VERON PACCdigi contest

PACCdigi contest17 april 2021 is het zover! Naast de bestaande en zeer bekende PACC contest zal er op 17 april 2021 gestart worden met een digitale contest: De VERON PACCdigi contest.

De eerste versie zal gebruik maken van de overbekende modes RTTY en FT8 en zal 12 uur duren, van 12:00 UTC tot 23:59 UTC.

RTTY/FT8

Gezien de opbouw en de mogelijkheden van de bestaande digitale software is er niet gekozen voor de provincies als multiplier, maar voor de eerste 4 posities van de QTH locator. En ja, natuurlijk alleen als deze locator door een Nederlands station wordt gegeven. Deze keuze heeft als voordeel dat zowel voor RTTY als voor FT8 de standaard manier van werken kan worden gebruikt. In RTTY dient de exchange te worden ingesteld op de eigen locator, bijvoorbeeld JO22. Bij FT8 dient het standaard QSO gevolgd te worden, dus compleet met locator.

PACCdigi contest

Het is bij de PACCdigi contest de bedoeling om met zoveel mogelijk Nederlandse en buitenlandse stations verbinding te maken. Voor buitenlandse stations tellen echter alleen de verbindingen met Nederlandse stations. Dit zal weer kunnen leiden tot een wat groter aanbod van stations. Toch leuk om eens aan de andere kant van de pile-up te zitten.

Software

Wij adviseren het gebruik van de N1MM+ contest logger als “drager” van de contest. Met deze software kan RTTY standaard als mode gekozen worden. Tevens is het mogelijk om N1MM+ te gebruiken als logger voor FT8 als protocol met WSJT-X. Dit maakt het wat simpeler om de uiteindelijk gewenste Cabrillo file te genereren, die nodig is om het log naar de logautomaat (de robot) te sturen. Uiteraard is het mogelijk om ook andere logging software dan N1MM+ te gebruiken.

PACCdigi website

Het contestreglement staat op de VERON website onder het hoofdmenu ‘Contests’ –> PACCdigi‘, waar ook een verkorte handleiding te vinden is voor het configureren van de software. Het is van belang om ruim voor het begin van de contest de logging software te configureren en te testen.

Wil van der Laken PA0BWL
PACCdigi contestmanager
paccdigi.manager@veron.nl