peter Jost, HB9CET

Peter was waarnemend IARUMS-coördinator tot oktober 2020 en ook, sinds vele jaren, vice-coördinator. Deze laatste functie behoudt hij overigens.

Het IARUMS is het IARU Monitoring System, een wereldwijde dienst van de IARU om de amateurbanden te controleren op illegaal gebruik en storende interferentie door niet-amateurs. Het uiteindelijk doel is om illegaal gebruik van de amateurbanden tegen te gaan.

Peter heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de IARUMS-nieuwsbrieven en heeft uitstekend, professioneel presentatiemateriaal ontwikkeld over het IARUMS-werk. Het IARUMS wordt internationaal erkend voor de kwaliteit van zijn werk.

Tore Worren, LA9QL

Tore is onlangs teruggetreden als voorzitter van de EMC-commissie en als wereldwijde IARU-coordinator EMC-zaken. Hij vertegenwoordigde de IARU met succes in het International Special Committee on Radio Interference (CISPR) en bouwde daarnaast een kernteam op van van EMC-specialisten uit 20 tot 25 landen. Deze specialisten komen regelmatig bijeen om de voortgang ten aanzien van EMC-zaken te evalueren.

Door zijn bijdrage in CISPR verkreeg de IARU een sterke geloofwaardigheid in EMC-aangelegenheden. Hij was daarnaast lid van dagelijks bestuur.

Tore blijft lid van de EMC-commissie.

Jacques Verleijen, ON4AVJ

Jacques is onlangs teruggetreden als voorzitter van de VHF/UHF/SHF-commissie (kortweg genoemd de VHF+-commissie). Hij bekleedde die functie sinds 2014.

In die tijd heeft hij het VHF+-werk gecoördineerd, het VHF-handboek herzien, de contestwerkgroep opgezet en ook onderzocht hij het actviteitenniveau op VHF+ bij aangesloten verenigingen, zoals VERON. Daarnaast had hij zitting in het dagelijks bestuur.

Hij blijft lid van de Commissie voor Politieke Relaties (PRC) en secretaris van VHF+-commissie.

Hans Welens, ON6WQ

Hans bouwde vanaf 1990 het STARS-concept op. STARS heeft tot doel om amateurradio te stimuleren en ondersteunen in regio’s van IARU-R1 waar amateurradio nog niet of nauwelijks bestaat. Tot 2011 was Hans voorzitter van de gelijknamige IARU-werkgroep.

In 2019 keerde hij terug als voorzitter om de activiteiten van STARS een nieuwe richting te geven.

Hans gelooft hartstochtelijk in het ondersteunen van de ontwikkeling van kleinere verenigingen. Door zijn persoonlijke inspanningen maakte hij de ontwikkeling van enkele Afrikaanse verenigingen mogelijk.

Zonder Hans had STARS waarschijnlijk niet de impact gehad die het heeft gehad.

Felicitaties

VERONVERON feliciteert Dave, Hilary, Peter, Tore, Jacques en Hans met hun IARU-R1-eremedailles en dankt hen voor hun belangrijke bijdrage aan amateurradio in Regio 1.